logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Potpisan ugovor o zajmu za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo

Saopćenje, 25.06.2020.

Bevanda- Nassel -mZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, potpisao je danas sa sa šeficom ureda EBRD-a u BiH Manuelom Naessl ugovor o zajmu za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju virusa Covid -19.

Opširnije...

Anketa u okviru „Budžeta za građane“ Ministarstva finansija i trezora BiH

Obavještenje

BzG - anketa

Ministarstvo finansija i trezora BiH učestvuje u projektu „Budžet za građane“ i provodi istraživanje kako bi prikupili stavove i mišljenja o sadržaju ovog projekta ključnog za transparentnost u oblasti javnih finansija.

„Budžet za građane“ je vrsta vodiča za građane i budžetske korisnike koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupljati i trošiti novac iz budžeta institucija BiH. Posjetioce web stranice Ministarstva finansija i trezora molimo da doprinesu boljoj realizaciji ovog projekta i ispune anketu koja se nalazi na linku ispod ovog teksta.

Priprema „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH se provodi uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Eda – Agencija za razvoj preduzeća.

Za popunjavanje upitnika je potrebno oko pet minuta. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja.

ANKETA

Potpisan ugovor o zajmu u vrijednosti 33,1 milion eura za prevenciju Covid-19

Saopćenje, 13. 5. 2020.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas ugovor o zajmu sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Saliansom čime je odobreno 33,1 milion eura pomoći BiH namjenjenih za prevenciju Covid- 19.

Ugovor o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je korespodentno, bez uobičajenih ceremenojija, zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju virusa Covid -19.

Ministar Bevanda zahvalio se predstavnicima Svjetske banke na razumijevanju i brzoj rekaciji kako bi bila osigurana sredstva u borbi protiv Covid -19 u BiH.

„Novac je namjenjen za oba entiteta koji su i korisnici ovog kredita i bit će na njih i alociran tako što Federaciji BiH pripada 60 posto, a Republici Srpskoj 40 posto. Uslovi su povoljni jer je rok otplate 32 godine sa sedam godina grejs perioda“, naglasio je ministar Bevanda nakon potpisivanja ugovora.

Implementatori projekta u Federaciji BiH, kojoj pripada 19.859.900 eura, su federalna ministarstvo zdravstva te rada i socijalne politike. Republici Srpskoj pripada 13.240.100 eura i projekt provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Ministar Bevanda očekuje da novac bude iskorišten svrsishodno u skladu s uslovima zajma, te je naglasio značaj ovakvih projkata u momentima kada se cijeli svijet susreće s teškim posljedicama pandemije i to ne samo zdravstvenim nego socijalnim i ekonomskim.

Cilj ovog projekta, između ostalog, je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija Covid-19, te jačanje pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH.

Ministar Bevanda učestvovao na samitu Centralno evropske inicijative

Saopćenje, 15. 5. 2020.

bevanda - CEI- foto  kopijaZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda učestvovao je danas na vanrednom samitu Centralnoevropske inicjative (CEI) koji je ovog puta zbog mjera zaštite od pandemije održan putem video linka.

Ministar Bevanda pozdravio je incijativu da se održi vanredni samit nakon proglašenja pandemije COVID -19 i posljedica koje je ova bolest donijela te izrazio iskreno saučešće svima koji su pretrpjeli ljudske gubitke.

Opširnije...

Ministar Bevanda i koordinatorica UN-a o ekonomskim posljedicama pandemije

Saopćenje, 12. 5. 2020.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda održao je danas sastanak s rezidentnom koordinatoricom agencija Ujedinjenih nacija (UN) Ingrid Macdonald gdje su glavne teme bile uticaj pandemije Covid -19 na socioekonomsku situaciju u BiH.

Tokom sastanka naglašeno je da se cijeli svijet susreo s teškim posljedicama ove pandemije, kako zdravstvenim tako i ekonomskim i socijalnim, te da je neophodno preduzeti hitne mjere kako bi se prevazišli štetni uticaji i u Bosni i Hercegovini.

Ministar Bevanda zadovoljan je dugogodišnjom saradnjom između BiH i agencija UN-a koje imaju mnogobrojne projekte u implementaciji, ali i u planu za budućnost što će biti obuhvaćeno novim Okvirom razvojne pomoći UN-a za period 2021. – 2025. godine.

Na sastanku je naglašeno da uvijek ima prostora da se saradnja unaprijedi, ali da je uvijek bila neprocjenjiva i ključna pomoć koju UN putem svojih agencija pruža u vanrednim situacijama građanima BiH.

S obzirom na to da je ministar Bevanda kopredsjedavajući Zajedničkog upravnog odbora BiH i UN-a na sastanku je dogovoreno da se termin za naredni sjedinicu ovog tijela dogovori u najskorije vrijeme te da se nastavi s redovnim aktivnostima.