Javne nabavke

2023. godina

5.10.2023

OBAVJEŠTENjE o postojanju sukoba interesa

Na osnovu člana 52. stav (7) Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22 – u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao Ugovorni organ, obavještava da u smislu stavova od (2) do (6) ovog člana Zakona, a na osnovu potpisanih izjava predstavnika Ugovornog organa o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, utvrđeno je da privredni subjekt Mikrokreditno društvo Fincredit d.o.o. Banja Luka ne može učestvovati u postupcima javnih nabavki od 23. 8 .2023.imajući u vidu da je predstavnik Ugovornog organa u sukobu interesa sa tim privrednim subjektom, te sa istim ne može sklapati / zaključivati ugovore o javnim nabavkama. Obavještenje o postojanju sukoba interesa, objavljeno 22 . 3. 2023. godine, prestalo je važiti 12. 6. 2023. godine.

22.3.2023

OBAVJEŠTENjE o postojanju sukoba interesa

Na osnovu člana 52. stav (7) Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22 – u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao Ugovorni organ, obavještava da u smislu stavova (2) do (6) ovog člana Zakona, a na osnovu potpisanih izjava predstavnika Ugovornog organa o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, utvrđeno je da privredni subjekt Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka ne može učestvovati u postupcima javnih nabavki imajući u vidu da je predstavnik Ugovornog organa u sukobu interesa sa tim privrednim subjektom, te sa istim ne može sklapati / zaključivati ugovore o javnim nabavkama.“

2022. godina

2021. godina

Javne nabavke