logosrpacthrvdeacbosdeac

Приједлози,одлуке,информације са 75.сједнице Савјeta мин

Саопштења (05.02.2009)

Приједлози,одлуке,информације са 75.сједнице Савјета министара БиХ

 

 

Утврђен  Приједлог основа за закључивање Кредитног споразума између БиХ и Кувајтског фонда за арапски економски развој за Пројекат „Аутопут Какањ - Доња Грачаница“.

Савјет министара БиХ утврдио је, на данас одржаној 75.сједници, Приједлог основа за закључивање Кредитног споразума између Босне и Херцеговине и Кувајтског фонда за арапски економски развој за Пројекат „Аутопут Какањ - Доња Грачаница“. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставит ће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за бх. потписника предложен је министар Драган Вранкић.


Утврђен Приједлог основа за закључивање Споразума о кредиту између БиХ  и Мађарске извозно-увозне банке за Пројекат «Третман отпадних вода у Читлуку».

Савјет министара Босне и Херцеговине утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине коју заступа Министарство финансија и трезора и Мађарске извозно-увозне банке за Пројекат «Третман отпадних вода у Читлуку». Приједлог основа, чији је предлагач Министарство финансија и трезора, бит ће упућен Предсједништву БиХ у даљју процедуру, а за потписника је предложен министар Драган Вранкић. (више…)

Усвојена Одлука о критеријумима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим радним тијелима из надлежности институција БиХ

Савјет министара Босне и Херцеговине већином гласова усвојио је, на приједлог Министарства правде, Одлуку о критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим радним тијелима из надлежности институција БиХ.
Задужено је Министарство финансија и трезора да, у сарадњи с Министарством правде, припреми и Савјету министара након три мјесеца достави информацију о финансијским ефектима провођења ове одлуке.
Одлука ће се примјењивати од 01. јануара 2009. године.

 

Усвојена   Информација Министарства финансија и трезора о активностима ангажовања међународног финансијског ревизора за Босанско-италијански заједнички фонд (БИФ),

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства финансија и трезора о активностима ангажовања међународног финансијског ревизора за Босанско-италијански заједнички фонд (БИФ), који је основан 1996. године.
У сврху реактивирања постојећих средстава БИФ-а те елиминисања елемената који би водили њиховом даљем обезврјеђивању, министар финансија и трезора БиХ Драган Вранкић задужен је да достави налог УниЦредит банк да припадајућа средства БИФ-а уплати на рачун у Централној банци БиХ, који ће Министарство финансија и трезора отворити за те намјене.
Имајући у виду да нису реализоване досадашње активности на ангажовању независног ревизора у складу са Одлуком Савјета министара БиХ о финансијској ревизији БИФ-а, а цијенећи наводе из ове информације, Савјет министара задужио је државног правобраниоца да, у складу са својим овлашћењима, преузме потребне радње на заштити интереса БиХ, као предуслов за поновно потписивање новог меморандума о сарадњи између БиХ и Републике Италије./крај-Служба за информисање СМ