logosrbdeachrvdeacbosact

Održan sastanak Foruma za koordinaciju donatora u BiH

Saopćenje, 06.06.2019. godine

dcf0606foto malaRedovni sastanak Foruma za koordinaciju donatora (DCF) održan je danas u Sarajevu u organizaciji Sektora za financijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija BiH i trezora uz supredsjedavanje Ujedinjenih nacije (UN) u Bosni i Hercegovini.

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu uz podršku tima UN-a predstavila je ključne aspekte tekuće reforme Razvojnog sistema UN-a što je razvilo diskusiju o tome na koji način ova reforma utiče na partnerstva s nacionalnim i međunarodnim akterima u BiH.

Generalna skupština UN-a usvojila je Rezoluciju o repozicioniranju Razvojnog sustava UN-a u maju prošle godine, kako bi se bolje prilagodili provedbi Agende 2030 i ciljevima održivog razvoja.

Reforma uključuje različite aspekte Razvojnog sistema UN-a s ciljem povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti i jačanja kolektivnih kapaciteta i znanja sistema, kako bi se na odgovarajući način pomoglo zemljama članicama u njihovim naporima da realizuju Ciljeve održivog razvoja.

U septembru 2015. godine BiH je, zajedno s drugim državama članicama UN-a, usvojila program „Transformacija našeg svijeta“: Agendu 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030) i Ciljeve održivog razvoja kao globalni okvir za praćenje transformativnih ciljeva orjentisanih na ljudska prava za okončanje siromaštva i zaštitu planete.

Nakon formalnog usvajanja, BiH je pokrenula proces lokalizacije i određivanja prioriteta Ciljeva održivog razvoja u vlastitom kontekstu kroz osnovanu Radnu grupu za održivi razvoj u BiH, koju čine predstavnici relevantnih vlasti u BiH, uz potporu UN-a u BiH.

Na današnjem sastanku DCF-a, predstavnici Radne grupe informirasli su prisutne o dosadašnjem radu i rezultatima skupine kao i o predstojećim aktivnostima. Predstavnici Članica DCF-a razgovarale su o mogućnostima jačanja potpore radu Radne skupine za održivi razvoj i ubrzavanju provedbe Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Tokom diskusije predstavnici domaćih vlasti sa svih nivoa vlasti u BiH i donatora razmijenili su informacije o novim i planiranim projektima, zajedničkim sadašnjim i budućim aktivnostima, pozitivnim iskustvima i izazovima s kojima se suočavaju.

Sve prezentacije i materijali sa sastanka su dostupni na web stranici Foruma za koordinaciju donatora www.donormapping.ba.