logosrbdeachrvactbosdeac

Aktivnosti KO SJH

Upravljane rizicima u javnom sektoru Bosne i Hercegovine

foto1mU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Tesliću je 5. i 6. prosinca 2019. godine održana konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Bosne i Hercegovine.
Glavna tema dvodnevne konferencije, kojoj je nazočilo oko 150 sudionika sa svih razina vlasti, bilo je upravljanje rizicima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajuća KO SJH i rukovoditelj Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog Ministarstva financija Fatima Obhođaš istaknula je dobru suradnju tri središnje harmonizacijske jedinice koja je rezultirala održavanjem ove, treće po redu zajedničke godišnje konferencije o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru BiH.
Ranko Šakota, član KO SJH i ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, podsjetio je da se cijeli sustav financijskog upravljanja i kontrole zasniva na upravljanju rizicima koje je, i po ocjeni vanjske revizije, najslabije razvijena komponeneta u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u BiH.
Rukovoditelj Središnje jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske Dragoljub Nakić naglasio je da je pri izboru teme Konferencije vođeno računa o zahtjevima predstavnika institucija javnog sektora, te da se zbog njih i održavaju obuke, seminari i konferencije.
O metodološkom okviru upravljanja rizicima u javnom sektoru sudionicima Konferencije govorila je Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj financijskog upravljanja i kontrole u instucijama BiH.
Nedžad Hajtić iz Ureda za reviziju institucija BiH napravio je presjek stanja upravljanja rizicima iz ugla Ureda za reviziju institucija BiH, dok se njegov kolega Dragoljub Kovinčić u svojoj prezentaciji fokusirao na upravljanje rizicima u postupcima javnih nabava.
Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske održao je prezentaciju s praktičnim primjerima kreiranja procedura za financijsko upravljanje i kontrolu u skladu s metodološkim zahtjevima.
Belma Islamović iz Središnje harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija predstavila je aktualno stanje u svezi s upravljanjem rizicima u javnom sektoru u Federaciji BiH.
Na kraju Konferencije Danijela Stepić, konsultat Projekta EU o unapređenju javnih unutarnjih finansijskih kontrola u BiH, s učesnicima je podijelila iskustva s radionica o uspostavljanju registara rizika, održanih u nekoliko institucija BiH i na nivou FBiH.

 

Treća godišnja konferencija o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru Bosne i Hercegovine

FOTOchjmalaKonferencija o unutarnjoj reviziji kao dijelu sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru održana je 10. i 11. lipnja 2019. godine u hotelu „Termag“ na Jahorini u organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji je nazočilo 150 unutarnjih revizora iz javnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajuća Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) Fatima Obhođaš u uvodnom obraćanju kazala je da je ovo treća godišnja konferencija o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u BiH koju zajedno organiziraju središnje harmonizacijske jedinice ministarstava financija Federacije BiH, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH i član KO SJH Ranko Šakota naglasio je da su uspostava i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru obveza Bosne i Hercegovine na njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
„Ključni elementi sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru su finansijsko upravljanje i kontrola, funkcionalno nezavisna interna revizija i centralna harmonizacijska jedinica koja treba uspostaviti, razviti i afirmisati ova prva dva elementa“, kazao je Šakota.
O razumijevanju metodološkog okvira financijskog upravljanja i kontrole kao temelju za kvalitetnu unutarnju reviziju govorila je Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS održao je prezentaciju o unutarnjoj reviziji sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.
Dragan Kulina, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i dugogodišnji revizor, drugog dana konferencije održao je predavanje o temi „Savjetodavne usluge interne revizije- kontroverze regulativa i praksi u javnom sektoru.“
Vedad Silajdžić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u svom predavanju učesnicima konferencije fokusirao se na ulogu unutarnje revizije u korporativnom upravljanju, odnosno na izazove za javna preduzeća.

Druga godišnja konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

foto za webMU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Tesliću je 4. i 5. prosinca 2018. godine održana konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji „Financijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ nazočilo je oko 210 sudionika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Ranko Šakota, predsjedatelj Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u BiH, naglasio je da je ovo druga godišnja konferencija iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole koju organizira KO SJH, odnosno zajedno središnje harmonizacijske jedinice na razini Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
„U vezi s uvođenjem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, a to je i generalna ocjena Evropske komisije i SIGMA-e, do sada smo usvojili osnovni zakonodavni okvir, i sada nam predstoji obaveza da napisano u zakonskim i podzakonskim aktima primijenimo u praksi, a sve s ciljem unapređenja upravljanja sredstvima i procesima. I zbog toga je potrebno nastaviti ovakav vid edukacija“, rekao je Šakota na otvaranju Konferencije.
Na plenarnom dijelu Konferencije uvodno predavanje o financijskom upravljanju i kontroli održao je Bojan Ćurić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Munib Ovčina iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji  Bosne i Hercegovine u svojoj prezentaciji fokusirao se na upravljanje rizicima, kao osnovu uspostave financijskog upravljanja i kontrole.
Danijela Stepić, načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedlog proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske, sudionicima Konferencije govorila je o primjeni financijskog upravljanja i kontrole u procesima planiranja proračuna.
Drugog dana Konferencije predstavnici tri središnje harmonizacijske jedinice održali su odvojene interaktivne radionice o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Konferencija o suradnji unutarnje i vanjske revizije u javnom sektoru

foto6U organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Sarajevu je, 22. svibnja 2018. godine, održana konferencija o suradnji unutarnje i vanjske revizije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji „Suradnja unutarnje revizije i vrhovnih revizijskih institucija i revizija učinka u javnom sektoru“ nazočilo je oko 180 sudionika: unutarnjih revizora iz institucija Bosne i Hercegovine, unutarnjih revizora iz javnog sektora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH.
Ranko Šakota, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH i predsjedatalje KO SJH, na otvaranju konferencije izrazio je nadu da će ovakvi događaji otvoriti nove kanale komunikacije između unutarnjih i vanjskih revizora koja bi trebala rezultirati jasnijim i svrsishodnijim preporukama revizije.
„Obje revizije imaju svoje mandate, a zajednički cilj im je podizanje kvaliteta upravljanja javnim finansijama“, istakao je Šakota.
Nedžad Hajtić, rukovoditelj Odjeljenja financijske revizije Ureda za reviziju institucija BiH, učesnicima konferencije govorio je o temi „Suradnja unutarnje revizije i vrhovnih revizorskih institucija-aspekt financijske revizije“ .
„Iako vrhovne revizorske institucije i unutarnji revizori imaju različite i jasno definirane uloge, njihov zajednički cilj je promoviranje dobrog upravljanja kroz doprinošenje transparentnosti i odgovornosti za javnu potrošnju, kao i promoviranje efikasne, efektivne i ekonomične javne uprave“, potencirao je Hajtić.
Milovan Bojić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS sudionicima konferencije održao je prezentaciju o temi  „Revizija učinka – nova perspektiva unutarnje revizije“.
„Osnovni cilj revizije učinka je konstruktivno promoviranje ekonomičnog, efektivnog i efikasnog upravljanja u javnom sektoru. Isto tako, revizija učinka doprinosi jačanju odgovornosti i transparentnosti“, naglasio je Bojić.
O „Odnosu interne i eksterne revizije u javnom sektoru“ na konferenciji je govorila Selma Delić, rukovoditelj jedinice unutarnje revizije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
„Djelatnosti unutarnjeg i vanjskog nadzora međusobno se ne isključuju, nego se dopunjuju. Vanjski revizor ima raznovrsno iskustvo iz velikog broja organizacija o razumijevanju unutarnjih kontrola i unutarnje revizije. Unutarnji revizor ima neprocjenjivo znanje o svojoj organizaciji. Vanjska revizija ima veliki utjecaj na unutarnju reviziju kroz revizorske aktivnosti i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola. Unutarnji revizori mogu imati veliki utjecaj na vanjsku reviziju u njihovoj prosudbi financijskih izvješća“, kazala je, između ostalog,  Delić.

 

Odluka o primjeni Međunarodnih standarda za profesionalnu praksu unutarnje revizije

Konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH

Fotka 01MU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Banjaluci je 6. prosinca 2017. godine održana konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji, čije je održavanje podržala Regionalna škola za javnu upravu (RESPA), nazočilo je oko 90 sudionika iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
O zakonskoj i podzakonskoj regulativi i dosadašnjim rezultatima u upostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u BiH govorili su rukovoditelji i predstavnici tri središnje harmonizacijske jedinice: Ranko Šakota, Dragoljub Nakić, Fatima Obhođaš i Abida Ćatić.
O mjerljivim učenicima sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru prezentaciju je održala načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedloga državnog proračuna u Ministarstvu financija Republike Hrvatske Daniela Stepić, ekspert kojeg je angažirala RESPA.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Boris Tušek, također ekspert RESPA-e, sudionicima konferencije govorio je o metodološkim aspektima u funkciji mjerljivih učinaka preporuka unutarnje revizije, koja ocjenjuje sustav financijskog upravljanja i kontrole.

 

 

Konferencija o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru BiH


konferencija o internoj reviziji MU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) u Sarajevu je 17. svibnja 2017. godine održana konferencija o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Ovo je prva konferencija na kojoj su zajedno sudjelovali unutarnji revizori iz institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH što je ocijenjeno novim vidom kontinuirane profesionalne edukacije i razmjene iskustava. Konferenciji „Standardi i metodologija rada unutarnje revizije u Bosni i Hercegovini“ nazočilo je više od 100 sudionika iz institucija BiH, FBiH i RS.  
Osim o zakonskoj regulativi u oblasti unutarnje  revizije na sve tri razine vlasti, na skupu je raspravljano i o savjetodavnim aktivnostima/uslugama unutarnje revizije, te o odnosu unutarnje i vanjske revizije u funkciji unaprjeđenja upravljanja  javnim rashodima.
Članovi Koordinacijskog odbora SJH naglasili su da će ovakav vid razmjene iskustava biti nastavljen te najavili da će u listopadu biti održana slična konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru.

 

 

Održana 11. sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 15.11.2011. godine održao 11. sjednicu na kojoj je finaliziran okvirni zakonski tekst iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), te ugrađene preporuke Projekta „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) dostavljene radi poboljšanja kvaliteta zakonskog teksta i usklađivanja sa principima, standardima i preporučenim praksama Evropske unije.

Dokument je prihvaćen od strane KO SJH u smislu da su sadržajno dogovoreni najvažniji dijelovi zajedničkog okvira za sve nivoe vlasti u BiH.

 

KO SJH se upoznao sa dostavljenim materijalom Projekta PIFC – Certificiranje internih revizora - uporedni pregled programa edukacije internih revizora, te je KO SJH pokrenuo inicijativu za izradu programa obuke internih revizora.

  

Održana Deseta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 29.09.2011. godine održao Desetu sjednicu na kojoj je usvojen korigirani Nacrt zakonskog teksta iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) u smislu obima i sadržaja budućeg zakona kojim će se regulirati oblast FMC za nivo entiteta i institucija BiH. U tekstu je naveden minimum zajedničkog okvira usaglašenog sadržaja za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

 


Zaključak KO SJH je da se prošireni tekst Nacrta zakonskog teksta iz oblasti FMC dostavi Projektu podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC)  na izjašnjenje da li su predložena rješenja u suportnosti sa  principima, standardima i preporučenim praksama od strane  Evropske unije, uz uslov da o istome Projekt osigura stav Generalne direkcije za budžet Evropske komisije.

   

Održana Deveta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 01.09.2011. godine održao Devetu sjednicu na kojoj je razmatrao preporuke Projekta podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC) na nacrte okvirnih dokumenta iz oblasti interne revizije, način izrade finalnog teksta okvirnih dokumenata i njihovo korištenje kao osnove za razradu dokumenta iz oblasti interne revizije za svaki nivo vlasti pojedinačno u skladu sa zakonima o internoj reviziji.

 

Također, KO SJH je razmatrao radnu verziju nacrta zakonskog teksta iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u smislu obima i sadržaja budućeg zakona kojim će se regulirati oblast finansijskog upravljanja i kontrole za nivo entiteta i nivo institucija BiH. Razmatrane su alternative prema kojima se ova problematika može regulirati posebnim zakonom ili izmjenama i dopunama postojećih zakona kojima se regulira oblast pripreme i izvršenja budžeta. Prijedlog sadržaja budućeg zakonskog teksta uključuje principe i standarde upravljanja i kontrole zasnovane na propisima i praksama koje se primjenjuju u zemljama EU, a planirano je da konačan prijedlog zakonskog teksta, nakon dodatnih konsultacija i usaglašavanja, bude usvojen na narednoj sjednici KO SJH.

  

Održana Osma sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 30.06.2011. godine održao Osmu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni okvirni dokumenti „Povelja interne revizije“ i „Priručnik za interne revizore“.

 

KO SJH je usvojio zaključak da o okvirnim dokumentima, koje usvaja KO SJH, zatraži mišljenje Projekta podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC), o njihovoj usaglašenosti sa evropskim standardima, principima i praksom.

 

Također, KO SJH je razmatrao zakonodavni okvir iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), te je zaključio da se trebaju obaviti dodatne analize postojećeg zakonodavstva na svim nivoima vlasti o tome šta bi zakonodavni okvir trebao sadržavati. Ujedno, zatražit će se informacije, mišljenje i preporuke Projekta u smislu propisa i zakonske regulative zemalja koje u svome zakonodavstvu imaju tijelo ili osobu za prijavljivanje nepravilnosti u oblasti FMC, kako bi KO SJH mogao što kvalitetnije sačiniti dokumente iz ove oblasti.

  

Održana Sedma sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 10.05.2011. godine održao Sedmu sjednicu na kojoj su razmatrani dokumenti iz oblasti Interne revizije koje je pripremila Radna grupa za izradu okvirnih dokumenata iz oblasti interne revizije.

 

KO SJH je, nakon razmatranja i detaljne analize, prihvatio dokument „Okvirni etički kodeks“, te utvrdio da se isti dostavi Projektu „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) na izjašnjenje, kako bi se mogao usvojiti na narednoj sjednici KO SJH.

 

Dokumenti „Okvirni stanadardi interne revizije“ i „Okvirna povelja/pravilnik interne revizije“ su vraćeni Radnoj grupi na korekcije i doradu dokumenata, s tim da bi se navedeni isto tako trebali usvojiti na narednoj sjednici KO SJH.

 

KO SJH je također vršio dogovor oko daljnih aktivnosti vezanih za izradu zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

  

Održana Šesta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 25.03.2011. godine održao šestu sjednicu na kojoj je okončano razmatranje materijala koji je dostavio projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC), a vezano za problematiku zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

 

KO SJH je zaključio da se za narednu sjednicu KO SJH utvrdi okvirni sadržaj zakonodavstva iz ove oblasti, vodeći računa o dostavljenom materijalu, postojećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini i zakonodavstvu u zemljama okruženja.

  

Održana Peta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 07.03.2011. godine održao Petu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o imenovanju Radne grupe za izradu okvirnih dokumenata iz oblasti interne revizije. Odlukom su imenovani članovi, te utvrđeni zadaci rada Radne grupe i rokovi izvršavanja zadataka.

 

Također, članovi KO SJH su zajednički razmatrali materijal pripremljen od strane Projekta Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH, a vezano za problematiku zakonodavstva iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FMC), s ciljem pripreme zakonodavnog okvira FMC na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

  

Održana Četvrta sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 08.02.2011. godine održao četvrtu sjednicu na kojoj je razmatran i usvojen Program rada KO SJH, imenovana Radna grupa za izradu okvirnih propisa iz interne revizije, te na prijedlog PIFC projekta razmatran prvi radni materijal iz zakonodavstva u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

 


Održana treća sjednica KO SJH

 

KO SJH je dana 24.01.2011. godine održao treću sjednicu na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju, kojim su uređene nadležnosti, funkcioniranje i unutrašnja organizacija KO SJH, koji su neophodni za donošenje akata, pravila postupanja i javnost rada KO SJH.