logosrbdeachrvactbosdeac

Sektorski pristup

Sektorski pristup

 

Sektorski pristup (eng. Sector-Wide Approach ili SWAp) je metodologija koja podržava koordinirane aktivnosti vlasti, donatora i drugih aktera koji sudjeluju u razvoju sektora.

Cilj uvođenja sektorskog pristupa procesa je također i jačanje uloge vlada, ministarstava i drugih tijela uprave u oblasti javnih politika i odlučivanja o raspodjeli svih resursa u okviru sektora, a u skladu s njihovim obvezama prema Pariškoj deklaraciji o povećanju učinkovitosti razvojne pomoći.

Osnovne karakteristike sektorskog pristupa su:

 

         Liderska uloga vlada, ministarstava i drugih tijela uprave u svim aspektima planiranja, financiranja i provedbe sektorskih strategija;

         Postojanje sveobuhvatnog proračunskog okvira na programskom principu i u skladu sa sektorskim strategijama i akcijskim planovima;

         Uspostavljen proces za koordinaciju svih sudionika u razvoju sektora i usklađene procedure za dogovaranje i izvješćivanje;

         Uspostavljen učinkovit sustav za monitoring i evaluaciju strateških planova za razvoj sektora.

 

Uvođenje sektorskog pristupa se promatra kroz sljedeće komponente:

 

         Sektorska politika i strategija

         Sektorski proračun i srednjoročni okvir potrošnje

         Sektorski okvir koordinacije

         Institucionalne postavke i postojeći kapaciteti

         Sustav praćenja radnog učinka/rezultata

Na posljednjoj konferenciji o učinkovitosti pomoći, održanoj u listopadu 2009. godine u Bruxellesu,  Europska komisija je donijela zaključak da je potrebno napraviti pomak s pristupa koji se bazira na projektima na sektorski pristup u programiranju i provedbi pomoći u zemljama korisnicama IPA pomoći. 

Donatori u BiH podržavaju uvođenje sektorskog pristupa u provedbi sektorskih razvojnih strategija, posebno zato što omogućavaju stratešku usklađenost donatorske pomoći s državnim prioritetima, povećanje učinkovitosti financijske pomoći (veća sinergija i smanjeni transakcijski troškovi), usuglašavanje sredstva iz proračuna domaćih institucija s donatorskom pomoći i zajmovima međunarodnih financijskih institucija, te uvid u dugoročne učinke vanjske pomoći.

S druge strane, sektorski pristup omogućava vladama Bosne i Hercegovine da postavljaju prioritete razvoja u skladu s principima Pariške deklaracije, omogućuje jedinstven okvir za mjerenje učinkovitosti korištenja razvojnih sredstava, te ubrzava reforme javne uprave i pruža potporu unaprjeđenju sektorske koordinacije.

Pored toga, u kontekstu pristupanja Europskoj uniji, sektorski pristup pomaže da se utvrde strateški ciljevi za koje je financijska pomoć EU-a najpotrebnija, sveobuhvatni sektorski program  prepoznaje područja koja treba modernizirati i uskladiti s europskim standardima, a također pruža okvir za ostale donatore da usklade pomoć s IPA sredstvima.

Aktivnosti Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći:


Regional Workshop on Sector Approaches in the Context of EU Integration