logosrbdeachrvactbosdeac

Aktualnosti

Preporuke za unapređenje sustava financijskog upravljanja i kontrole


Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH u ponedjeljak, 14. lipnja 2021. godine, realizirala je Modul 1 obuke iz financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.  
Online obuci u okviru Modula 1 nazočila su 74 sudionika iz 58 institucija Bosne i Hercegovine.
Prema godišnjem planu i programu obuka, u okviru Modula 1 predstavljeni su stanje i preporuke za unapređenje sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH uzimajući u obzir nalaze iz Godišnjeg konsolidiranog izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.
Ova obuka namijenjena je osobama zaduženim za financijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje rukovoditelj institucije zaduži za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole.
Stručnu obuku Modula 1 vodila je Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Četvrta godišnja konferencija o financijskom upravljanju i kontroli


foto  -MalaU organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju (KO SJH) 9. i 10. lipnja 2021. godine održana je konferencija o financijskom upravljanju i kontrolu u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Zbog potrebe poštivanja epidemioloških mjera sprečavanja širenja zaraze novim korona virusom konferencija je održana online, a pratilo ju je oko 380  sudionika sa svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini.
Konferenciju pod nazivom „Prezentacija softverske aplikacije za provođenje procesa financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije (PIFC aplikacija)“ KO SJH organizirao je u suradnji s Projektom „Unapređenje javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira Europska unija. U okviru ovog projekta  je i razvijena PIFC IT aplikacija koja će korisnicima svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini omogućiti automatiziranu provedbu i upravljanje procesima financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije. U tijeku je testiranje PIFC aplikacije, a od iduće godine ona bi trebala biti funkcionalna.
Voditeljica Projekta „Unapređenje javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini“ Vania Tomeva sudionicima konferencije prezentirala je funkcionalnosti PIFC aplikacije i praćenje upravljanja rizikom.
Danijela Stepić, ključni ekspert Projekta, predstavila  je modul PIFC aplikacije namijenjen za financijsko upravljanje i kontrolu s naglaskom na pružanje kvalitetnih podataka za poslovne procese, upravljanje rizicima i upravljačku odgovornost.
Viši IT ekspert Projekta Fadil Belko sudionicima konferencije govorio je o standardizaciji unosa i obrade podataka u PIFC aplikaciji, a viši ekspert Vladimir Krivenkov o praćenju rizika za javne prihode koji proizlaze iz poslovanja javnih poduzeća.
Ovo je četvrta godišnja konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini u organizaciji Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju.

Obuka za predstavnike Oružanih snaga BiH i Ministarstva obrane BiH

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH za zaposlene u Ministarstvu obrane BiH i Oružanim snagama BiH organizirala je online obuku o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine pomoću PIFC aplikacije. Ova softverska aplikacija razvijena je u okviru Projekta „Unapređenje javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini (PIFC)“, financiranog od Europske unije.

Online obuci, održanoj 20. svibnja 2021. godine, nazočilo je oko 50 predstavnika Ministarstva obrane BiH i Oružanih snaga BiH. 

Obuku je vodila Danijela Stepić, ključni ekspert u Projektu „Unapređenje javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini“. Stepić je sudionicima obuke predstavila funkcionalnosti PIFC aplikacije za mapiranje poslovnih procesa i upravljanje rizicima.

Sadržaj ove online edukacije odgovora modulima 2 i 3 iz Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2021. godinu, koji je donijela Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH.  Obuka iz modula 2 i 3 za predstavnike ostalih institucija BiH održana je sredinom ožujka. Na zahtjev Ministarstva obrane BiH, a zbog složenosti ustrojstvene strukture i iznosa proračuna ove institucije, obuka o mapiranju poslovnih procesa i upravljanju rizicima pomoću PIFC aplikacije sada je posebno održana za zaposlene u Oružanim snagama BiH i Ministarstvu obrane BiH. 

 

Održana obuka o korištenju PIFC aplikacije

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH organizirala je trodnevnu online obuku o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine pomoću PIFC aplikacije. Ova softverska aplikacija razvijena je u okviru Projekta Europske unije „Unaprjeđenje javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini (PIFC)“.

Online obuci, održanoj 17, 18. i 19. ožujka 2021. godine, nazočilo je 110 državnih službenika iz institucija BiH, koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu, i unutarnjih revizora iz institucija Bosne i Hercegovine.

Prvog dana obuke predstavnicima institucija BiH date su instrukcije o korištenju modula: Registar poslovnih procesa u PIFC aplikaciji, a tijekom ostala dva dana obuke predstavljene su nove verzije Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i date instrukcije o korištenju modula: Registar rizika u PIFC aplikaciji.
Obuku je vodila Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu „Unapređenje javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini (PIFC)“.
Trodnevna online edukacija održana je sukladno Planu i programu obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i Planu i programu obuke za unutarnje revizore u institucijama BiH za 2021. godinu, koje je donijela Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH. 

 

Realiziran plan obuka iz financijskog upravljanja i kontrole 

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH održala je 21. siječnja 2021.godine Modul 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine.

U suradnji s Agencijom za državnu službu BiH obuka je održana putem webinara, kojem su  nazočila 74 sudionika iz 64 institucije BiH. 

Obuka je bila namijenjena službenicima koji su u svojim institucijama zaduženi za pripremu godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole i njegovo dostavljanje Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH. 

Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, sudionicima obuke prezentirala je ažurirani upitnik o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu s detaljnim naputkom o njegovom popunjavanju. 

Na temelju godišnjih izvješća institucija BiH o sustavu financijskog upravljanja i kontrole Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH sačinjava godišnje konsolidirano izvješće o stanju u ovoj oblasti i dostavlja ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Sudionicima webinara skrenuta je pozornost  na potrebu da institucije Bosne i Hercegovine u svojim izvješćima o financijskom upravljanju i kontroli daju točne podatke kako bi se onda kroz konsolidirano izvješće dobila stvarna  slika stanja u ovoj oblasti i o tome izvijestilo Vijeće ministara BiH. 

Održavanjem Modula 3 Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je svoj Plan i program obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu. 

 

Realiziran plan obuke za unutarnje revizore za 2020. godinu

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH za unutarnje revizore u institucijama Bosne i Hercegovine organizirala je online obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole.

U suradnji s Agencijom za državnu službu BiH ove obuke su putem webinara održane 14, 15. i 16. prosinca 2020. godine.

Na prvom webinaru, održanom 14. prosinca, Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prezentirala je stanje i preporuke za unapređenje ovog sustava, uzimajući u obzir podatke iz godišnjih izvješća institucija.

Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu jačanja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u BiH, kojeg financira Europska unija, bila je predavač na webinarima 15. i 16. prosinca. Stepić je unutarnjim revizorima prezentirala temu "Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti – alat za jačanje svijesti rukovodstva na srednjoj i višoj razini upravljanja o značaju unapređenja financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH".

Održavanjem ovih webinara, organiziranim u okviru kontinuirane profesionalne edukacije unutarnjih revizora, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH završila je realizaciju Plana i programa obuka za unutarnje revizore u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

 

Edukacija unutarnjih revizora o reviziji učinka

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH za unutarnje revizore zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine organizirala je dvodnevnu online obuku o reviziji učinka.
Webinari su održani 27. studenog 2020. i 1. prosinca 2020. godine, u suradnji s Nacionalnom akademijom za ekonomiju i financije Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske.
Predavači na webinarima bili su Rodney Betorina i Ceriel Spaaij, eksperti nizozemske Nacionalne akademije za ekonomiju i financije, uz čiju pomoć je Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH uradila Priručnik za reviziju učinka za unutarnje revizore u institucijama Bosne i Hercegovine.
Priručnik je u prosincu 2019. godine objavljen na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH, u dijelu koji se odnosi na Središnju harmonizacijsku jedinicu.
Prvi webinar bio je posvećen definiciji revizije učinka, opsegu i planiranju revizije učinka, a tijekom drugog webinara fokus je bio na temama terenskog rada unutarnjih revizora u tijeku revizije učinka, izvješćivanja o reviziji učinka i nizozemskim iskustvima u ovoj oblasti.
Dvodnevnu obuku o reviziji učinka Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH organizirala je u okviru kontinuirane profesionalne edukacije unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

 

Obuke o strateškom i godišnjem planiranju unutarnje revizije

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH u utorak i srijedu, 13. i 14. listopada 2020. godine, organizirala je obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za unutarnje revizore, zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.
U suradnji s Agencijom za državnu službu BiH obuke o temama "Strateško planiranje unutarnje revizije" i "Godišnje planiranje unutarnje revizije“ održane su online, putem webinara.
Predavač na obukama bila je Snežana Beatović, stručni savjetnik u Odsjeku Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava unutarnje revizije u institucijama BiH.
Obukama je nazočilo 38 unutarnjih revizora iz institucija Bosne i Hercegovine.

 

Održana obuka o razvoju upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH) održala je dvodnevnu online obuku o razvoju upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine.
U suradnji s Agencijom za državnu službu BiH webinar o upravljačkoj odgovornosti održan je 17. i 18. studenog 2020. godine, a nazočilo mu je 48 sudionika iz 37 institucija BiH. Ova obuka bila je namijenjena rukovoditeljima srednje i više razine upravljanja, odnosno pomoćnicima ministara i pomoćnicima ravnatelja i šefovima odsjeka u institucijama BiH.
Predavač na webinaru bila je Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu „Unapređenje unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini“ (PIFC), kojeg financira Europska unija. Sudionicima obuke detaljno su predstavljene Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine, kao alat za jačanje svijesti rukovoditelja na srednjoj i višoj razini upravljanja o značaju unapređenja financijskog upravljanja i kontrole.
Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine objavila je u svibnju 2020. godine, a ovaj dokument urađen je u suradnji s PIFC projektom EU.
Održavanjem ove dvodnevne online obuke Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je Modul 2 svog Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu.

 

Instrukcija o organizaciji procesa rada u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH u vrijeme pandemije COVID-19

 

Dvodnevni webinar o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH), u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH, 29. i 30. rujna 2020. godine održala je prvi ovogodišnji modul obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.
Zbog pandemije novog korona virusa i obveze poštivanja propisanih mjera u cilju sprečavanja širenja zaraze, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH, ovu obuku realizirala je online putem- organiziranjem webinara, uz pomoć Agencije za državnu službu BiH.
Dvodnevnom webinaru nazočila su 63 državna službenika i zaposlenika iz 49 institucija Bosne i Hercegovine.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja SHJ MFiT za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prvog dana webinara predstavila je analizu trenutačnog stanja u ovoj oblasti, ali i preporuke za daljnji razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole.
Drugi dan predavač na webinaru bila je Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu „Unapređenje unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira Europska unija. Stepić je polaznicima webinara detaljno predstavila Strategiju razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) u institucijama BiH 2020 – 2025. godina, ključne ciljeve Strategije, ali i rizike za njenu realizaciju. Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH ovu strategiju uradila je uz pomoć PIFC projekta EU, a Vijeće ministara BiH usvojilo ju je 11. juna 2020. godine.
Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH i preostala dva modula obuka iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole do kraja ove godine godine planira održati putem webinara u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH.

 

 

Dostupna konsolidirana izvješća o financijskom upravljanju i kontroli i unutarnjoj reviziji za 2019. godinu

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH) uradila je konsolidirana izvješća o sustavu financijskog upravljanjа i kontrole i unutarnjoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
Svrha godišnjih konsolidiranih izvješća jeste informiranje Vijeća ministara BiH o stanju u oblasti financijskog upravljanja i kontrole i o aktivnostima unutarnje revizije, kao i o planovima za budući razvoj sustava unutarnjih finansijskih kontrola i unaprjeđenje rada jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH. Vijeće ministara BiH 28. svibnja 2020. godine usvojilo je oba konsolidirana izvješća za 2019. godinu, te usvojilo zaključke koje je predložila SHJ MFiT BiH, a čija bi realizacija trebala dovesti do značajnog napretka u sustavu unutarnjih financijskih kontrola u institucijama BiH.
Konsolidirano izvješće o financijskom upravljanju i kontroli SHJ MFiT BiH sačinjava na temelju godišnjih izvješća o ovoj oblasti koje joj dostavljaju institucije BiH. Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu u propisanom roku dostavilo je 70 od 74 institucije Bosne i Hercegovine.
Analizom dostavljenih godišnjih izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole utvrđeno je da je u 2019. godini ostvaren neznatan napredak u odnosu na prethodnu godinu.
„ Upravljanje rizicima je komponenta financijskog upravljanja i kontrole koja je još uvijek najslabije razvijena u institucijama BiH. Ako uzmemo u obzir to da se cijeli sustav financijskog upravljanja i kontrole temelji na upravljanju rizicima, može se zaključiti da sustav financijskog upravljanja i kontrole još nije uspostavljen na zadovoljavajućoj razini“, navedeno je u Konsolidiranom izvješću o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.
Konsolidirano izvješće unutarnje revizije u institucijama BiH za 2019. godinu daje sažete informacije o jedinicama unutarnje revizije, broju obavljenih unutarnjih revizija i danim preporukama, a na temelju izvješća koje su jedinice za unutarnju reviziju dostavile SHJ MFiT BiH.
Unutarnja revizija u institucijama BiH je, zaključno s 31.12.2019. godine, funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili u postupku uspostavljanja u 18 od 19 institucija BiH koje trebaju uspostaviti unutarnju reviziju. Godišnje izvješće unutarnje revizije za 2019. godinu dostavile su sve jedinice unutarnje revizije u institucijama BiH, osim Jedinice unutarnje revizije Ministarstva civilnih poslova BiH.
„U 102 izvješća unutarnje revizije sačinjena u tijeku 2019. godine dano je 298 preporuka. Najveći broj preporuka koje su unutarnji revizori u svojim izvješćima u 2019. godini dali odnosi se na preporuke vezane za: unaprjeđenje sustava upotrebe službenih vozila, unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrole, unaprjeđenje sustava javnih nabava i unaprjeđenje u oblasti strateškog i operativnog planiranja institucija“, istaknuto je u konsolidiranom izvješću o unutarnjoj reviziji.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH konsolidirana izvješća o unutarnjoj reviziji i financijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH za 2019. godinu usvojio je 23. srpnja 2020. godine, na svojoj 11. sjednici, a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH 1.rujna 2020. godine, na 11. sjednici.
Oba konsolidirana izvješća za 2019. godinu dostupna su na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH, u dijelu SHJ i KO SJH/Izvješća.

 

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada u SHJ MFiT BiH u vrijeme pandemije konoravirusa (COVID-19)

Odluka o organizaciji procesa rada u SHJ MFiT BiH u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19)

 

Održan Modul 4 obuke o financijskom upravljanju i kontroli

 

foto1mSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH održala je 23. prosinca 2019. godine u Sarajevu Modul 4 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine.
Četvrtom modulu obuke, na kojem su predstavljene instrukcije za izradu godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, nazočila su 53 državna službenika iz 47 institucija Bosne i Hercegovine.
Obuka je bila namijenjena službenicima koji su u svojim institucijama zaduženi za pripremu godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole i njegovo dostavljanje Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prezentirala je ažurirani upitnik o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrole s detaljnim uputstvima o njegovom popunjavanju.
Na osnovu godišnjih izvješća institucija BiH o sustavu financijskog upravljanja i kontrole Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH sačinjava godišnje konsolidirano izvješće o stanju u ovoj oblasti i dostavlja ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Ćatić je stoga istaknula kako je neophodno da institucije BiH u svojim izvješćima o financijskom upravljanju i kontroli daju tačne podatke kako bi se onda kroz konsolidirano izvješće dobila stvarna slika stanja u ovoj oblasti i o tome izvijestilo Vijeće ministara BiH.
Održavanjem Modula 4 Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je svoj Plan i program obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.

 

Obuka o kontroli kvaliteta unutarnje revizije

 

foto2mmSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH za unutarnje revizore zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine organizirala je 17. prosinca 2019. godine obuku o kontroli kvaliteta rada unutarnje revizije.
Obuci, održanoj u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, nazočilo je 35 unutarnjih revizora iz institucija BiH kojima je prezentaciju o vanjskom vrednovanju kvaliteta rada unutarnje revizije održala Nikolina Bibić, voditeljica Službe za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija Hrvatske.
Ranko Šakota, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, kazao je da je da za institucije Bosne i Hercegovine kontrola kvaliteta unutarnje revizije tema budućnosti.
„Što se tiče institucija BiH, očekujemo da se u 2020. godini konačno završi uspostavljanje i kompletiranje jedinica interne revizije. Nakon toga slijedi faza podizanja kvaliteta rada internih revizora, odnosno uvođenje sistema vanjske kontrole kvaliteta interne revizije što je i obaveza propisana Zakonom o internoj reviziji institucija BiH“, rekao je Šakota.
Naglasio je da je planirano da se kroz projekt EU o unapređenju unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru u BiH osigura softverska aplikacija za sve faze obavljanja funkcije unutarnje revizije, koja će, između ostalog, biti dobar temelj i za kontrolu kvaliteta rada unutarnjih revizora u institucijama BiH.
Obuku o kontroli kvaliteta i standardima unutarnje revizije o kontroli kvaliteta Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH organizirala je zbog omogućavanja kontinuirane profesionalne edukacije unutarnjih revizora.

 

Jačanje svijesti rukovoditelja o unapređenju financijskog upravljanja i kontrole

 

foto 2MSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH, u suradnji s Uredom za reviziju institucija BiH, organizirala je radionicu o jačanju svijesti rukovoditelja srednje i više razine rukovođenja o značaju unapređenja financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.
Radionici, održanoj u četvrtak, 31. listopada 2019. godine u zgrai Parlamentarne skupštine BiH, nazočilo je 50 sudionika: ravnatelji i zamjenici ravnatelji institucija, tajnici ministarstava, pomoćnici ministara i pomoćnici ravnatelja u institucijama BiH, i drugi rukovoditelji u institucijama BiH.
Ranko Šakota, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH), podsjetio je da je uspostavljanje financijskog upravljanja i kontrole zakonska obveza svih institucija BiH.
„Kvalitetan sistem finansijskog upravljanja i kontrole podrazumijeva planski pristup poslovanju, upravljanje rizicima i mjerenje ostvarenja ciljeva. Podršku sistemu finansijskog upravljanja i kontrole moraju dati svi zaposleni, a ključnu odgovornost ima rukovodilac institucije. Unapređenjem finansijskog upravljanja i kontrole moguće je poboljšati opšti kvalitet javne uprave, odnosno izgraditi efikasnu i ekonomičnu javnu upravu“, rekao je Šakota istakavši da je ovo druga radionica o jačanju unutarnjih kontrola u institucijama BiH koju je SHJ MFiT BiH organizirala s Uredom za reviziju institucija BiH.
Jasmin Pilica, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, ocijenio je da je radionica o jačanju svijesti rukovoditelja o potrebi unapređenja financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine dobra i za institucije kao subjekte revizije, tako i za osoblje SHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH. Podsjetio je i da u procesu europskih integracija BiH poglavlje 32 definira financijsku kontrolu, a jedno od pitanja iz Upitnika Europske komisije upravo se odnosilo na suradnju SHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja SHJ MFiT BiH za razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, učesnicima radionice održala je prezentaciju o temi „Svrha i značaj financijskog upravljanja i kontrole; Odgovornost rukovoditelja i svih zaposlenih u institucijama BiH za unapređenje FUK-a“.
Nedžad Hajtić, rukovoditelj Odjeljenja financijske revizije Ureda za reviziju institucija BiH, u svojoj prezentaciji fokusirao se na ulogu i doprinos vanjske revizije unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Održavanjem ove radionice Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je Treći modul svog Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.

 

Drugi modul obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu

 

U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, dana 03. listopada 2019. godine u Sarajevu, održan je Drugi modul obuke prema Planu i programu obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu. Tema obuke je bila „Pojam, svrha, metodološki okvir i karakteristike financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.
Obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovala su 44 državna službenika iz 39 institucija Bosne i Hercegovine. Stručna obuka bila je namijenjena rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u kojima se odvijaju ključni poslovni procesi u institucijama i koji do sada nisu bili prisutni na obukama iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH.

 

Obuku su održale Abida Ćatić, pomoćnica ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH i Irma Moćević stručna savjetnica za razvoj financijskog upravljanja i kontrole u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH. Abida Ćatić je u svojoj prezentaciji sudionicima obuke predstavila pojam, svrhu, metodološki okvir i karakteristike financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Irma Moćević je sudionicima održala predavanje na temu „Proces upravljanja rizicima kao osnova uspostave financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.

 

Obuka o financijskom upravljanju i kontroli za predstavnike 41 institucije BiH


Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 28. lipnja 2019. godine obuku iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, nazočila su 43 državna službenika iz 41 institucije Bosne i Hercegovine.
Stručna obuka bila je namijenjena osobama zaduženim za financijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje su rukovoditelji institucija zadužili za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, učesnicima obuke predstavila je analizu trenutačnog stanja u oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH s preporukama za daljnji razvoj ovog sustava.
U drugom dijelu obuke Abida Ćatić i Irma Moćević, stručni savjetnik u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH, održale su radionicu o upravljanju rizicima, na kojem se i temelji financijsko upravljanje i kontrola.
Ovom interaktivnom obukom Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je Prvi modul svog Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.

 

Sačinjena konsolidirana izvješća o financijskom upravljanju i kontroli i unutarnjoj reviziji za 2018. godinu

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH) uradila je konsolidirana izvješća o sustavu financijskog upravljanjа i kontrole i unutarnjoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.
Konsolidirano izvješće SHJ MFiT BiH sačinjava na temelju godišnjih izvješća o financijskom upravljanju i kontroli koje joj dostavljaju institucije BiH. Središnjoj harmonizacijskoj jedinici godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu u propisanom roku dostavila je 51 institucija Bosne i Hercegovine. Izvješća je sa zakašnjenjem dostavilo 18 institucija BiH, dok šest institucija uopće nije dostavilo izvješća.
„Nepoštivanje zakonskih propisa i propisanih rokova za dostavljanje godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole pokazatelj je izostanka upravljačke odgovornosti i opredijeljenosti rukovodstva za uspostavljanje ekonomičnog, efikasnog i efektivnog sustava unutarnjih kontrola“, navedeno je u konsolidiranom izvješću o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH.
Analizom podataka iz godišnjih izvješća o sustvau financijskog upravljanja i kontrole institucija BiH SHJ MFiT BiH došla je do zaključka da je ostvaren neznatan napredak u tijeku 2018. godine u odnosu na 2017. godinu. „Ostvareni napredak je još daleko od karakteristika kvalitetnog sustava financijskog upravljanja i kontrole. Sustav unutarnjih kontrola moguće je unaprijediti samo dosljednom primjenom svih propisanih i donesenih kontrolnih mehanizama, odnosno osiguranjem da ti mehanizmi ne postoje samo zbog zadovoljavanja određene tražene forme“, piše, između ostalog, u izvješću.

Konsolidirano izvješće unutarnje revizije u institucijama BiH za 2018. godinu daje sažete informacije o broju obavljenih unutarnjih revizija i danim preporukama, a na temelju izvješća koje su jedinice za unutarnju reviziju dostavile SHJ MFiT BiH. U 2018. godini 17 jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH sačinilo je ukupno 125 revizijskih izvješća u kojima je dano 455 preporuka u svezi s unapređenjem sustava unutarnjih kontrola.
„Najveći broj preporuka koje su unutarnji revizori u svojim izvješćima u 2018. godini dali odnosi se na preporuke vezane za: unapređenje sustava u oblasti javnih nabava, unapređenje sustava upravljanja ljudskim resursima, unapređenje sustava obračuna plata i naknada plata i unapređenje u oblasti planiranja i izvršenja budžeta“, istaknuto je u konsolidiranom izvješću o unutarnjoj reviziji kojeg je, također, usvojilo Vijeće ministara BiH.

Oba konsolidirana izvješća za 2018. godinu dostupna su na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH, u dijelu koji se odnosi na SHJ MFiT BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH konsolidirana izvješća o unutarnjoj reviziji i financijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH za 2018. godinu usvojio je 20. svibnja 2020. godine, na svojoj 8. sjednici, a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na svojoj 7. sjednici, održanoj 11. lipnja 2020. godine.

 

Praktična obuka u SIPA-i i Ministarstvu vanjskih poslova BiH

 

U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstvu vanjskih poslova BiH, kao pilot institucijama, održana je praktična obuka o financijskom upravljanju i kontroli.
Održavanjem ove obuke nastavljena je realizacija Memoranduma o tehničkoj suradnji u oblasti unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, dogovorenog između Ministarstva financija i trezora BiH i Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske.
Praktičnu obuku o značaju financijskog upravljanja i kontrole za upravljačku odgovornost,
o unutarnjoj kontroli, upravljanju rizicima i mapiranju poslovnih procesa u SIPA-i i Ministarstvu vanjskih poslova BiH održali su Erik de Borst i Peter Speijker, eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i financije nizozemskog Ministarstva finansija.
Za predstavnike SIPA-e radionice su održane 22. listopada i 19. studenog 2018, a za predstavnike Ministarstva vanjskih poslova BiH 23. listopada i 20. studenog 2018. godine.
Kao suorganizator ove obuke, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH bila je nadležna za izbor pilot institucija. S obzirom na iznos proračuna i složenost poslovnih procesa, za pilot institucije odabrani su SIPA i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

 

Realiziran Plan i program obuke iz financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

 

foto obuka1812Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 18. prosinca 2018. godine u Sarajevu obuku iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Interaktivnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, nazočilo je 55 državnih službenika iz 50 institucija Bosne i Hercegovine. Obuka je bila namijenjena službenicima koji su zaduženi za pripremu i dostavljanje Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Obuku na kojoj su analizirane instrukcije za izradu Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH vodila je Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole.
„Tokom analize godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli koje institucije BiH dostavljaju Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH uočene su nedosljednosti i nelogičnosti koje nam otežavaju izradu godišnjeg Konsolidovanog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole, ali i onemogućavaju dobijanje slike stvarnog stanja u ovoj oblasti. Zbog toga je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u svom Planu i programu obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu jedan modul i posvetila analizi upitnika o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole s detaljnim uputstvima o njegovom popunjavanju“, naglasila je Ćatić.
Održavanjem ovog, 4. modula obuke, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH završila je realizaciju svog Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu.

 

Treći modul obuke o financijskom upravljanju i kontroli

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 22. studenog 2018. godine u Sarajevu obuku iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Njegoš Pavlović, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava unutarnje revizije, sudionicima obuke održao je prezentaciju o temi „Unutarnja revizija u funkciji unapređenja financijskog upravljanja i kontrole i stvaranja dodatne vrijednosti u institucijama Bosne i Hercegovine“.
Interaktivnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, nazočila su 52 državna službenika iz 43 institucije Bosne i Hercegovine. Obuka je bila namijenjena osobama zaduženim za financijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje su rukovoditelji institucija zadužili za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole.
Održavanjem ove obuke Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je Treći modul svog Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu. 

Kontinuirana profesionalna edukacija unutarnjih revizora

foto obukaMSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 15. listopada 2018. godine u Sarajevu dvije obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za unutarnje revizore, zaposlene u institucijama BiH.
Interaktivnu obuku o vještinama komunikacije u unutarnjoj reviziji održale su dr Ana Jolović, docent na ISM University Litvanija i direktorica Projekta reforme lokalnih financija (RELOF), i Sandra Savanović Stevanović, ekspertica RELOF projekta.
Drugu interaktivnu obuku, posvećenu revizijskim postupcima i Kodeksu profesionalne etike za unutarnje revizore u institucijama Bosne i Hercegovine, održala je Snežana Beatović, stručni savjetnik za razvoj unutarnje revizije u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH.

 

Snažna potpora EU jačanju unutarnjih kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini

Projekt sastanakMPovodom početka realizacije Projekta jačanja unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, koji financira Europska komisija iz komponente IPA II, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH Ranko Šakota  razgovarao je s predstavnikom firme koja će ralizirati Projekt, s vođom Projekta i ekspertima.
Korisnici Projekta, koji je vrijedan dva miliona eura i koji će trajati 24 mjeseca, jesu središnje harmonizacijske jedinice na razini Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i institucije Brčko distrikta.
„Što se tiče Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH,  ključni zahtjevi od Projekta su: strateški dokument o sistemu internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za period 2019-2024. godina, ažuriranje podzakonskih akata iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, izrada metodologija za kontrolu kvaliteta interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, te izrada softverskih aplikacija za izvještavanje u obje oblasti. Cilj je da uz podršku Projekta napravimo stvarni napredak u sistemu internih finansijskih kontrola, a ne da dobijemo  papir bez ikakve vrijednosti“, kazao je ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH Ranko Šakota ocijenivši da je sustav financijskog upravljanja i kontrole, kao jedan od elemenata PIFC sustava, u ovom momentu mnogo zahtjevnija oblast od oblasti unutarnje revizije.
Chiara D'Aloia, predstavnica belgijske kompanije „Ice“, koja je izabrana za implementatora Projekta, obećala je da će svi zahtjevi, usuglašeni u projektnom zadatku, biti realizirani. „Svakih šest mjeseci bit će podnošeni izvještaji o napretku u realizaciji aktivnosti iz Projekta“, naglasila je D'Aloia.
Sastanku, kojim je ozvaničen početak realizacije Projekta u institucijama BiH, nazočili su i vođa Projekta Ilse Schuster, eksperti Mike Leskey i Nihad Nakaš, te Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH.

 

Drugi modul obuke o financijskom upravljanju i kontroli


Foto aktuelnostiU organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine 27. i 28. rujna 2018. godine u Sarajevu je održana obuka o uspostavi i razvoju sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Dvodnevnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, nazočilo je 59 državnih službenika iz 49 institucija Bosne i Hercegovine. Stručna obuka bila je namijenjena rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u kojima se odvijaju ključni poslovni procesi u institucijama.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, u svojoj prezentaciji sudionicima obuke predstavila je pojam, svrhu, metodološki okvir i karakteristike financijskog upravljanja i  kontrole u institucijama BiH.
Irma Moćević, stručni savjetnik u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj financijskog upravljanja i kontrole, sudionicima obuke održala je prezentaciju o temi „Proces upravljanja rizicima kao osnova uspostave financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.
Održavanjem ove dvodnevne obuke Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je Drugi modul svog Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu.

Prvi modul obuke o financijskom upravljanju i kontroli 

foto1 MSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 28. i 29. lipnja 2018. godine obuku iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Ovoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, nazočilo je 56 državnih službenika iz 52 institucije Bosne i Hercegovine. Stručna obuka namijenjena je osobama zaduženim za financijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima i drugim službenicima koje rukovoditelj institucije zaduži za uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrole.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, sudionicima obuke održala je prezentaciju o temama: „Analiza postojećeg stanja u oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH s preporukama za daljnji razvoj“ i „Odgovornost rukovoditelja institucije i rukovoditelja ustojstvenih jedinica, kao i svih zaposlenih za unaprjeđenje i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole“.
Snežana Tuševljak, šef odsjeka za analize planiranja i izvršenja proračuna korisnika u sektoru za proračun institucija BiH Ministarstva financija i trezora BiH, održala je prezentaciju o povezivanju srednjoročnog plana s Dokumentom okvirnog proračuna i programskim proračunom i o upravljanju rizicima u planskim procesima.
Ovom dvodnevnom obukom realiziran je Prvi modul Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, koji je donijela Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH.

 

Priopćenje, 08.06.2018.

Europska komisija traži bolje unutarnje kontrole u javnom sektoru

PIFC sastanak vRavnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH Ranko Šakota o dosadašnjem razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) u institucijama Bosne i Hercegovine razgovarao je s Raymondom Hillom, vođom tima za unutarnju kontrolu u Generalnoj direkciji za proračun Europske komisije.
„Napredak u oblasti unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru važna je reformska oblast po kojoj će Europska komisija, također, mjeriti napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Europskoj uniji“, kazao je Hill.
Pozivajući se na odgovore različitih razina vlasti u BiH na pitanja iz Upitnika Europske komisije, kao i na redovno godišnje izvješćivanje putem Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku,  Hill je ocijenio da je postojeći zakonodavni okvir iz oblasti PIFC-a u BiH utemeljen na dobrim europskim praksama. Međutim, konstatirao je da je spora implementacija praktičnih rješenja koja proizlaze iz relevantnih propisa. Posebno je potencirao potrebu razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru u kojem će upravljačka odgovornost i delegiranje ovlaštenja biti jasno definirani i ugrađeni u zakonodavni okvir.
Hill je izrazio očekivanje da će definiranju i daljnjem razvoju upravljačke odgovornosti u javnom sektoru u BiH pomoći zaključci i preporuke iz  SIGMA studije „Upravljačka odgovornost u zemljama zapadnog Balkana“.
Ravnatelj  Šakota podsjetio je da je na razini institucija BiH uveden sustav PIFC-a, da postoje zakonske i podzakonske pretpostavke za njegovo funkcioniranje te potencirao da je implementacija sustava unutarnjih financijskih kontrola najzahtjevniji korak.
„Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u 2017. i 2018. godini posvetila je pažnju unapređenju podzakonskih akata iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, ali i edukaciji odgovornih osoba u institucijama BiH upravo radi boljeg razumijevanja značaja implementacije PIFC sistema“, rekao je Šakota.
Kao prioritete u ovoj reformskoj oblasti Šakota i Hill istakli su popunjavanje jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH i izradu nove strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama BiH budući da aktuelni strateški dokument važi do kraja 2018. godine.
Sastanku, održanom u sjedištu Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, nazočile su Nisida Gjoksi, koordinator EK za reforme javne uprave i upravljanja javnim financijama za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, i Irena Šotra iz Delegacije EU u BiH.

 

Sačinjena konsolidirana izvješća o sustavu unutarnje revizije i financijskog upravljanja i kontrole za 2017. godinu

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine,  sukladno svojoj zakonskoj obvezi, sačinila je konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu i konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2017. godinu.
Vijeće ministara BiH na svojoj 142. sjednici razmatralo je oba izvješća i obvezalo Središnju hamonizacijsku jedinicu Ministarstva financija i trezora BiH da ih dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.
Prema podatcima iz godišnjeg konsolidiranog izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole, u 2017. godini ostvaren je određeni napredak u uspostavi i razvoju ovog sustava, ali taj napredak još nije na zadovoljavajućoj razini.
„Analizom rezultata dobijenih iz izvješća institucija BiH za 2017. godinu može se zaključiti da je upravljanje rizicima komponenta financijskog upravljanja i kontrole koja je najslabije razvijena u institucijama BiH i da je mali broj institucija poduzeo korake za proces upravljanja rizicima sukladno Smjernicama za provedbu procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH“, navedeno je u izvješću o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu.
Prema godišnjem konsolidiranom izvješću unutarnje revizije, zaključno s 31.12.2017. godine,
unutarnja revizija je funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili u postupku uspostavljanja,  sukladno važećim propisima, u 17 od predviđenih 18 institucija BiH.
U izvještajnom razdoblju 17 jedinica unutarnje revizije institucija BiH sačinilo je 119 izvješća unutarnje revizije, dok je u 2016. godini 13 jedinica unutarnje revizije sačinilo ukupno 128 izvješća.
Najveći broj preporuka koje su unutarnji revizori dali u svojim izvješćima u 2017. godini odnosi se na: unaprjeđenje sustava obračuna plaća i naknada plaća, unaprjeđenje sustava upravljanja ljudskim resursima, unaprjeđenje sustava u oblasti javnih nabava i unaprjeđenje u oblasti uporabe službenih vozila.
Vijeće ministara BiH svojim zaključcima zadužilo je institucije BiH da nastave aktivnosti na uspostavi i razvoju sustava unutarnje revizije i financijskog upravljanja i kontrole.
Konsolidirana izvješća objavljena su na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH, u dijelu koji se odnosi na Središnju harmonizacijsku jedinicu. 

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH godišnja konsolidirana izvješća o unutarnjoj reviziji i sustavu financijskog upravljanja i kontrole  u institucijama BiH za 2017. godinu usvojio je na svojoj 3. sjednici, održanoj 16. siječnja 2020. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH oba konsolidirana izvješća za 2017. godinu usvojio je 23. siječnja 2020. godine, na svojoj 4. sjednici.

 

Uspostava financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu vanjskih poslova BiH 

fotoM1Predstavnici Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine 27. veljače 2018. godine održali su obuku o financijskom upravljanju i kontroli za zaposlene u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Interaktivnoj obuci, održanoj u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH, prisustvovali su rukovoditelji i zamjenici rukovoditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica ove institucije.
Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole, održala je prezentaciju o praktičnoj primjeni ovog sustava u institucijama BiH, koji se treba zasnivati na upravljanju rizicima.
„Upostava sustava financijskog upravljanja i kontrole obveza je za sve institucije BiH, a propisana je Zakonom o financiranju institucija BiH. Također, uspostava ovog sustava, za šta je odgovoran rukovoditelj institucije, obveza je za sve institucije Bosne i Hercegovine i prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji“, naglasila je Ćatić.
Irma Moćević, stručni savjetnik u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj financijskog upravljanja i kontrole, učesnicima obuke održala je prezentaciju o temi „Proces upravljanja rizicima kao osnova uspostave financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.
Dragiša Delić, pomoćnik ministra za opće poslove u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, zahvalio se Središnjoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH na obuci, koja je održana na zahtjev ovog ministarstva.
 „Jedan od elemenata zašto je Ministarstvo vanjskih poslova BiH od Ureda za reviziju dobilo mišljenje s rezervom jeste upravo činjenica da do sada nismo mnogo odmakli u uspostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole, što je zakonska obveza svih nas“, istakao je Delić izrazivši nadu da će u Ministarstvu vanjskih poslova BiH sustav financijskog upravljanja i kontrole što prije profunkcionirati.

Završena praktična obuka o financijskom upravljanju i kontroli u pilot institucijama

 

U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine praktična obuka o financijskom upravljanju i kontroli održana je u Ministarstvu obrane BiH i Graničnoj policiji BiH, kao pilot institucijama.
Za državne službenike Ministarstva obrane BiH i pripadnike Oružanih snaga BiH radionice o mapiranju poslovnih procesa i upravljanju rizicima održane su 11. prosinca 2017. i 22. siječnja 2018. godine. Radionicama, održanim u Domu Oružanih snaga BiH, nazočio je 31 predstavnik Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH.
Praktična obuka o istim temama za službenike Granične policije BiH održana je 12.prosinca 2017. i 23. siječnja 2018. godine. Obukama, održanim u sjedištu Granične policije u Sarajevu, nazočilo je 36 predstavnika ove institucije.
Održavanjem praktične obuke u Ministarstvu obrane BiH i Granične policije BiH nastavljena je provedba Memoranduma o tehničkoj suradnji u oblasti unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, dogovorenog između Ministarstva financija i trezora BiH i Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske. Sukladno Memorandumu, praktičnu obuku o mapiranju poslovnih procesa i upravljanju rizicima u ove dvije pilot institucije BiH održali su Erik de Borst i Peter Speijker,  eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i financije nizozemskog Ministarstva financija.
Kao suorganizator ove obuke, Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH nadležna je za izbor pilot institucija. S obzirom na iznos proračuna i složenost poslovnih procesa, za pilot institucije odabrani su Ministarstvo obrane BiH i Granična policija BiH.
Praktičnim obukama realiziran je Drugi modul Plana i program obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

 

 

 

Završene pilot unutarnje revizije u Ministarstvu obrane BiH i SIPA-i

 

fotka1MU organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH u Sarajevu je 22. prosinca 2017. godine održan seminar za unutarnje revizore zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.
Na seminaru su predstavljena iskustva iz pilot unutarnjih revizija koje su u Ministarstvu obrane BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) provedene pod mentorstvom stručnjaka nizozemske Akademije za ekonomiju i financije.
O sličnostima i razlikama u praksi unutarnje revizije u Bosni i Hercegovini i Kraljevini Nizozemskoj govorili su rukovoditelji jedinica unutarnje revizije Ministarstva obrane BiH i SIPA-e Mile Balotić i Aleksandra Vanovac, te mentori pilot unutarnjih revizija Rodney Betorina i Ceriel Spaaij, stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i financije koja djeluje pri Ministarstvu financija Kraljevine Nizozemske.
Budući da su pilot unutarnje revizije izvršene u okviru realizacije Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj suradnji za razdoblje 2016-2019. godina između ministarstava financija Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske, na ovom skupu razgovarano je i o aktivnostima kojima će u 2018. godini biti nastavljeno pružanje potpore u razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama BiH.

 

 

Obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za unutarnje revizore u institucijama BiH

 

foto6MSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 16. i 17. studenog 2017. godine u Sarajevu obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za unutarnje revizore zaposlene u institucijama BiH.
Boris Tušek, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 16. studenog unutarnjim revizorima iz institucija BiH održao je predavanje o revidiranim Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje unutarnje revizije.
Konačni prijedlog revidiranih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje unutarnje revizije objavljen je 1. listopada 2016. godine, a njihova primjena počela je 1. siječnja 2017. godine. S obzirom na to da primjena ovih novih standarda u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini počinje od 1. siječnja 2018. godine, profesor Tušek u svom predavanju glavni akcent stavio je na implikacije revidiranih međunarodnih standarda na praksu unutarnje revizije u javnom sektoru.
Druga obuka iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije unutarnjih revizora zaposlenih u institucijama BiH, održana 17. studenog, bila je posvećena izradi strateških i godišnjih planova unutarnje revizije. Prezentaciju o ovim temama održala je Snežana Beatović, stručni savjetnik za razvoj unutarnje revizije u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH.

 

 

Dvodnevni seminar o financijskom upravljanju i kontroli

fotka3U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine 2. i 3. listopada 2017. godine u Sarajevu je održan seminar o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine.
Održavanjem ovog seminara nastavljena je realizacija Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj suradnji za razdoblje 2016-2019. godina između Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske.
Glavne teme seminara bile su: upravljačka odgovornost, upravljanje rizicima i mapiranje poslovnih procesa. Državnim službenicima iz 21 institucije Bosne i Hercegovine svoja znanja i iskustva iz ove oblasti prenijeli su Erik de Borst i Peter Speijker, stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i financije koja djeluje pri nizozemskom Ministarstvu financija.
Ovim seminarom počela je i realizacija Drugog modula Plana i programa obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu.
Na temelju ovog plana i programa Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH 15. i 16. lipnja 2017. godine održala je Prvi modul obuke o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine kojem je nazočilo 67 državnih službenika iz 58 institucija BiH.

 

 

Obuka o ocjeni kvalitete i savjetodavnoj funkciji unutarnje revizije

IR-foto5. MjpgU organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH u Sarajevu je 10. i 11. jula 2017. godine za unutarnje revizore iz institucija Bosne i Hercegovine održana obuka o ocjeni kvalitete i savjetodavnoj ulozi unutarnje revizije.
Ovom dvodnevnom obukom nastavljena je realizacija Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj suradnji za razdoblje 2016-2019. godina između ministarstava financija Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske.
Stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i financije koja djeluje pri Ministarstvu financija Kraljevine Nizozemske Rodney Betorina i Ceriel Spaaij unutarnjim revizorima u institucijama BiH predstavili su koncept unutarnje revizije u svojoj državi, od zakonske osnove za djelovanje unutarnje revizije do praktičnog rada unutarnjih revizora na terenu.
Direktor Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH Ranko Šakota učesnicima obuke najavio je da će,  na temelju Memoranduma o razumijevanju, suradnja u oblasti unutarnje revizije biti nastavljena u rujnu ove godine kada će stručnjaci iz Nizozemske biti angažirani kao konsultanti za pilot unutarnje revizije u Ministarstvu obrane BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

 

Održana obuka iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH


obuka8 MSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH održala je 15. i 16. lipnja 2017. godine obuku o financijskom upravljanju i kontroli i institucijama Bosne i Hercegovine.
Dvodnevnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, nazočilo je 67 državnih službenika iz 58 institucija BiH.
Sukladno  Planu i programu obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, obuka je bila namijenjena  državnim službenicima iz institucija BiH imenovanim za financijsko upravljanje i kontrolu i koordinatorima za proces upravljanja rizicima.
Instruktori iz Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH sudionicima obuke predstavili su analizu postojećeg stanja financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i preporuke za dalji razvoj sustava financijskog upravljanja i konrole. Dvodnevna obuka, sukladno Planu i programu, obuhvatila je i sljedeće teme: „Adekvatnost organizacijske stukture s posebnim naglaskom na ulogu ustrojstvenih jedinica za financije u institucijama BiH“, „Utvrđivanje rizika i njihovo povezivanje s ciljevima institucije“ i „Način povezivanja srednjoročnih i operativnih planova institucije“.

 

 

Sačinjeno Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2016. godinu

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH), sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji institucija BiH, pripremila je konsolidirano izvješće unutarnje revizije u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.
Izvješće daje osnovne podatke o sustavu unutarnje revizije u institucijama BiH,  aktivnostima SHJ MFiT BiH, o jedinicama unutarnje revizije, unutarnjim revizorima, revidiranim institucijama i podatke o poduzetim aktivnostima na provedbi zaključaka Vijeća ministara BiH.
Unutarnja revizija u institucijama BiH je, zaključno s 31.12.2016. godine, funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili je u postupku uspostavljanja, sukladno važećim propisima, u 14 od predviđenih 17 institucija BiH.
Međutim, uspostavljanje jedinica unutarnje revizije ne znači po automatizmu i njihovu funkcionalnost. U Godišnjem konsolidiranom izvješću unutarnje revizije za 2016. godinu, s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, naveden je primjer Jedinice unutarnje revizije Ministarstva pravde BiH. U ovoj jedinici zaposlena su 2 unutarnja revizora, koji u dvogodišnjem razdoblju nisu poduzeli nikakve aktivnosti u izvršavanju funkcije unutarnje revizije.
U tijeku 2016. godine 13 jedinica unutarnje revizije institucija BiH uradile su 128 izvješća u kojima je institucijama dano ukupno 637 preporuka. Institucije su provele 153 preporuke unutarnje revizije, dok za realizaciju 417 preporuka rok još nije istekao.
Najveći broj preporuka odnosi se na unaprjeđenje sustava obračuna plaća i naknada plaća, upravljanje ljudskim resursima, unaprjeđenje sustava u oblasti javnih nabava i u oblasti ugovorenih i drugih usluga.

 

Usvojeno Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine (SHJ MFiT BiH), sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH, uradila je Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu.
Od ukupno 74 institucije koje su bile u obvezi dostaviti godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu, izvješća je dostavilo 70 institucija Bosne i Hercegovine. Izvješća Središnjoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH nisu dostavili: Institut za nestale osobe BiH, Komisija za koncesije BiH, Ministarstvo pravde BiH i Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama BiH.
Analizom rezultata dobijenih iz godišnjih izvješća institucija  za 2016. godinu u Konsolidiranom izvješću zaključeno je da je upravljanje rizicima komponenta financijskog upravljanja i kontrole koja je najslabije razvijena u institucijama BiH. Samo 43 institucije procijenile su rizike, što je 61% od ukupnog broja institucija koje su dostavile izvješća za prošlu godinu,  a 34 institucije izvršile su procjenu utjecaja i vjerojatnoće nastanka rizika.
„Zaštita imovine ili resursa regulirana je unutarnjim procedurama gotovo u svim segmentima, osim u području zaštite informacijskih sustava. Neophodno je unutarnjim procedurama urediti ovu oblast kako bi se spriječile neovlaštene izmjene u postojećim softverima, spriječio gubitak i razotkrivanje podataka ili neovlašten fizički pristup imovini“, navedeno je u Konsolidiranom izvješću u o financijskom upravljanju  i kontroli u institucijama BiH za 2016. godinu, koji je objavljen na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH.
Vijeće ministara BiH, koje je Konsolidirano izvješće usvojilo na svojoj sjednici 12. travnja 2017. godine, zaključkom je zadužilo institucije BiH da nastave aktivnosti na uspostavi i razvoju sustava financijskog upravljanje i kontrole.

 

Okrugli sto o poboljšanju sustava upravljanja u institucijama Bosne i Hercegovine

okrugli sto3U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH) u Sarajevu je 10. i 11. travnja 2017. godine održan okrugli sto o unaprjeđenju sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine.
Okruglom stolu nazočili su tajnici ministarstava u Vijeću ministara BiH, državni službenici zaduženi za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama Bosne i Hercegovine, rukovoditelji jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH i unutarnji revizori.
Stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i financije nizozemskog Ministarstva financija učesnicima okruglog stola predstavili su koncept Europske unije u oblasti unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i njegovu primjenu u Holandiji. Budući da je ovaj skup samo jedna od aktivnosti koja će se provoditi u okviru  Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj suradnji za razdoblje 2016-2019. godina između ministarstava financija Bosne i Hercegovine i Nizozemske, predstavnici institucija BiH iznijeli su svoje viđenje u vezi s tim o kojim specifičnim pitanjima holandski stručnjaci u narednom razdoblju mogu pružiti potporu.
„U okviru Memoranduma o saradnji između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Kraljevine Holandije u narednom periodu slijede aktivnosti pružanja tehničke podrške iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koja će se odnositi na obuke za rješavanje konkretnih zadataka“, izjavio je Ranko Šakota,  direktor Središnje harmonizacijske jedinice MFiT BiH.
Obraćajući se učesnicima okruglog stola, Šakota je naglasio da se ovakvom razmjenom iskustava uz predstavljanje dobrih praksi želi poboljšati cijeli sustav upravljanja u institucijama BiH.

Održana radionica o unaprjeđenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

 

4U organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine (SHJ MFiT BiH) u Sarajevu je 16. veljače 2017. godine održana radionica na kojoj su revizorima Ureda za reviziju institucija BiH predstavljeni dosadašnji rezultati uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Održana radionica rezultat je dogovora rukovodstava SHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH o jačanju institucionalne saradnje kako bi se i kroz razmjenu iskustava unaprijedio sustav kontrola i upravljanja proračunskim sredstavima.
„Inicijativa o saradnji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i Kancelarije za reviziju institucija BiH pokrenuta je s ciljem da posao upravljanja javnim rashodima bude u skladu s dobrim praksama i preporukama Evropske komisije a kako bi efekti poslovanja bili mjerljivi u dužem periodu. Naravno, cilj ove razmjene iskustava je i da javnost upoznamo s onim što radimo, da se javnost uvjeri da oni koji su zaduženi za unapređenje kontrola svoj posao rade u skladu s najboljim praksama“, izjavio je Ranko Šakota, direktor SHJ MFiT BiH.
Podsjetio je da je SHJ MFiT BiH, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH,  kreirala model i smjernice za sustav financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH naglasivši da se povratna informacija o njegovom funkcioniranju dobija kroz godišnje konsolidirano izvješće  i kroz izvješća Ureda za reviziju institucija BiH i unutarnje revizije.
Jasmin Pilica, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, kazao je da je međusobna suradnja Ureda i SHJ MFiT BiH zakonska obveza, ali i obveza proizišla iz okvira međunarodnih standarda revizijskih institucija.
„Ovu radionicu razumijevamo kao razmjenu iskustava kako bi ona rezultirala poboljšanjem vas kao stručnjaka, u konačnici i poboljšanjem cijelog sistema“, naglasio je Pilica obraćajući se učesnicima radionice.
Revizorima Ureda za reviziju institucija BiH predstavnici SHJ MFiT BiH prezentirali su rezultate uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole u svim institucijama BiH, a kao primjer dobre prakse učesnicima je predstavljen model uvođenja i razvoj ovog sustava u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

 

 

Održana obuka o upravljanju rizicima i mapiranju poslovnih procesa u institucijama Bosne i Hercegovine

 

20161125 mU organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH) u Sarajevu je 1. i 2. studenog 2016. godine održana obuka o unaprjeđenju sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ovom obukom Središnja harmonizacijska jedinica i Ministarstvo financija i trezora BiH praktično su počeli realizaciju u rujnu ove godine potpisanog Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj suradnji za razdoblje 2016.-2019. godina između ministarstava financija BiH i Nizozemske.
Obuku, kojoj su nazočili predstavnici 16 institucija Bosne i Hercegovine, održali su eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i financije koja djeluje pri Ministarstvu financija Kraljevine Nizozemske. Nizozemski eskperti Jan van Tuinen i Rodney Betorina  rukovodećim državnim službenicima u institucijama BiH, odnosno državnim službenicima koji imaju ovlaštenja za razvoj sustava unutarnjih kontrola održali su predavanje o učinkovitom upravljanju rizicima i mapiranju poslovnih procesa, kao ključnim elementima jačanja sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola.

Obuci je prethodila jednodnevna monitoring misija o snimanju stanja u oblasti javnih unutarnjih financijskih kontrola u institucijama BiH.  Tijekom ove misije eksperti nizozemske Nacionalne akademije za ekonomiju i financije 31. listopada 2016. godine razgovarali su s predstavnicima Središnje harmonizacijske jedinice MFiT BiH i Ministarstva financija i trezora BiH.

Direktor Središnje harmonizacijske jedinice Ranko Šakota goste iz Nizozemske podsjetio je da je Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH nadležna za uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije u institucijama BiH i kroz obuke ljudi koji će ovaj sustav konkretno provoditi kroz rad u svojim institucijama.

„Imamo i zakonski i podzakonski okvir za sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC). Sad dolaze teži zadaci, odnosno konkretan rad u institucijama BiH koji bi trebao dati mjerljive rezultate. Sve je propisano, sad je pitanje da rukovodioci institucija shvate da su ovo njihovi alati  za efikasnije upravljanje i kontrolu. Provođenje propisanog ipak traži mnogo više vremena“, ocijenio je direktor SHJ MFiT BiH Ranko Šakota.

 

Održana obuka o financijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine

20161124 mSredišnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH (SHJ MFiT BiH) održala je u Sarajevu šestodnevnu obuku o financijskom upravljanju i kontroli za oko stotinu državnih službenika iz 65 institucija Bosne i Hercegovine.

 

Obuka, održana u razdoblju od 14. do 23. studenog 2016. godine, bila je namijenjena osobama imenovanim za financijsko upravljanje i kontrolu i koordinatorima za proces upravljanja rizicima u institucijama BiH. Polaznicima obuke predstavljeno je aktualno stanje u svezi s uspostavom sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH ali i date smjernice za njegovo unaprjeđenje.

 

Državnim službenicima na obuci su predstavljeni i praktični primjeri uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole u Upravi za neizravno oporezivanje BiH, Agenciji za sigurnost hrane BiH i Središnjoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH.
„Obavljajući poslove za koje je nadležna na osnovu Zakona o finansiranju institucija BiH Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH organizuje ovu obuku za državne službenike na kojima i jeste obaveza da u institucijama uspostavljaju sistem finansijskog upravljanja i kontrole utemeljenog na dobrim međunarodnim praksama. Uspostavljanje ovog sistema ne odnosi se samo na oblast finansijskog poslovanja, nego na sve procese u institucijama BiH a radi što efikasnijeg, ekonomičnijeg i efektivnijeg trošenja javnih sredstava uz poštivanje principa 'vrijednost za novac'“, izjavio je Ranko Šakota, direktor SHJ MFiT BiH, obraćajući se polaznicima obuke.

 

Obuku su održali obučeni instruktori Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH i instruktori za pojedina područja obuke koje je angažiralaa SHJ MFiT BiH.

 

 

Sačinjeno Konsolidirano godišnje izvješće o financijskom upravljanju i kontroli za 2015. godinu

Središnja harmonizacijska jedinica (SHJ) Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine,  sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH, uradila je Konsolidirano godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu.
Od ukupno 74 institucije, koje su bile u obvezi SHJ MFiT BiH dostaviti svoje godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu, izvješće su dostavile 63 institucije.

Izvješće nisu dostavili neki od najvećih proračunskih korisnika kao što su  Ministarstvo vanjskih poslova BiH,  Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Predsjedništvo BiH,  Ministarstvo pravde BiH, Parlamentarna skupština BiH, ali ni Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Centar za uklanjanje mina BH –BHMAC i  Institut za nestale osobe BiH.

Analizom dostavljenih izvješća  SHJ MFiT BiH utvrdila je da sve institucije BiH još nisu u potpunosti uspostavile planski pristup poslovanju i da većina institucija još nije imenovala osobu zaduženu za financijsko upravljanje i kontrolu.  
„Proces upravljanja rizicima uspostavljen je u manje od 50% institucija koje su dostavile izvješća za 2015. godinu. Budući da se financijsko upravljanje i kontrola zasniva na procesu upravljanja rizicima, ova je oblast ključna za razvoj kvalitetnog sustava financijskog upravljanja i kontrole i neophodno je njeno unaprjeđenje“,  istaknuto je u Konsolidiranom godišnjem izvješću o financijskom upravljanju  i kontroli s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 26.4. 2016. godine.

Na prijedlog Središnje harmonizacijske jedinice MFiT BiH Vijeće ministara svojim Zaključkom zadužilo je institucije BiH da ubrzaju realizaciju aktivnosti na uspostavi i razvoju kvalitetnog sustava financijskog upravljanja i kontrole.
Poboljšanje financijskog upravljanja i kontrole, poglavito u ključnim procesima proračunskogciklusa, neophodno je radi efikasnog, efektivnog i ekonomičnog upravljanja javnim sredstvima.

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH ovlaštena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju unutarnje revizije i razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.


Sačinjeno Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2015. godinu

 

 

Središnja harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva financija i trezora BiH, sukladno odredbama članka 25. Zakona o unutarnjoj reviziji institucija BiH, pripremila je Godišnje konsolidirano izvješće o unutarnjoj reviziji za 2015. godinu.
Ovo izvješće daje osnovne podatke o sustavu unutarnje revizije u institucijama BiH, aktivnostima CHJ, o jedinicama unutarnje revizije, internim revizorima, revidiranim institucijama i podatke o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH.

 

Prema Odluci o kriterijima za uspostavu jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH, 17 institucija BiH bilo je obvezno uspostaviti jedinice unutarnje revizije. Zaključno sa 31.12. 2015. godine, potpuno je uspostavljeno 13 jedinica unutarnje revizije, dok su tri institucije djelomično ispunile svoje obveze na uspostavi jedinica unutarnje revizije.
„Ministarstvo sigurnosti BiH jedina je od 17 institucija koja i dalje nije poduzela aktivnosti na uspostavi unutarnje revizije. Institucije BiH bile su u obvezi, sukladno zaključcima Vijeća ministara BiH, uspostaviti i popuniti jedinice interne revizije. Kašnjenje u realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH dovodi do kašnjenja u napretku razvoja sustava unutarnje revizije i ispunjavanja preuzetih obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i BiH“, navedeno je u Konsolidiranom izvješću o unutarnjoj reviziji za 2015. godinu, s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 26. 04. 2016. godine.

 

Najveći broj preporuka koje su interni revizori dali u toku 2015. godine odnosi se na:
- unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrole,
- unaprjeđenja u oblasti javnih nabavki,
- unaprjeđenja u oblasti putnih troškova i uporabe službenih vozila i
- unaprjeđenja u oblasti zakupa imovine.

 

U 2015. godini jedinice unutarnje revizije institucija BiH dale su 443 preporuke od kojih je u cjelosti realizirano 98 ili 22,1% od ukupnog broja danih preporuka.

 

Sustav unutarnje revizije dio je sustava javne unutarnje financijske kontrole (PIFC – Public Internal Financial Control) koji je razvila Europska komisija s ciljem da državama u procesu pridruživanja EU pomaže u razumijevanju i primjeni dobro razvijenih i efektivnih sustava unutarnje kontrole.
Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH ovlašćena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju unutarnje revizije i razvoj financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Javni poziv za prijavu predavača za održavanje obuka za stjecanje Certifikata ovlaštenog unutarnjeg revizora u institucijama BiH

 

Održana završna konferencija projekta „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini“

Završna konferencija „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini“ održana je 06.07.2015. godine u prostorijama Delegacije Europske unije na kojoj su prikazani postignuti rezultati napretka iz oblasti kreiranja politike i planiranja proračuna, kao i jačanja sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru.
Cilj projekta „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini“ je doprinos reformiranoj i efikasnoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, koja je u stanju da podrži proces integracije zemlje u EU, jačanjem kapaciteta državnih i entitetskih uprava u polju kreiranja politika i koordinacije, kao i u području kontrole i upravljanja javnim financijama.
Na konferenciji su se prisutnima obratili predstavnici Delegacije Europske komisije, središnjih harmonizacijskih jedinica i ministarstava financija entiteta i državne razine, kao i predstavnici projekta „Jačanje upravljanja javnim financijama u Bosni i Hercegovini“.

 

 

Održana obuka iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole

U suradnji s projektom „Jačanje upravljanja javnim financijama u BiH“ kojeg financira Europska unija, a sukladno članku 33f. stavak (2) točka c) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 61/14 i 98/14), Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH je održala obuku iz oblasti primjene Standarda za unutarnju kontrolu u institucijama BiH i Priručnika za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH.
Obuka je organizirana u tri faze i njom su obuhvaćene sve institucije Bosne i Hercegovine. Obuci su prisustvovali državni službenici koji se bave financijskim poslovanjem u institucijama Bosne i Hercegovine. Ukupno je obučeno 67 državnih službenika iz 63 institucije BiH.
Također, Projekt je u cilju stvaranja samoodrživih kapaciteta proveo obuku i za buduće instruktore koji su osposobljeni da ubuduće organiziraju i vrše obuku iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH. Ovu obuku su prošle ukupno četiri osobe iz Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH i Ministarstva financija i trezora BiH.

 

 

Usvojeno Godišnje izvješće o uvođenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2014. godinu

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH je sukladno članku 33f. stavak (2) točka h) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercgovine  izradila Godišnje izvješće o uvođenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

Izvješće sadrži napredak koji je ostvaren, kao i plan aktivnosti za naredni period u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH je na 8. sjednici održanoj 21.05.2015. godine razmotrilo i usvojilo Godišnje izvješće o uvođenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2014. godinu, te u vezi s tim donijelo sljedeće zaključke:

- Zadužuje se SHJ MFiT BiH da u 2015. godini nastavi izvršavati obveze u vezi s uvođenjem i razvojem financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BIH sukladno odobrenoj dinamici od strane Vijeća ministara BiH, kako bi institucije BiH ispunile obveze u vezi primjene članka 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;

- Zadužuju se institucije BiH da u 2015. godini operativno provode podzakonske akte iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole kako bi unaprijedile sustav financijskog upravljanja i kontrole sukladno važećem zakonodavnom okviru.

 

Sačinjeno Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2014. godinu

 

Sukladno članku 25. stavak (1) točka a) Zakona o unutarnjoj reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12), Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH je, na temelju godišnjih izvješća rukovoditelja unutarnje revizije, pripremila Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2014. godinu.

 

Predmetno izvješće je odobreno od strane ministra financija i trezora BiH dana 25.03.2015. godine, te  aktom broj: 01-16-7-2675-2/15 od  30.03.2015. godine dostavljeno Vijeću ministara BiH, radi upoznavanja.

 

Objavljen podzakonski akt Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH

Dana 07.04.2015. godine u „Službenom glasniku BiH“, broj: 29/15, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine donio je Odluku o objavljivanju Smjernica za provedbu procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljaju jednu od podloga za uspostavu i funkcioniranje financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Cilj objavljivanja Smjernica za provedbu procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine je ujednačiti praksu upravljanja rizicima i postaviti okvir unutar kojeg će svaka institucija ugraditi i razvijati upravljanje rizicima prilagođeno svojim specifičnostima.

Smjernice daju prikaz ključnih koraka za uspostavu upravljanja rizicima u institucijama koji se zasnivaju na COSO okviru, različite pristupe i opcije u njihovoj razradi prilikom uspostave upravljanja rizicima kako bi svaka institucija mogla odabrati način i metode koje su za njih najprihvatljivije.

 

Objavljeni Standardi unutarnje kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

Dana 05.08.2014. godine u „Službenom glasniku BiH“, broj 61/14, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, objavio je Standarde unutarnje kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.
Standardi su izrađeni uz potporu projekta EU „Jačanje upravljanja javnim financijama u BiH“ i predstavljaju polazni element razrade komponenti unutarnje kontrole i njihove primjene za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrola.

 

Zaključci Vijeća ministara BiH o uspostavi unutarnje revizije u institucijama BiH

 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 08.07.2014. godine, se upoznalo sa Godišnjim konsolidiranim izvješćem unutarnje revizije za 2013. godinu, te je zaključilo:

-    zadužuje se Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine da pruži potporu institucijama koje uspostavljaju jedinice unutarnje revizije i da nastavi sa aktivnostima na razvoju sustava unutarnje revizije u institucijama BiH sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12) kako bi se uspostavila operativna i funkcionalna struktura unutarnje revizije u institucijama BiH,
-    zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da, u najkraćem roku, ispuni svoje obveze u svezi sa uspostavljanjem funkcije unutarnje revizije sukladno Odluci o kriterijima za uspostavu jedinica unutarnje revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/12) i Pravilniku o zapošljavanju unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 81/12),
-    zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine kojima su odobreni pravilnici o unutarnjoj organizaciji u dijelu koji se odnosi na unutarnju reviziju da poduzmu aktivnosti vezane za osiguranje sredstava i provedbu procedura za zapošljavanje unutarnjih revizora kako bi se tijekom 2014. i 2015. godine okončala procedura uspostave i popunjavanja jedinica unutarnje revizije u institucijama BiH.

 

 

Studijsko putovanje u Budimpeštu 25.-27.06.2014. godine u organizaciji Zajednice prakse unutarnje revizije PEM PAL

PEM PAL Zajednica prakse unutarnje revizije organizirala je studijsko putovanje u Budimpeštu, Mađarska u razdoblju 25.-27.06.2014. godine za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, a radi prenošenja iskustava Mađarske kao članice Europske Unije u oblasti unutarnje revizije i PIFC-a.

Na putovanju su, ispred institucija Bosne i Hercegovine, prisustvovali Ranko Šakota, ravnatelj i Njegoš Pavlović, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH.

Ciljevi ovog putovanja su:

1.    Razmjena iskustava Mađarske i drugih zemalja sudionica u implementaciji reforme PIFC-a,
2.    Saznanja o primjeni metodologije unutarnje revizije u Mađarskoj,
3.    Razmatranje primjera dobre prakse koje se primjenjuju u oblasti unutarnje revizije u Mađarskoj i drugim zemljama sudionicama.

Na konferenciji su predavači iz svake od zemalja sudionica prezentirali svoj model unutarnje revizije i PIFC-a, te su uz praktične primjere i aktivni razvoj diskusija razmatrane konkretne aktivnosti i primjeri dobre prakse u pojedinim zemljama iz ove oblasti.

 

Interno prijavljivanje korupcije u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH

Na temelju članka 5. stavak (2) i članka 13. Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13) i članka 61. stavak (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), dana 28.03.2014. godine, ravnatelj Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine donio je Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti osobe koja prijavi korupciju u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Ovaj Pravilnik, kao i Obrazac za prijavu korupcije u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, dostupan je, i može se preuzeti na ovoj web stranici.
Prijava se može podnijeti na način propisan Pravilnikom, a putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Održana Konferencija o podizanju svijesti o javnoj unutarnjoj financijskoj kontroli (PIFC) - „Novi koncept javne uprave“ 

 

U okviru projekta „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole (PIFC)“, uz suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i trezora BiH, organizirana je Konferencija o podizanju svijesti o javnoj internoj financijskoj kontroli (PIFC) pod nazivom „Novi koncept javne uprave“ koja je održana u Sarajevu 3. listopada 2013. godine.

Konferenciju su otvorile zamjenica ministra financija i trezora BiH dr. Edita Đapo i voditeljica projektnog tima SPFM Projekta Martine Thouet, a tematski dio vodio je bivši rukovodilac Odjela za PIFC u Generalnoj direkciji za proračun Europske komisije Robert de Koning.

Namjera Konferencije bila je razvijanje svijesti kod rukovodstva institucija BiH o upravljačkoj odgovornosti, te značaju javne interne finansijske kontrole i novog koncepta javne uprave.
Novi koncept javne uprave posmatra se u kontekstu sveukupnih reformi javne uprave u BiH, s osvrtom na već izvršena prilagođavanja zakonodavnog okvira vezanog za procese fiskalne koordinacije, pripreme proračuna i uvođenje elemenata programskog budžetiranja, te zakonodavnog okvira za afirmaciju upravljačke odgovornosti, a u svezi s planiranim procedurama i aktivnostima na uspostavi suvremenog sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH. (kraj)

 

Studijsko putovanje u Francusku 

 

U okviru projekta „Podrška uvođenju javne interne financijske kontrole u BiH“ (PIFC) organizirano je studijsko putovanje u Pariz od 26. do 31. kolovoza 2013. godine za predstavnike središnjih jedinica za harmonizaciju i sektora za proračun Ministarstva financija i trezora BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.

Cilj ovog putovanja je upoznavanje sa sustavom javnih financija u Francuskoj, radi stjecanja novih saznanja, iskustava i mogućnosti u praktičnoj primjeni u BiH.

Eksperti u oblasti upravljanja javnim financijama u Francuskoj su održali prezentacije o temama u svezi sa općim okvirom za javne financije (PIFC - sustav unutarnje kontrole i sustav unutarnje revizije), te programsko budžetiranje i kontrola proračuna.
Sudionici su posjetili Direkciju za financije Pariza, Direkciju za financije Grada Lille, Generalni inspektorat za financije u Parizu i Direkciju za proračun u Ministarstvu financija Francuske.

 

 

Sastanak predstavnika CHJ i Ureda za reviziju institucija BiH

Priopćenje, 06.11.2012.

U sklopu redovitih aktivnosti Centralne harmonizacijske jedinice i Ureda za reviziju institucija BiH održan je radno-konzultativni sastanak između predstavnika Centralne harmonizacijske jedinice i Ureda za reviziju institucija BiH na kome je razmatrana aktualna problematika iz oblasti eksterne revizije, financijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Na sastanku su razmatrani aspekti i modaliteti suradnje ove dvije institucije, kao i suradnja između eksterne i interne revizije i njeno dalje unapređenje.

Na sastanku je razgovarano o stečenim iskustvima u vezi sa dosadašnjim aktivnostima na polju eksterne i interne revizije.

Sugovornici su, na obostrano zadovoljstvo, zaključili da su ovakvi sastanci korisni, te da ovakve oblike saradnje treba nastaviti. Također, zaključeno je i da je potrebno razvijati i produbljivati suradnju između ovih institucija koja treba da se prenese i na razinu revizorskog osoblja, posebno u segmentima suradnje između eksterne i interne revizije. (kraj)

 

Održani sastanci Zajednice prakse interne revizije PEM PAL

 

Priopćenje, 24.10.2012.

U ukrajinskom gradu Lavovu od 8. do 12. Listopada 2012. godine održana su tri sastanka (18., 19. i 20.)  Zajednice prakse interne revizije PEM PAL-a, gdje je prisustvovao i pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Njegoš Pavlović.

 

Sastanak je organiziran u saradnji sa više partnera, uključujući Svjetsku banku, Ministarstvo financija Ruske Federacije, te SIGMA/OECD, GIZ, SECO i CEF .

Mreža upravljanja javnim financijama - učenje u suradnji s kolegama (PEM-PAL) počela je sa radom 2006. godine uz pomoć Svjetske banke i ima za cilj pružiti potporu reformama javne potrošnje i financijskog upravljanja u 22 zemlje Europe i centralne Azije kroz promovisanje izgradnje kapaciteta i razmjenu informacija.

 

Sve Zajednice prakse (ZP) se periodično sastaju da bi članovi međusobno razmijenili iskustva i tragali za praktičnim rješenjima prioritetnih pitanja vezanih za provođenje reforme upravljanja javnim financijama. Ovi sastanci (18, 19. i 20. sastanak radnih skupina ZP interne revizije) imali su fokus na procjeni rizika, obuci i certificiranju, odnosno osiguranju kvalitete.

Na sastanku u Lavovu učesnici su proučavali primjere dobre prakse u zemljama čiji su predstavnici učestvovali na radionicama i radili na pripremi sopstvenih priručnika koji predstavljaju važan resurs znanja za članove zajednica prakse. Nastavljen je rad na izradi Priručnika za primjenu metodologije za procjenu rizika i Smjernica dobre prakse za kontinuirani profesionalni razvoj internih revizora u javnom sektoru.

Učesnici su, također, završili i usvojili tri dokumenta koje je izradila Radna skupina za obuku i certifikaciju u prethodnom periodu. To su dokumenti koji će kasnije biti objavljeni, uključujući:

•    Program obuke za aktivne interne revizore koji je izradila ZP interne revizije u okviru mreže PEM - PAL,
•    Obrazac smjernica za mentorski rad i
•    Rječnik pojmova u oblasti interne revizije.

Između ostalog, učesnici su dodatno elaborirali i Smjernice za kontrolu kvaliteta.
Detaljan pregled sadržaja 18., 19. i 20. sastanka radnih grupa Zajednice prakse interne revizije nalazi se na web stranici: www.pempal.org

 

Potpisan protokol o suradnji između IDDEEA i Središnje harmonizacijske jedinice

IDDEEA CHJ (2)Direktori Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i Središnje harmonizacijske jedinice (SHJ) Ministarstva financija i trezora BiH potpisali su danas u Banja Luci Protokol o međusobnoj suradnji.

Protokolom je definirana suradnja između potpisnika protokola u svezi aktivnosti  uvođenja i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, s tim da IDDEEA predstavlja pilot instituciju na čijim se pozitvnim iskustvima i praktičnim rješenjima kreiraju okvirna rješenja za institucije BiH i instituciju na kojoj se testiraju okvirni podzakonski i upravljački akti kao što su operativni naputci, instrukcije, pravilnici, opisi poslovnih procesa i drugo.

SHJ se ovim protokolom obvezala da će na raspolaganje staviti okvirne podzakonske akte i radne dokumente iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole koje razrađuje sukladno članku 33b.  Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a kojima se detaljnije razrađuju  komponente kao što su: kontrolno okružje, procjene rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje i procjena sustava.

IDDEEA će s druge strane u svrhu izrade okvirnih podzakonskih akata staviti na raspolaganje dokumentaciju i obrazloženja akata kojima su regulirani procesi kao dio sustava upravljanja dokumentima (DMS), koji je IDDEEA kreirala i u svom radu uspješno primjenjuje od prošle godine.

Kao značajnu pomoć drugim institucijama BiH, IDDEEA će osigurati  dokumentaciju za analizu rješenja koja je nastala tijekom akreditacije IDDEEA-e za ISO 9001 (uvođenje sustava kvalitete) i ISO 27001 (uvođenje sustava sigurnosti informacija). Ova rješenja mogu poslužiti kao podloga za izradu okvirnih dokumenata kojima se unapređuju procesi upravljanja i kontrola u institucijama BiH.

Protokol o međusobnoj suradnji potpisali su ravnatelji IDDEEA-e Siniša Macan i SHJ Ranko Šakota, a okvirni dokumenti nastali kao rezultat suradnje predstavnika IDDEEA i SHJ će pored službenog objavljivanja biti i  javno publicirani putem internet stranica te informiranjem u pisanim i elektroničkim medijima.(kraj)

 

Prisustvo na 17. plenarnom sastanku Zajednice prakse unutarnje revizije PEM PAL

Predstavnik Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BIH je prisustvovao 17. plenarnom sastanku Zajednice prakse unutarnje revizije PEM PAL koji je održan od 18. do 20.06.2012. godine u Budimpešti, Mađarska.

Tema 17. plenarnog sastanka Zajednice prakse unutarnje revizije je „Odnos između unutarnje revizije, financijske inspekcije i vanjske revizije-kako ovaj odnos učiniti efikasnijim“.

Ciljevi ovog sastanka su:
1. Nastavak razvoja Zajednice prakse unutarnje revizije u formi dinamičnog učenja kroz partnerstvo, učenja kroz razmjenu iskustava i zajedničkih napora za pronalaženje novih rješenja.
2. Predstavljanje i razmatranje najnovijih rezultata radnih skupina Zajednice prakse unutarnje revizije: priručnik za unutarnju reviziju, metodologija procjene rizika, obuka i certificiranje, smjernice za mentorski rad, smjernice za osiguranje kvaliteta.
3.  Prikupljanje informacija i davanje smjernica radnim skupinama za dalji rad.
4. Razmatranje primjera dobre prakse u uspostavljanju odnosa između unutarnje revizije, financijske inspekcije i vanjske revizije, na temelju iskustava članova Zajednice prakse unutarnje revizije.
5.  Priprema i usvajanje saopštenja sa plenarnog sastanka Zajednice prakse unutarnje revizije na temelju diskusija i postignutih zaključaka.
6.  Njegovanje wiki-ja kao oblika zajedničke memorije za sve teme, aktivnosti i smjernice u okviru Zajednice prakse unutarnje revizije.

Detaljan pregled 17. plenarnog sastanka Zajednice prakse unutarnje revizije nalazi se na web stranici www.pempal.org

Usvojene Izmjene i dopune Zakona o financiranju institucija BiH

24.05.2012. godine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Izmjene i dopune Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, koje se odnose na uvođenje i reguliranje oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine objavljene su u Službenom glasniku BiH, broj 42/12.

 

Održana Završna Konferencija za tisak Projekta PIFC

 

Projekt „Podrška uvođenju javne unutarnje financijske kontrole (PIFC)“, je u Sarajevu, 22.05.2012. godine, organizirao Završnu Konferenciju za tisak Projekta PIFC.

Na Završnoj Konferenciji su se prisutnima obratili Holeger Schroeder, šef operacija Delegacije Europske unije u BiH, Nikola Špirić, ministar Ministarstva financija i trezora BiH, Siniša Bilić, savjetnik u Federalnom ministarstvu financija i Jovo Radukić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske za fiskalni sustav.

Rezime napretka i ostvarenih rezultata u središnjim harmonizacijskim jedinicama odnosne vlasti, sa posebnim naglaskom na usku suradnju i veliku pomoć PIFC Projekta pri realizaciji istog, kroz prigodne prezentacije prikazali su Ranko Šakota, direktor Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH, Fatima Obhođaš, pomoćnik ministra za Središnju harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva financija i Radmila Trkulja, rukovoditelj Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija Republike Srpske.

PIFC Projekt odigrao je značajnu ulogu u radu središnjih harmonizacijskih jedinica, odnosno pri uspostavi odgovarajućih modela sustava javne unutarnje financijske kontrole u Bosni i Hercegovini, kao jednom od osnovnih zadataka koje je trebalo realizirati u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

 

 

Održana Završna Konferencija Projekta PIFC

 

Projekt „Podrška uvođenju javne unutarnje financijske kontrole (PIFC)“, u suradnji sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i trezora BiH organizirao je Završnu Konferenciju Projekta PIFC, koja je održana u Tesliću 17.05.2012. godine.

Cilj ove Konferencije je rezime postignutog za vrijeme trajanja Projekta PIFC i prezentacija ostvarenih rezultata u oblastima unutarnje revizije i javne unutarnje financijske kontrole.

Na Konferenciji su se uvodnim govorima svim prisutnima obratili Miroslav Tomić, glavni ekonomski savjetnik u Ministarstvu financija i trezora BiH, Siniša Bilić, savjetnik u Federalnom ministarstvu financija, Jovo Radukić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske za fiskalni sustav, te Una Kelly, vršitelj dužnosti šefa sektora Operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU.

 

Prezentacije napretka i ostvarenih rezultata u središnjim harmonizacijskim jedinicama odnosne vlasti prikazali su Ranko Šakota, direktor Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH sa prezentacijom „Uspostava i razvoj PIFC-a u institucijama BiH“, Fatima Obhođaš, pomoćnik ministra za Središnju harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva financija sa prezentacijom „Razvoj PIFC-a u Federaciji BiH“ i Radmila Trkulja, rukovoditelj Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija Republike Srpske sa prezentacijom „Uvođenje PIFC-a u Republici Srpskoj i tehnička pomoć Europske unije“.

 

Prezentacije specifičnih revizorskih tema prikazali su Amela Muftić, rukovoditelj Jedinice za unutarnju reviziju Ministarstva financija i trezora BiH na temu „Strateško planiranje unutarnje revizije u Ministarstvu financija i trezora BiH“, Zineta Habul, unutarnji revizor u Kantonu Tuzla na temu „Strateško planiranje unutarnje revizije u Kantonu Tuzla“, te Nada Đurić, unutarnji revizor Općine Bijeljina na temu „Povelja unutarnje revizije Općine Bijeljina u odnosu na Okvirnu povelju iz Priručnika za unutarnje revizore javnog sektora RS“.

Konferneciju je završila Ilse Schuster, vođa  tima Projekta tehničke pomoći sa prezentacijom na temu „Ostvarenje Projekta i put naprijed“.

Na Konferenciji su podijeljeni certifikati učesnicima dosadašnjih obuka koje su održane u okviru Projekta PIFC iz oblasti unutarnje revizije.

 

 

Prisustvo na drugoj Regionalnoj konferenciji o PIFC-u

 

Predstavnici Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BIH su prisustvovali Drugoj regionalnoj konferenciji o unutarnjoj financijskoj kontroli u javnom sektoru (PIFC) za države kandidate i potencijalne kandidate koja je održana od 21. do 23.09.2011. godine u Portorožu-Republika Slovenija.
Cilj Druge regionalne konferencije o PIFC-u je „Upoznati sudionike sa dobrim običajima na području uvođenja i razvoja sustava PIFC-a“.

 

Na studijskom putovanju su obrađene sljedeće teme:

 

-    Ključni izazovi u provedbi financijskog upravljanja i kontrole/unutarnje revizije,
-    Provedba financijskog upravljanja i kontrole,
-    Financijska inspekcija,
-    Rad središnjih jedinica za harmonizaciju.

Na konferenciji su stručni predavači održali tematska izlaganja iz svojih oblasti, uz aktivan rad svih sudionika konferencije u forumima i raspravama o iznesenim problematikama na zadane teme, te razmatranje konkretnih primjera i razmjena iskustava pojedinih zemalja.

 

 

 

Održana Konferencija o javnoj unutarnjoj financijskoj kontroli

 

Projekt „Podrška uvođenju javne unutarnje financijske kontrole (PIFC)“, kojeg financira Europska unija iz IPA fondova potpore Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i trezora BiH organizirao je Konferenciju o javnoj unutarnjoj financijskoj kontroli (PIFC), koja je održana 11.05.2011. godine.

Javna unutarnja financijska kontrola, koja uključuje unutarnju reviziju i financijsko upravljanje i kontrolu, predstavlja važan okvir za provedbu pravne stečevine EU i stvaranje institucija koje su sposobne kontrolirati javna sredstva, te na taj način osigurava podršku reformi sustava javne uprave, kao jednoj od prekretnica u procesu pristupanja BiH Europskoj uniji.

Cilj ove konferencije je podizanje svijesti viših rukovoditelja  glede javne unutarnje financijske kontrole, osobito  glede  usvojenog zakonodavstva, upravljačke odgovornosti i važnosti javne unutarnje financijske kontrole za proces pridruživanja Europskoj uniji.

Konferenciju je, uvodnim govorom, otvorio ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić. Govornici su još bili rukovoditelj Odjela za operacije II Delegacije EU u Bosni i Hercegovini  Johan Hesse, voditelj tima za PIFC Generalne direkcije za proračun Europske komisije Robert de Koning, direktor Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH Ranko Šakota, direktorica Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija Hrvatske   Danijela Stepić i voiteljica tima Projekta tehničke pomoći Ilse Schuster .

 

 

Studijsko putovanje u Švedsku

 

Projekt „Podrška uvođenju javne unutarnje financijske kontrole u BiH“ (PIFC) je za predstavnike središnjih jedinica za harmonizaciju, Ministarstva financija i trezora BiH i ministarstava financija entiteta, od 11.04. do 15.04.2011. godine, organizirao Studijsko putovanje u Stockholm (Švedska).

Studijsko putovanje je organizirano s ciljem stjecanja iskustva iz oblasti unutarnje revizije i financijskog upravljanja i kontrole, a radi izrade i uspostave odgovarajućih modela u Bosni i Hercegovini.

Ovim putovanjem pružena je prigoda sudionicima analizirati implementaciju unutarnje revizije i sustava financijskog upravljanja i kontrole u zemlji domaćina, razmijeniti vlastita iskustva, te primijeniti najvažnije zaključke i preporuke iz praktičnih znanja u matičnim institucijama sudionika.

Sudionici su posjetili Upravu za financijsko upravljanje Švedske (ESV), Švedski nacionalni ured za dugovanja, Švedsku upravu carina, Ministarstvo financija, i Skupštinu grada Stockholma.

Na studijskom putovanju su obrađene sljedeće teme:

-    Pregled Švedskog javnog sektora,

-    Organizacija Švedske središnje vlade (strategije, politike, financiranje, planiranje, izvješćivanje i praćenje sredstava),

-    Program certificiranja revizora,

-    Uloga i zadaci SJH glede financijskog upravljanja i kontrole u središnjoj vladi,

-    Organizacija FMC,

-    Uloga unutarnje revizije u Državnom uredu za dug,

-    Planiranje aktivnosti i praćenje rizika sukladno FISK-u,

-    Uloga i zadaci SJH za unutarnju reviziju u središnjoj vladi,

-    Organizacija unutarnje revizije (profesionalni standardi, standardi IR, metodologija, priručnici, program obuke za revizore, certifikacija unutarnjih revizora),

-    Organizacija UR (Unutarnje revizije) i FMC u Upravi carina i načini komunikacije sa SJH,

-    Strateška pitanja koja se odnose na UR i FMC iz perspektive vlade,

-    Načini funkcioniranja UR i FMC u općinama (organizacija, ciljevi, upravljanje, odgovornosti, rukovođenje, unutarnja kontrola i revizija).


Predavanja su se održavala u svim navedenim ustanovama predvođena kompetentnim kadrovima-specijalistima iz određenih oblasti, i bila su praćena diskusijama na svaku obrađenu temu, pri čemu su iznesene prednosti i dane sugestije za primjene modela FMC i UR u Bosni i Hercegovini.

 

Održan radni sastanak predstavnika SHJ i Ministarstva financija i trezora BiH

 

16.03.2011. godine, održan je radni sastanak predstavnika Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH sa predstavnicima Sektora za proračun institucija BiH, Sektora za trezorsko poslovanje i Odjela interne revizije Ministarstva financija i trezora BiH, a vezano za uvođenje i razvoj sustava interne revizije i sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC).

 

Na temelju materijala koji je dostavio projekt „Podrška uvođenju javne interne financijske kontrole u BiH“ (PIFC), na sastanku se razgovaralo o kreiranju inoviranog zakonodavnog okvira vezanog za FMC, te o postojećoj zakonskoj regulativi vezanoj za procese strateškog planiranja, budžetiranja, trezorskog poslovanja i izvještavanja o efektima trošenja javnih sredstava, a koja bi se prilagodila novom zakonodavnom okviru FMC institucija BiH.

 

 

 

Planirani projekti SHJ za  veljaču i ožujak

 

Projekt Podrška uvođenju javne interne financijske kontrole u BiH (PIFC), kojeg financira Europska unija iz IPA fondova podrške BiH, vrši obuku internih revizora na svim razinama vlasti.

 

Projektom je planirana podrška institucijama BiH za uvođenje i razvoj sustava interne revizije i sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC).

 

U cilju pružanja praktičnog iskustva Projekt u suradnji s SHJ organizira Prvu pilot reviziju u Ministarstvu obrane BiH od 14. do 25.02.2011. godine.

 

Također u cilju pružanja podrške u razvoju sustava financijskog upravljanja i kontrole Projekt će organizirati Radionicu o reviziji informacijskih tehnologija koja će se održati na Vlašiću od 07. do 11.03.2011. godine.

 

U okviru realizacije projekta Europska komisija je angažirala konzultantsku kuću „PKF“, kako bi SHJ bila pružena ekspertna pomoć u programu provedbe analize sustava financijskog upravljanja i kontrole.

 

PKF i SHJ će od 03. do 11.02.2011. godine provesti „gap“ analizu, kako bi se napravio presjek stanja i izradila analiza prednosti i nedostataka financijskog upravljanja i kontrole  u sljedećim državnim institucijama:

 

-    Agencija za državnu službu BiH,
-    Ministarstvo komunikacija i prometa BiH,
-    Ministarstvo vanjskih poslova BiH,
-    Ministarstvo obrane BiH.

Također, analiza će se 02.03.2011. godine provesti u Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine i 03.03.2011. godine u Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka.

 

Realiziran plan obuka iz financijskog upravljanja i kontrole

 

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH održala je 21. siječnja 2021.godine Modul 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine.

U suradnji s Agencijom za državnu službu BiH obuka je održana putem webinara, kojem su  nazočila 74 sudionika iz 64 institucije BiH.

Obuka je bila namijenjena službenicima koji su u svojim institucijama zaduženi za pripremu godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrole i njegovo dostavljanje Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH.

 

Abida Ćatić, pomoćnik ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, sudionicima obuke prezentirala je ažurirani upitnik o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu s detaljnim naputkom o njegovom popunjavanju.

 

Na temelju godišnjih izvješća institucija BiH o sustavu financijskog upravljanja i kontrole Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH sačinjava godišnje konsolidirano izvješće o stanju u ovoj oblasti i dostavlja ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Sudionicima webinara skrenuta je pozornost  na potrebu da institucije Bosne i Hercegovine u svojim izvješćima o financijskom upravljanju i kontroli daju točne podatke kako bi se onda kroz konsolidirano izvješće dobila stvarna  slika stanja u ovoj oblasti i o tome izvijestilo Vijeće ministara BiH.

 

Održavanjem Modula 3 Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH realizirala je svoj Plan i program obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu.