logosrbdeachrvdeacbosact

Aktuelnosti

Preporuke za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole


Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u ponedjeljak, 14. juna 2021. godine, realizirala je Modul 1 obuke iz finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.  
Online obuci u okviru Modula 1 prisustvovala su 74 učesnika iz 58 institucija Bosne i Hercegovine.
Prema godišnjem planu i programu obuka, u okviru Modula 1 predstavljeni su stanje i preporuke za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH uzimajući u obzir nalaze iz Godišnjeg konsolidiranog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.
Ova obuka namijenjena je osobama zaduženim za finansijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje rukovodilac institucije zaduži za uspostavu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.
Stručnu obuku Modula 1 vodila je Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Četvrta godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli


foto  -MalaU organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju (KO CJH) 9. i 10. juna 2021. godine održana je konferencija o finansijskom upravljanju i kontrolu u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.
Zbog potrebe poštivanja epidemioloških mjera sprečavanja širenja zaraze novim korona virusom konferencija je održana online, a pratilo ju je oko 380  učesnika sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Konferenciju pod nazivom „Prezentacija softverske aplikacije za provođenje procesa finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije (PIFC aplikacija)“ KO CJH organizirao je u saradnji s Projektom „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira Evropska unija. U okviru ovog projekta  je i razvijena PIFC IT aplikacija koja će korisnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini omogućiti automatizirano provođenje i upravljanje procesima finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. U toku je testiranje PIFC aplikacije, a od iduće godine ona bi trebala biti funkcionalna.
Voditeljica Projekta „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“ Vania Tomeva učesnicima konferencije prezentirala je funkcionalnosti PIFC aplikacije i praćenje upravljanja rizikom.
Danijela Stepić, ključni ekspert Projekta, predstavila  je modul PIFC aplikacije namijenjen za finansijsko upravljanje i kontrolu s akcentom na pružanje kvalitetnih podataka za poslovne procese, upravljanje rizicima i upravljačku odgovornost.
Viši IT ekspert Projekta Fadil Belko sudionicima konferencije govorio je o standardizaciji unosa i obrade podataka u PIFC aplikaciji, a viši ekspert Vladimir Krivenkov o praćenju rizika za javne prihode koji proizlaze iz poslovanja javnih preduzeća.
Ovo je četvrta godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini u organizaciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju.

 

Obuka za predstavnike Oružanih snaga BiH  i Ministarstva odbrane BiH

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH za zaposlene u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH organizirala je online obuku o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine pomoću PIFC aplikacije. Ova softverska aplikacija razvijena je u okviru Projekta „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini (PIFC)“, finansiranog od Evropske unije.

 

Online obuci, održanoj 20. maja 2021. godine, prisustvovalo je oko 50 predstavnika Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH. Obuku je vodila Danijela Stepić, ključni ekspert u Projektu „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“. Stepić je učesnicima obuke predstavila funkcionalnosti PIFC aplikacije za mapiranje poslovnih procesa i upravljanje rizicima.

 

Sadržaj ove online edukacije odgovora modulima 2 i 3 iz Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2021. godinu, koji je donijela Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH. Obuka iz modula 2 i 3 za predstavnike ostalih institucija BiH održana je sredinom marta. Na zahtjev Ministarstva odbrane BiH, a zbog složenosti organizacione strukture i iznosa budžeta ove institucije, obuka o mapiranju poslovnih procesa i upravljanju rizicima pomoću PIFC aplikacije sada je posebno održana za zaposlene u Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH.


Održana obuka o korištenju PIFC aplikacije

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH organizirala je trodnevnu online obuku o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine pomoću PIFC aplikacije. Ova softverska aplikacija razvijena je u okviru Projekta Evropske unije „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini (PIFC)“.

Online obuci, održanoj 17, 18. i 19. marta 2021. godine, prisustvovalo je 110 državnih službenika iz institucija BiH, koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu, i internih revizora iz institucija Bosne i Hercegovine.

Prvog dana obuke predstavnicima institucija BiH date su instrukcije o korištenju modula: Registar poslovnih procesa u PIFC aplikaciji, a tokom ostala dva dana obuke predstavljene su nove verzije Smjernica za upravljanje rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine i date instrukcije o korištenju modula: Registar rizika u PIFC aplikaciji.
Obuku je vodila Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini (PIFC)“.
Trodnevna online edukacija održana je u skladu s Planom i programom obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i Planom i programom obuke za interne revizore u institucijama BiH za 2021. godinu, koje je donijela Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Realiziran plan obuka iz finansijskog upravljanja i kontrole

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH održala je 21. januara 2021.godine Modul 3 obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine.
U saradnji s Agencijom za državnu službu BiH obuka je održana putem webinara, kojem su prisustvovala 74 učesnika iz 64 institucije BiH.
Obuka je bila namijenjena službenicima koji su u svojim institucijama zaduženi za pripremu godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i njegovo dostavljanje Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, učesnicima obuke prezentirala je ažurirani upitnik o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu s detaljnim uputstvima o njegovom popunjavanju.

 

Na osnovu godišnjih izvještaja institucija BiH o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH sačinjava godišnji konsolidirani izvještaj o stanju u ovoj oblasti i dostavlja ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Učesnicima webinara skrenuta je pažnja na potrebu da institucije Bosne i Hercegovine u svojim izvještajima o finansijskom upravljanju i kontroli daju tačne podatke kako bi se onda kroz konsolidirani izvještaj dobila stvarna slika stanja u ovoj oblasti i o tome izvijestilo Vijeće ministara BiH.

 

Održavanjem Modula 3 Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je svoj Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu.

 

Realiziran plan obuke za interne revizore za 2020. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine organizirala je online obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

U saradnji s Agencijom za državnu službu BiH ove obuke su putem webinara održane 14, 15. i 16. decembra 2020. godine.

Na prvom webinaru, održanom 14. decembra, Abida Ćatić, pomoćnik direktora u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prezentirala je stanje i preporuke za unapređenje ovog sistema, uzimajući u obzir podatke iz godišnjih izvještaja institucija.

Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu jačanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u BiH, kojeg finansira Evropska unija, bila je predavač na webinarima 15. i 16. decembra. Stepić je internim revizorima prezentirala temu "Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti – alat za jačanje svijesti rukovodstva na srednjem i višem nivou upravljanja o značaju unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH".

Održavanjem ovih webinara, organiziranim u okviru kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH završila je realizaciju Plana i programa obuka za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

 

Edukacija internih revizora o reviziji učinka

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH za interne revizore zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine organizirala je dvodnevnu online obuku o reviziji učinka.
Webinari su održani 27. novembra 2020. i 1. decembra 2020. godine, u saradnji s Nacionalnom akademijom za ekonomiju i finansije Ministarstva finansija Kraljevine Nizozemske.
Predavači na webinarima bili su Rodney Betorina i Ceriel Spaaij, eksperti nizozemske Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije, uz čiju pomoć je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH uradila Priručnik za reviziju učinka za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine.
Priručnik je u decembru 2019. godine objavljen na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, u dijelu koji se odnosi na Centralnu harmonizacijsku jedinicu.
Prvi webinar bio je posvećen definiciji revizije učinka, opsegu i planiranju revizije učinka, a tokom drugog webinara fokus je bio na temama terenskog rada internih revizora u toku revizije učinka, izvještavanja o reviziji učinka i nizozemskim iskustvima u ovoj oblasti.
Dvodnevnu obuku o reviziji učinka Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH organizirala je u okviru kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Obuke o strateškom i godišnjem planiranju interne revizije

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u utorak i srijedu, 13. i 14. oktobra 2020. godine organizirala je obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za interne revizore, zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.
U saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, obuke o temama "Strateško planiranje interne revizije" i "Godišnje planiranje interne revizije“ održane su online, putem webinara.
Predavač na obukama bila je Snežana Beatović, stručni savjetnik u Odsjeku Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema interne revizije u institucijama BiH.
Obukama je prisustvovalo 38 internih revizora iz institucija Bosne i Hercegovine.

 

Održana obuka o razvoju upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) održala je dvodnevnu online obuku o razvoju upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine.
U saradnji s Agencijom za državnu službu BiH webinar o upravljačkoj odgovornosti održan je 17. i 18. novembra 2020. godine, a prisustvovalo mu je 48 učesnika iz 37 institucija BiH. Ova obuka bila je namijenjena rukovodiocima srednjeg i višeg nivoa upravljanja, odnosno pomoćnicima ministara i pomoćnicima direktora i šefovima odsjeka u institucijama BiH.
Predavač na webinaru bila je Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu „Unapređenje interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“ (PIFC), kojeg finansira Evropska unija. Učesnicima obuke detaljno su predstavljene Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine, kao alat za jačanje svijesti rukovodilaca na srednjem i višem nivou upravljanja o značaju unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole.
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine objavila je u maju 2020. godine, a ovaj dokument urađen je u saradnji s PIFC projektom EU.
Održavanjem ove dvodnevne online obuke Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je Modul 2 svog Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2020. godinu.

 

Instrukcija o organizaciji procesa rada u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH u vrijeme pandemije COVID-19

 

Dvodnevni webinar o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH), u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, 29. i 30. septembra 2020. godine održala je prvi ovogodišnji modul obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.
Zbog pandemije novog korona virusa i obaveze poštivanja propisanih mjera u cilju sprečavanja širenja zaraze, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH, ovu obuku realizirala je online putem- organiziranjem webinara, uz pomoć Agencije za državnu službu BiH.
Dvodnevnom webinaru prisustvovala su 63 državna službenika i zaposlenika iz 49 institucija Bosne i Hercegovine.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora CHJ MFiT za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prvog dana webinara predstavila je analizu trenutnog stanja u ovoj oblasti, ali i preporuke za daljnji razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Drugi dan predavač na webinaru bila je Danijela Stepić, ključni ekspert u projektu „Unapređenje interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira Evropska unija. Stepić je polaznicima webinara detaljno predstavila Strategiju razvoja sistema internih finansijskih kontrola (PIFC) u institucijama BiH 2020 – 2025. godina, ključne ciljeve Strategije, ali i rizike za njenu realizaciju. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ovu strategiju uradila je uz pomoć PIFC projekta EU, a Vijeće ministara BiH usvojilo ju je 11. juna 2020. godine.
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH i preostala dva modula obuka iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole do kraja ove godine godine planira održati putem webinara u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH.

 

 

Dostupni konsolidirani izvještaji o finansijskom upravljanju i kontroli i internoj reviziji za 2019. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) uradila je konsolidirane izvještaje o sistemu finansijskog upravljanjа i kontrole i internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
Svrha godišnjih konsolidiranih izvještaja jeste informiranje Vijeća ministara BiH o stanju u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i o aktivnostima interne revizije, kao i o planovima za budući razvoj sistema internih finansijskih kontrola i unapređenje rada jedinica interne revizije u institucijama BiH. Vijeće ministara BiH 28. maja 2020. godine usvojilo je oba konsolidirana izvještaja za 2019. godinu, te usvojilo zaključke koje je predložila CHJ MFiT BiH, a čija bi realizacija trebala dovesti do značajnog napretka u sistemu internih finansijskih kontrola u institucijama BiH.
Konsolidirani izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli CHJ MFiT BiH sačinjava na osnovu godišnjih izvještaja o ovoj oblasti koje joj dostavljaju institucije BiH. Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu u propisanom roku dostavilo je 70 od 74 institucije Bosne i Hercegovine.
Analizom dostavljenih godišnjih izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole utvrđeno je da je u 2019. godini ostvaren neznatan napredak u odnosu na prethodnu godinu.
„ Upravljanje rizicima je komponenta finansijskog upravljanja i kontrole koja je još uvijek najslabije razvijena u institucijama BiH. Ako uzmemo u obzir to da se cijeli sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva na upravljanju rizicima, može se zaključiti da sistem finansijskog upravljanja i kontrole još nije uspostavljen na zadovoljavajućem nivou“, navedeno je u Konsolidiranom izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.
Konsolidirani izvještaj interne revizije u institucijama BiH za 2019. godinu daje sažete informacije o jedinicama interne revizije, broju obavljenih internih revizija i datim preporukama, a na osnovu izvještaja koje su jedinice za internu reviziju dostavile CHJ MFiT BiH.
Interna revizija u institucijama BiH je, zaključno s 31.12.2019. godine, funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili u postupku uspostavljanja u 18 od 19 institucija BiH koje trebaju uspostaviti internu reviziju. Godišnji izvještaj interne revizije za 2019. godinu dostavile su sve jedinice interne revizije u institucijama BiH, osim Jedinice interne revizije Ministarstva civilnih poslova BiH.
„U 102 izvještaja interne revizije sačinjena u toku 2019. godine dato je 298 preporuka. Najveći broj preporuka koje su interni revizori u svojim izvještajima u 2019. godini dali odnosi se na preporuke vezane za: unapređenje sistema upotrebe službenih vozila, unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, unapređenje sistema javnih nabavki i unapređenje u oblasti strateškog i operativnog planiranja institucija“, istaknuto je u konsolidiranom izvještaju o internoj reviziji.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH konsolidirane izvještaje o internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH za 2019. godinu usvojio je 23. jula 2020. godine, na svojoj 11. sjednici, a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH 1. septembra 2020. godine, na 11. sjednic
Oba konsolidirana izvještaja za 2019. godinu dostupna su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, u dijelu CHJ i KO CJH/Izvještaji.

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada u CHJ MFiT BiH u vrijeme pandemije konoravirusa (COVID-19)

Odluka o organizaciji procesa rada u CHJ MFiT BiH u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19)

 

Održan Modul 4 obuke o finansijskom upravljanju i kontroli

 

foto1mCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH održala je 23. decembra 2019. godine u Sarajevu Modul 4 obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine.
Četvrtom modulu obuke, na kojem su predstavljene instrukcije za izradu godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prisustvovala su 53 državna službenika iz 47 institucija Bosne i Hercegovine.
Obuka je bila namijenjena službenicima koji su u svojim institucijama zaduženi za pripremu godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i njegovo dostavljanje Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, prezentirala je ažurirani upitnik o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole s detaljnim uputstvima o njegovom popunjavanju.
Na osnovu godišnjih izvještaja institucija BiH o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH sačinjava godišnji konsolidirani izvještaj o stanju u ovoj oblasti i dostavlja ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Ćatić je stoga istaknula kako je neophodno da institucije BiH u svojim izvještajima o finansijskom upravljanju i kontroli daju tačne podatke kako bi se onda kroz konsolidirani izvještaj dobila stvarna slika stanja u ovoj oblasti i o tome izvijestilo Vijeće ministara BiH.
Održavanjem Modula 4 Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je svoj Plan i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.

 

Obuka o kontroli kvaliteta interne revizije

 

foto2mmCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH za interne revizore zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine organizirala je 17. decembra 2019. godine obuku o kontroli kvaliteta rada interne revizije.
Obuci, održanoj u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, prisustvovalo je 35 internh revizora iz institucija BiH kojima je prezentaciju o eksternom vrednovanju kvaliteta rada interne revizije održala Nikolina Bibić, voditeljica Službe za koordinaciju razvoja sistema internih kontrola u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija Hrvatske.
Ranko Šakota, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, kazao je da je da za institucije Bosne i Hercegovine kontrola kvaliteta interne revizije tema budućnosti.
„Što se tiče institucija BiH, očekujemo da se u 2020. godini konačno završi uspostavljanje i kompletiranje jedinica interne revizije. Nakon toga slijedi faza podizanja kvaliteta rada internih revizora, odnosno uvođenje sistema vanjske kontrole kvaliteta interne revizije što je i obaveza propisana Zakonom o internoj reviziji institucija BiH“, rekao je Šakota.
Naglasio je da je planirano da se kroz projekt EU o unapređenju internih finansijskih kontrola u javnom sektoru u BiH obezbijedi softverska aplikacija za sve faze obavljanja funkcije interne revizije, koja će, između ostalog, biti dobar temelj i za kontrolu kvaliteta rada internih revizora u institucijama BiH.
Obuku o kontroli kvaliteta i standardima interne revizije o kontroli kvaliteta Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH organizirala je zbog omogućavanja kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora.

 

Jačanje svijesti rukovodilaca o unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole

 

foto 2MCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH, u saradnji s Uredom za reviziju institucija BiH, organizirala je radionicu o jačanju svijesti rukovodilaca srednjeg i višeg nivoa rukovođenja o značaju unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.
Radionici, održanoj u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovalo je 50 učesnika: direktori i zamjenici direktora institucija, sekretari ministarstava, pomoćnici ministara i pomoćnici direktora u institucijama BiH, i drugi rukovodioci u institucijama BiH.
Ranko Šakota, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH), podsjetio je da je uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole zakonska obaveza svih institucija BiH.
„Kvalitetan sistem finansijskog upravljanja i kontrole podrazumijeva planski pristup poslovanju, upravljanje rizicima i mjerenje ostvarenja ciljeva. Podršku sistemu finansijskog upravljanja i kontrole moraju dati svi zaposleni, a ključnu odgovornost ima rukovodilac institucije. Unapređenjem finansijskog upravljanja i kontrole moguće je poboljšati opšti kvalitet javne uprave, odnosno izgraditi efikasnu i ekonomičnu javnu upravu“, rekao je Šakota istakavši da je ovo druga radionica o jačanju internih kontrola u institucijama BiH koju je CHJ MFiT BiH organizirala s Uredom za reviziju institucija BiH.
Jasmin Pilica, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, ocijenio je da je radionica o jačanju svijesti rukovodilaca o potrebi unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine dobra i za institucije kao subjekte revizije, tako i za osoblje CHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH. Podsjetio je i da u procesu evropskih integracija BiH poglavlje 32 definira finansijsku kontrolu, a jedno od pitanja iz Upitnika Evropske komisije upravo se odnosilo na saradnju CHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora CHJ MFiT BiH za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, učesnicima radionice održala je prezentaciju o temi „Svrha i značaj finansijskog upravljanja i kontrole; Odgovornost rukovodilaca i svih zaposlenih u institucijama BiH za unapređenje FUK-a“.
Nedžad Hajtić, rukovodilac Odjeljenja finansijske revizije Ureda za reviziju institucija BiH, u svojoj prezentaciji fokusirao se na ulogu i doprinos eksterne revizije unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Održavanjem ove radionice Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je Treći modul svog Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.

 

Drugi modul obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu

 

U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, dana 03. oktobra 2019. godine u Sarajevu, održan je Drugi modul obuke prema Planu i programu obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu. Tema obuke je bila „Pojam, svrha, metodološki okvir i karakteristike finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.
Obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovala su 44 državna službenika iz 39 institucija Bosne i Hercegovine. Stručna obuka bila je namijenjena rukovodiocima organizacionih jedinica u kojima se odvijaju ključni poslovni procesi u institucijama i koji do sada nisu bili prisutni na obukama iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Obuku su održale Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i Irma Moćević stručni savjetnik za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH. Abida Ćatić je u svojoj prezentaciji učesnicima obuke predstavila pojam, svrhu, metodološki okvir i karakteristike finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Irma Moćević je učesnicima održala predavanje na temu „Proces upravljanja rizicima kao osnova uspostave finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.


Obuka o finansijskom upravljanju i kontroli za predstavnike 41 institucije BiH


Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 28. juna 2019. godine obuku iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovala su 43 državna službenika iz 41 institucije Bosne i Hercegovine.
Stručna obuka bila je namijenjena osobama zaduženim za finansijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje su rukovodioci institucija zadužili za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, učesnicima obuke predstavila je analizu trenutnog stanja u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH s preporukama za daljnji razvoj ovog sistema.
U drugom dijelu obuke Abida Ćatić i Irma Moćević, stručni savjetnik u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH, održale su radionicu o upravljanju rizicima, na kojem se i zasniva finansijsko upravljanje i kontrola.
Ovom interaktivnom obukom Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je Prvi modul svog Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2019. godinu.

 

Sačinjeni konsolidirani izvještaji o finansijskom upravljanju i kontroli i internoj reviziji za 2018. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) uradila je konsolidirane izvještaje o sistemu finansijskog upravljanjа i kontrole i internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.
Konsolidirani izvještaj CHJ MFiT BiH sačinjava na osnovu godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli koje joj dostavljaju institucije BiH. Centralnoj harmonizacijskoj jedinici godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2018. godinu u propisanom roku dostavila je 51 institucija Bosne i Hercegovine. Izvještaje je sa zakašnjenjem dostavilo 18 institucija BiH, dok šest institucija uopće nije dostavilo izvještaje.
„Nepoštivanje zakonskih propisa i propisanih rokova za dostavljanje godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole pokazatelj je izostanka upravljačke odgovornosti i opredijeljenosti rukovodstva za uspostavljanje ekonomičnog, efikasnog i efektivnog sistema internih kontrola“, navedeno je u konsolidiranom izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH.
Analizom podataka iz godišnjih izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole institucija BiH CHJ MFiT BiH došla je do zaključka da je ostvaren neznatan napredak u toku 2018. godine u odnosu na 2017. godinu. „Ostvareni napredak je još daleko od karakteristika kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Sistem internih kontrola moguće je unaprijediti samo dosljednom primjenom svih propisanih i donesenih kontrolnih mehanizama, odnosno osiguranjem da ti mehanizmi ne postoje samo zbog zadovoljavanja određene tražene forme“, piše, između ostalog, u izvještaju.

Konsolidirani izvještaj interne revizije u institucijama BiH za 2018. godinu daje sažete informacije o broju obavljenih internih revizija i datim preporukama, a na osnovu izvještaja koje su jedinice za internu reviziju dostavile CHJ MFiT BiH. U 2018. godini 17 jedinica interne revizije u institucijama BiH sačinilo je ukupno 125 revizorskih izvještaja u kojim je dato 455 preporuka u vezi s unapređenjem sistema internih kontrola.
„Najveći broj preporuka koje su interni revizori u svojim izvještajima u 2018. godini dali odnosi se na preporuke vezane za: unapređenje sistema u oblasti javnih nabavki, unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima, unapređenje sistema obračuna plata i naknada plata i unapređenje u oblasti planiranja i izvršenja budžeta“, istaknuto je u konsolidiranom izvještaju o internoj reviziji kojeg je, također, usvojilo Vijeće ministara BiH.

Oba konsolidirana izvještaja za 2018. godinu dostupna su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, u dijelu koji se odnosi na CHJ MFiT BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH konsolidirane izvještaje o internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama BiH za 2018. godinu usvojio je 20. maja 2020. godine, na svojoj 8. sjednici, a Dom naroda Parlamentasne skupštine BiH na svojoj 7. sjednici, održanoj 11. juna 2020. godine.

 

Praktična obuka u SIPA-i i Ministarstvu vanjskih poslova BiH


U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstvu vanjskih poslova BiH, kao pilot institucijama, održana je praktična obuka o finansijskom upravljanju i kontroli.
Održavanjem ove obuke nastavljena je realizacija Memoranduma o tehničkoj saradnji u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, dogovorenog između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Kraljevine Nizozemske.
Praktičnu obuku o značaju finansijskog upravljanja i kontrole za upravljačku odgovornost,
o internoj kontroli, upravljanju rizicima i mapiranju poslovnih procesa u SIPA-i i Ministarstvu vanjskih poslova BiH održali su Erik de Borst i Peter Speijker,  eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije nizozemskog Ministarstva finansija.
Za predstavnike SIPA-e radionice su održane 22. oktobra i 19. novembra 2018, a za predstavnike Ministarstva vanjskih poslova BiH 23. oktobra i 20. novembra 2018. godine.
Kao suorganizator ove obuke, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH bila je nadležna za izbor pilot institucija. S obzirom na iznos budžeta i složenost poslovnih procesa, za pilot institucije odabrani su SIPA i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

 

Realiziran Plan i program obuke iz finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

foto obuka1812Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 18. decembra 2018. godine u Sarajevu obuku iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH. Interaktivnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovalo je 55 državnih službenika iz 50 institucija Bosne i Hercegovine. Obuka je bila namijenjena službenicima koji su zaduženi za pripremu i dostavljanje Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.  Obuku na kojoj su analizirane instrukcije za izradu Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH vodila je Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole. „Tokom analize godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli koje institucije BiH dostavljaju Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH uočene su nedosljednosti i nelogičnosti koje nam otežavaju izradu godišnjeg Konsolidovanog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole, ali i onemogućavaju dobijanje slike stvarnog stanja u ovoj oblasti. Zbog toga je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u svom Planu i programu obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu jedan modul i posvetila analizi upitnika o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrole s detaljnim uputstvima o njegovom popunjavanju“, naglasila je Ćatić.
Održavanjem ovog, 4. modula obuke, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH završila je realizaciju svog Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu.

 

Treći modul obuke o finansijskom upravljanju i kontroli 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 22. novembra 2018. godine u Sarajevu obuku iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Njegoš Pavlović, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema interne revizije, učesnicima obuke održao je prezentaciju o temi „Interna revizija u funkciji unapređenja finansijskog upravljanja i kontrole i stvaranja dodatne vrijednosti u institucijama Bosne i Hercegovine“.
Interaktivnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovala su 52 državna službenika iz 43 institucije Bosne i Hercegovine. Obuka je bila namijenjena osobama zaduženim za finansijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje su rukovodioci institucija zadužili za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.
Održavanjem ove obuke Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je Treći modul svog Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu.

 

Kontinuirana profesionalna edukacija internih revizora

foto obukaMCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 15. oktobra 2018. godine u Sarajevu dvije obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za interne revizore, zaposlene u institucijama BiH.
Interaktivnu obuku o vještinama komunikacije u internoj reviziji održale su dr Ana Jolović, docent na ISM University Litvanija i direktorica Projekta reforme lokalnih finansija (RELOF), i Sandra Savanović Stevanović, ekspertica RELOF projekta.
Drugu interaktivnu obuku, posvećenu revizorskim postupcima i Kodeksu profesionalne etike za interne revizore u institucijama Bosne i Hercegovine, održala je Snežana Beatović, stručni savjetnik za razvoj interne revizije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Snažna podrška EU jačanju internih kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini

Projekt sastanakMPovodom početka realizacije Projekta jačanja internih finansijskih kontrola (PIFC) u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska komisija iz komponente IPA II, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota  razgovarao je s predstavnikom firme koja će ralizirati Projekt, s vođom Projekta i ekspertima.
Korisnici Projekta, koji je vrijedan dva miliona eura i koji će trajati 24 mjeseca, jesu centralne harmonizacijske jedinice na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i institucije Brčko distrikta.
„Što se tiče Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH,  ključni zahtjevi od Projekta su: strateški dokument o sistemu internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za period 2019-2024. godina, ažuriranje podzakonskih akata iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, izrada metodologija za kontrolu kvaliteta interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, te izrada softverskih aplikacija za izvještavanje u obje oblasti. Cilj je da uz podršku Projekta napravimo stvarni napredak u sistemu internih finansijskih kontrola, a ne da dobijemo  papir bez ikakve vrijednosti“, kazao je direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota ocijenivši da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao jedan od elemenata PIFC sistema, u ovom momentu mnogo zahtjevnija oblast od oblasti interne revizije.
Chiara D'Aloia, predstavnica belgijske kompanije „Ice“, koja je izabrana za implementatora Projekta, obećala je da će svi zahtjevi, usaglašeni u projektnom zadatku, biti realizirani. „Svakih šest mjeseci biće podnošeni izvještaji o napretku u realizaciji aktivnosti iz Projekta“, naglasila je D'Aloia.
Sastanku, kojim je ozvaničen početak realizacije Projekta u institucijama BiH, prisustvovali su i vođa Projekta Ilse Schuster, eksperti Mike Leskey i Nihad Nakaš, te Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Drugi modul obuke o finansijskom upravljanju i kontroli


Foto aktuelnostiU organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine 27. i 28. septembra 2018. godine u Sarajevu je održana obuka o uspostavi i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Dvodnevnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovalo je 59 državnih službenika iz 49 institucija Bosne i Hercegovine. Stručna obuka bila je namijenjena rukovodiocima organizacionih jedinica u kojima se odvijaju ključni poslovni procesi u institucijama.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, u svojoj prezentaciji učesnicima obuke predstavila je pojam, svrhu, metodološki okvir i karakteristike finansijskog upravljanja i  kontrole u institucijama BiH.
Irma Moćević, stručni savjetnik u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, učesnicima obuke održala je prezentaciju o temi „Proces upravljanja rizicima kao osnova uspostave finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.
Održavanjem ove dvodnevne obuke Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH realizirala je Drugi modul svog Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu. 

 

Prvi modul obuke o finansijskom upravljanju i kontroli 

foto1 MCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine organizirala je 28. i 29. juna 2018. godine obuku iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Ovoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovalo je 56 državnih službenika iz 52 institucije Bosne i Hercegovine. Stručna obuka namijenjena je osobama zaduženim za finansijsko upravljanje i kontrolu, koordinatorima za proces upravljanja rizicima, i drugim službenicima koje rukovodilac institucije zaduži za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, učesnicima obuke održala je prezentaciju o temama: „Analiza postojećeg stanja u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH s preporukama za daljnji razvoj“ i „Odgovornost rukovodioca institucije i rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i svih zaposlenih za unapređenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole“.
Snežana Tuševljak, šef odsjeka za analize planiranja i izvršenja budžeta korisnika u sektoru za budžet institucija BiH Ministarstva finansija i trezora BiH, održala je prezentaciju o povezivanju srednjoročnog plana s Dokumentom okvirnog budžeta i programskim budžetom i o upravljanju rizicima u planskim procesima.
Ovom dvodnevnom obukom realiziran je Prvi modul Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, koji je donijela Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Saopćenje, 08.06.2018.
Evropska komisija traži bolje interne kontrole u javnom sektoru

PIFC sastanak vDirektor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota o dosadašnjem razvoju sistema internih finansijskih kontrola (PIFC) u institucijama Bosne i Hercegovine razgovarao je s Raymondom Hillom, vođom tima za internu kontrolu u Generalnoj direkciji za budžet Evropske komisije.
„Napredak u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru važna je reformska oblast po kojoj će Evropska komisija, također, mjeriti napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji“, kazao je Hill.
Pozivajući se na odgovore različitih nivoa vlasti u BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, kao i na redovno godišnje izvještavanje putem Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku,  Hill je ocijenio da je postojeći zakonodavni okvir iz oblasti PIFC-a u BiH zasnovan na dobrim evropskim praksama. Međutim, konstatirao je da je spora implementacija praktičnih rješenja koja proizlaze iz relevantnih propisa. Posebno je potencirao potrebu razvoja sistema internih kontrola u javnom sektoru u kojem će upravljačka odgovornost i delegiranje ovlaštenja biti jasno definirani i ugrađeni u zakonodavni okvir.
Hill je izrazio očekivanje da će definiranju i daljnjem razvoju upravljačke odgovornosti u javnom sektoru u BiH pomoći zaključci i preporuke iz  SIGMA studije „Upravljačka odgovornost u zemljama zapadnog Balkana“.
Direktor Šakota podsjetio je da je na nivou institucija BiH uveden sistem PIFC-a, da postoje zakonske i podzakonske pretpostavke za njegovo funkcioniranje te potencirao da je implementacija sistema internih finansijskih kontrola najzahtjevniji korak.
„Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u 2017. i 2018. godini posvetila je pažnju unapređenju podzakonskih akata iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, ali i edukaciji odgovornih osoba u institucijama BiH upravo radi boljeg razumijevanja značaja implementacije PIFC sistema“, rekao je Šakota.
Kao prioritete u ovoj reformskoj oblasti Šakota i Hill istakli su popunjavanje jedinica interne revizije u institucijama BiH i izradu nove strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH budući da aktuelni strateški dokument važi do kraja 2018. godine.
Sastanku, održanom u sjedištu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, prisustvovale su Nisida Gjoksi, koordinator EK za reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, i Irena Šotra iz Delegacije EU u BiH.

 

Sačinjeni konsolidirani izvještaji o sistemu interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole za 2017. godinu

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojom zakonskom obavezom, sačinila je konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu i konsolidirani izvještaj interne revizije za 2017. godinu.
Vijeće ministara BiH na svojoj 142. sjednici razmatralo je oba izvještaja i obavezalo Centralnu hamonizacijsku jedinicu Ministarstva finansija i trezora BiH da ih dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.
Prema podacima iz godišnjeg konsolidiranog izvještajа o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole, u 2017. godini ostvaren je određeni napredak u uspostavi i razvoju ovog sistema, ali taj napredak još nije na zadovoljavajućem nivou.
„Analizom rezultata dobijenih iz izvještaja institucija BiH za 2017. godinu može se zaključiti da je upravljanje rizicima komponenta finansijskog upravljanja i kontrole koja je najslabije razvijena u institucijama BiH i da je mali broj institucija poduzeo korake za proces upravljanja rizicima u skladu sa Smjernicama za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH“, navedeno je u izvještaju o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu.
Prema godišnjem konsolidiranom izvještaju interne revizije, zaključno s 31.12.2017. godine,
interna revizija je funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili u postupku uspostavljanja, u skladu s važećim propisima, u 17 od predviđenih 18 institucija BiH.
U izvještajnom periodu 17 jedinica interne revizije institucija BiH sačinilo je ukupno 119 izvještaja interne revizije, dok je u 2016. godini 13 jedinica interne revizije sačinilo ukupno 128 izvještaja.
Najveći broj preporuka koje su interni revizori dali u svojim izvještajima u 2017. godini odnosi se na: unapređenje sistema obračuna plata i naknada plata, unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima, unapređenje sistema u oblasti javnih nabavki i unapređenje u oblasti upotrebe službenih vozila.
Vijeće ministara BiH svojim zaključcima zadužilo je institucije BiH da nastave aktivnosti na uspostavi i razvoju sistema interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole.
Konsolidirani izvještaji objavljeni su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, u dijelu koji se odnosi na  Centralnu harmonizacijsku jedinicu. 

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH godišnje konsolidirane izvještaje o internoj reviziji i sistemu finansijskog upravljanja i kontrole  u institucijama BiH za 2017. godinu usvojio je na svojoj 3. sjednici, održanoj 16. januara 2020. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH oba konsolidirana izvještaja za 2017. godinu usvojio je 23. januara 2020. godine, na svojoj 4. sjednici.

 

Uspostava finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu vanjskih poslova BiH

fotoM1Predstavnici Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine 27. februara 2018. godine održali su obuku o finansijskom upravljanju i kontroli za zaposlene u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Interaktivnoj obuci, održanoj u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH, prisustvovali su rukovodioci i zamjenici rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica ove institucije.
Abida Ćatić, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole, održala je prezentaciju o praktičnoj primjeni ovog sistema u institucijama BiH, koji se treba zasnivati na upravljanju rizicima.
„Upostava sistema finansijskog upravljanja i kontrole obaveza je za sve institucije BiH, a propisana je Zakonom o finansiranju institucija BiH. Također, uspostava ovog sistema, za šta je odgovoran rukovodilac institucije, obaveza je za sve institucije Bosne i Hercegovine i prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji“, naglasila je Ćatić.
Irma Moćević, stručni savjetnik u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, učesnicima obuke održala je prezentaciju o temi „Proces upravljanja rizicima kao osnova uspostave finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH“.
Dragiša Delić, pomoćnik ministra za opšte poslove u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, zahvalio se Centralnoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH na obuci, koja je održana na zahtjev ovog ministarstva.
 „Jedan od elemenata zašto je Ministarstvo vanjskih poslova BiH od Kancelarije za reviziju dobilo mišljenje s rezervom jeste upravo činjenica da do sada nismo mnogo odmakli u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, što je zakonska obaveza svih nas“, istakao je Delić izrazivši nadu da će u Ministarstvu vanjskih poslova BiH sistem finansijskog upravljanja i kontrole što prije profunkcionisati.

 

Završena praktična obuka o finansijskom upravljanju i kontroli u pilot institucijama

 

U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine praktična obuka o finansijskom upravljanju i kontroli održana je u Ministarstvu odbrane BiH i Graničnoj policiji BiH, kao pilot institucijama.
Za državne službenike Ministarstva odbrane BiH i pripadnike Oružanih snaga BiH radionice o mapiranju poslovnih procesa i upravljanju rizicima održane su 11. decembra 2017. i 22. januara 2018. godine. Radionicama, održanim u Domu Oružanih snaga BiH, prisustvovao je 31 predstavnik Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.
Praktična obuka o istim temama za službenike Granične policije BiH održana je 12.decembra 2017. i 23. januara 2018. godine. Obukama, održanim u sjedištu Granične policije u Sarajevu, prisustvovalo je 36 predstavnika ove institucije.
Održavanjem praktične obuke u Ministarstvu odbrane BiH i Granične policije BiH nastavljena je realizacija Memoranduma o tehničkoj saradnji u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, dogovorenog između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Kraljevine Nizozemske. U skladu s Memorandumom, praktičnu obuku o mapiranju poslovnih procesa i upravljanju rizicima u ove dvije pilot institucije BiH održali su Erik de Borst i Peter Speijker,  eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije nizozemskog Ministarstva finansija.
Kao suorganizator ove obuke, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH nadležna je za izbor pilot institucija. S obzirom na iznos budžeta i složenost poslovnih procesa, za pilot institucije odabrani su Ministarstvo odbrane BiH i Granična policija BiH.
Praktičnim obukama realizovan je Drugi modul Plana i program obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

 

 

Završene pilot interne revizije u Ministarstvu odbrane BiH i SIPA-i

 

fotka1MU organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH u Sarajevu je 22. decembra 2017. godine održan seminar za interne revizore zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.
Na seminaru su predstavljena iskustva iz pilot internih revizija koje su u Ministarstvu odbrane BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) provedene pod mentorstvom eksperata holandske Akademije za ekonomiju i finansije.
O sličnostima i razlikama u praksi interne revizije u Bosni i Hercegovini i Kraljevini Nizozemskoj govorili su rukovodioci jedinica interne revizije Ministarstva odbrane BiH i SIPA-e Mile Balotić i Aleksandra Vanovac, te mentori pilot internih revizija Rodney Betorina i Ceriel Spaaij, eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije koja djeluje pri Ministarstvu finansija Kraljevine Nizozemske.
Budući da su pilot interne revizije izvršene u okviru realizacije Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji za period 2016-2019. godina između ministarstava finansija Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske, na ovom skupu razgovarano je i o aktivnostima kojima će u 2018. godini biti nastavljeno pružanje podrške u razvoju sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH.

 

Obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za interne revizore u institucijama BiH

 

foto6MCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine organizovala je 16. i 17. novembra 2017. godine u Sarajevu obuke iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije za interne revizore zaposlene u institucijama BiH.
Boris Tušek, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 16. novembra internim revizorima iz institucija BiH održao je predavanje o revidiranim Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.
Konačni prijedlog revidiranih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije objavljen je 1. oktobra 2016. godine, a njihova primjena počela je 1. januara 2017. godine. S obzirom na to da primjena ovih novih standarda u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini počinje od 1. januara 2018. godine, profesor Tušek u svom predavanju glavni akcent stavio je na implikacije revidiranih međunarodnih standarda na praksu interne revizije u javnom sektoru.
Druga obuka iz oblasti kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora zaposlenih u institucijama BiH, održana 17. novembra, bila je posvećena izradi strateških i godišnjih planova interne revizije. Prezentaciju o ovim temama održala je Snežana Beatović, stručni savjetnik za razvoj interne revizije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Dvodnevni seminar o finansijskom upravljanju i kontroli

 

fotka3U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine 2. i 3. oktobra 2017. godine u Sarajevu je održan seminar o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine.
Održavanjem ovog seminara nastavljena je realizacija Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji za period 2016-2019. godina između Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija Kraljevine Holandije.
Glavne teme seminara bile su: upravljačka odgovornost, upravljanje rizicima i mapiranje poslovnih procesa. Državnim službenicima iz 21 institucije Bosne i Hercegovine svoja znanja i iskustva iz ove oblasti prenijeli su Erik de Borst i Peter Speijker, stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije koja djeluje pri holandskom Ministarstvu finansija.
Ovim seminarom počela je i realizacija Drugog modula Plana i programa obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu.
Na osnovu ovog plana i programa Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH 15. i 16. juna 2017. godine održala je Prvi modul obuke o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine kojem je prisustvovalo 67 državnih službenika iz 58 institucija BiH.

 

 

Obuka o ocjeni kvaliteta i savjetodavnoj funkciji interne revizije

IR-foto5. MjpgU organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH u Sarajevu je 10. i 11. jula 2017. godine za interne revizore iz institucija Bosne i Hercegovine održana obuka o ocjeni kvaliteta i savjetodavnoj ulozi interne revizije.
Ovom dvodnevnom obukom nastavljena je realizacija Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji za period 2016-2019. godina između ministarstava finansija Bosne i Hercegovine i Kraljevine Holandije.
Stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije koja djeluje pri Ministarstvu finansija Kraljevine Holandije Rodney Betorina i Ceriel Spaaij internim revizorima u institucijama BiH predstavili su koncept interne revizije u svojoj državi, od zakonske osnove za djelovanje interne revizije do praktičnog rada internih revizora na terenu.
Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota učesnicima obuke najavio je da će,  na osnovu Memoranduma o razumijevanju, saradnja u oblasti interne revizije biti nastavljena u septembru ove godine kada će stručnjaci iz Holandije biti angažovani kao konsultanti za pilot interne revizije u Ministarstvu odbrane BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

 

Održana obuka iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH

obuka8 MCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH održala je 15. i 16. juna 2017. godine obuku o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine.
Dvodnevnoj obuci, održanoj u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, prisustvovalo je 67 državnih službenika iz 58 institucija BiH.
U skladu s  Planom i programom obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, obuka je bila namijenjena  državnim službenicima iz institucija BiH imenovanim za finansijsko upravljanje i kontrolu i koordinatorima za proces upravljanja rizicima.
Instruktori iz Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH učesnicima obuke predstavili su analizu postojećeg stanja finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH i preporuke za dalji razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Dvodnevna obuka, u skladu s Planom i programom, obuhvatila je i sljedeće teme: „Adekvatnost organizacione stukture s posebnim naglaskom na ulogu organizacionih jedinica za finansije u institucijama BiH“, „Utvrđivanje rizika i njihovo povezivanje s ciljevima institucije“ i „Način povezivanja srednjoročnih i operativnih planova institucije“.

Sačinjen Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2016. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH), u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, pripremila je konsolidovani izvještaj interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.
Izvještaj daje osnovne podatke o sistemu interne revizije u institucijama BiH,  aktivnostima CHJ MFiT BiH, o jedinicama interne revizije, internim revizorima, revidiranim institucijama i podatke o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH.
Interna revizija u institucijama BiH je, zaključno s 31.12.2016. godine, funkcionalno i kadrovski uspostavljena ili je u postupku uspostavljanja, u skladu s važećim propisima, u 14 od predviđenih 17 institucija BiH.
Međutim, uspostavljanje jedinica interne revizije ne znači po automatizmu i njihovu funkcionalnost. U Godišnjem konsolidovanom izvještaju interne revizije za 2016. godinu, s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 12. aprila 2017. godine, naveden je primjer Jedinice interne revizije Ministarstva pravde BiH. U ovoj jedinici zaposlena su 2 interna revizora, koji u dvogodišnjem periodu nisu poduzeli nikakve aktivnosti u izvršavanju funkcije interne revizije.
U toku 2016. godine 13 jedinica interne revizije institucija BiH uradile su 128 izvještaja u kojima je institucijama dato ukupno 637 preporuka. Institucije su provele 153 preporuke interne revizije, dok za realizaciju 417 preporuka rok još nije istekao.
Najveći broj preporuka odnosi se na unapređenje sistema obračuna plata i naknada plata, upravljanje ljudskim resursima, unapređenje sistema u oblasti javnih nabavki i u oblasti ugovorenih i drugih usluga.

 

Usvojen Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (CHJ MFiT BiH), u  skladu  sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, uradila je Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2016. godinu.
Od ukupno 74 institucije koje su bile u obavezi dostaviti godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2016. godinu, izvještaje je dostavilo 70 institucija Bosne i Hercegovine. Izvještaje Centralnoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH nisu dostavili: Institut za nestale osobe BiH, Komisija za koncesije BiH, Ministarstvo pravde BiH i Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama BiH.
Analizom rezultata dobijenih iz godišnjih izvještaja institucija  za 2016. godinu u Konsolidovanom izvještaju zaključeno je da je upravljanje rizicima komponenta finansijskog upravljanja i kontrole koja je najslabije razvijena u institucijama BiH. Samo 43 institucije procijenile su rizike, što je 61% od ukupnog broja institucija koje su dostavile izvještajе za prošlu godinu,  a 34 institucije izvršile su procjenu uticaja i vjerovatnoće nastanka rizika.
„Zaštita imovine ili resursa regulisana je internim procedurama gotovo u svim segmentima, osim u području zaštite informacionih sistema. Neophodno je internim procedurama urediti ovu oblast kako bi se spriječile neovlaštene izmjene u postojećim softverima, spriječio gubitak i razotkrivanje podataka ili neovlašten fizički pristup imovini“, navedeno je u Konsolidovanom izvještaju o finansijskom upravljanju  i kontroli u institucijama BiH za 2016. godinu, koji je objavljen na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.
Vijeće ministara BiH, koje je Konsolidovani izvještaj usvojilo na svojoj sjednici 12. aprila 2017. godine, zaključkom je zadužilo institucije BiH da nastave aktivnosti na uspostavi i razvoju sistema finansijskog upravljanje i kontrole.

 

 

Okrugli sto o poboljšanju sistema upravljanja u institucijama Bosne i Hercegovine

 

okrugli sto3U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) u Sarajevu je 10. i 11. aprila 2017. godine održan okrugli sto o unapređenju sistema javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine.
Okruglom stolu prisustvovali su sekretari ministarstava u Vijeću ministara BiH, državni službenici zaduženi za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama Bosne i Hercegovine, rukovodioci jedinica interne revizije u institucijama BiH i interni revizori.
Stručnjaci Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije holandskog Ministarstva finansija učesnicima okruglog stola predstavili su koncept Evropske unije u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru i njegovu primjenu u Holandiji. Budući da je ovaj skup samo jedna od aktivnosti koja će se provoditi u okviru  Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji za period 2016-2019. godina između ministarstava finansija Bosne i Hercegovine i Holandije, predstavnici institucija BiH iznijeli su svoje viđenje u vezi s tim o kojim specifičnim pitanjima holandski eksperti u narednom periodu mogu pružiti podršku.
„U okviru Memoranduma o saradnji između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Kraljevine Holandije u narednom periodu slijede aktivnosti pružanja tehničke podrške iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koja će se odnositi na obuke za rješavanje konkretnih zadataka“, izjavio je Ranko Šakota,  direktor Centralne harmonizacijske jedinice MFiT BiH
Obraćajući se učesnicima okruglog stola, Šakota je naglasio da se ovakvom razmjenom iskustava uz predstavljanje dobrih praksi želi poboljšati cijeli sistem upravljanja u institucijama BiH.

 

Održana radionica o unapređenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

 

4U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (CHJ MFiT BiH) u Sarajevu je 16. februara 2017. godine održana radionica na kojoj su revizorima Ureda za reviziju institucija BiH predstavljeni dosadašnji rezultati uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.
Održana radionica rezultat je dogovora rukovodstava CHJ MFiT BiH i Ureda za reviziju institucija BiH o jačanju institucionalne saradnje kako bi se i kroz razmjenu iskustava unaprijedio sistem kontrola i upravljanja budžetskim sredstavima.
„Inicijativa o saradnji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i Kancelarije za reviziju institucija BiH pokrenuta je s ciljem da posao upravljanja javnim rashodima bude u skladu s dobrim praksama i preporukama Evropske komisije a kako bi efekti poslovanja bili mjerljivi u dužem periodu. Naravno, cilj ove razmjene iskustava je i da javnost upoznamo s onim što radimo, da se javnost uvjeri da oni koji su zaduženi za unapređenje kontrola svoj posao rade u skladu s najboljim praksama“, izjavio je Ranko Šakota, direktor CHJ MFiT BiH.
Podsjetio je da je CHJ MFiT BiH, u skladu sa Zakonom o finansiranja institucija BiH,  kreirala model i smjernice za sistem finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH naglasivši da se povratna informacija o njegovom funkcionisanju dobija kroz godišnji konsolidovani izvještaj i kroz izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH i interne revizije.
Jasmin Pilica, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, kazao je da je međusobna saradnja Ureda i CHJ MFiT BiH zakonska obaveza, ali i obaveza proizišla iz okvira međunarodnih standarda revizorskih institucija.
„Ovu radionicu razumijevamo kao razmjenu iskustava kako bi ona rezultirala poboljšanjem vas kao stručnjaka, u konačnici i poboljšanjem cijelog sistema“, naglasio je Pilica obraćajući se učesnicima radionice.
Revizorima Ureda za reviziju institucija BiH predstavnici CHJ MFiT BiH prezentirali su rezultate uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svim institucijama BiH, a kao primjer dobre prakse učesnicima je predstavljen model uvođenja i razvoj ovog sistema u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

 

 

Održana obuka o upravljanju rizicima i mapiranju poslovnih procesa u institucijama Bosne i Hercegovine

 

20161125 mU organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) u Sarajevu je 1.i 2. novembra 2016. godine održana obuka o unapređenju sistema javnih internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ovom obukom Centralna harmonizacijska jedinica i Ministarstvo finansija i trezora BiH praktično su počeli realizaciju u septembru ove godine potpisanog Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji za period 2016.-2019. godina između ministarstava finansija BiH i Holandije.
Obuku, kojoj su prisustvovali predstavnici 16 institucija Bosne i Hercegovine, održali su eksperti Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije koja djeluje pri Ministarstvu finansija Kraljevine Holandije. Holandski eskperti Jan van Tuinen i Rodney Betorina  rukovodećim državnim službenicima u institucijama BiH, odnosno državnim službenicima koji imaju ovlaštenja za razvoj sistema internih kontrola održali su predavanje o efikasnom upravljanju rizicima i mapiranju poslovnih procesa, kao ključnim elementima jačanja sistema javnih internih finansijskih kontrola.

Obuci je prethodila jednodnevna monitoring misija o snimanju stanja u oblasti javnih internih finansijskih kontrola u institucijama BiH. U toku ove misije eksperti holandske Nacionalne akademije za ekonomiju i finansije 31. oktobra 2016. godine razgovarali su s predstavnicima Centralne harmonizacijske jedinice MFiT BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.
Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ranko Šakota goste iz Holandije podsjetio je da je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH nadležna za uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u institucijama BiH i kroz obuke ljudi koji će ovaj sistem konkretno provoditi kroz rad u svojim institucijama.

„Imamo i zakonski i podzakonski okvir za sistem javnih internih finansijskih kontrola (PIFC). Sad dolaze teži zadaci, odnosno konkretan rad u institucijama BiH koji bi trebao dati mjerljive rezultate. Sve je propisano, sad je pitanje da rukovodioci institucija shvate da su ovo njihovi alati  za efikasnije upravljanje i kontrolu. Provođenje propisanog ipak traži mnogo više vremena“, ocijenio je direktor CHJ MFiT BiH Ranko Šakota.

 

Održana obuka o finansijskom upravljanju i kontroli u institucijama Bosne i Hercegovine

 

20161124 mCentralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ MFiT BiH) održala je u Sarajevu šestodnevnu obuku o finansijskom upravljanju i kontroli za oko stotinu državnih službenika iz 65 institucija Bosne i Hercegovine.

 

Obuka, održana u periodu od 14. do 23. novembra 2016. godine, bila je namijenjena osobama imenovanim za finansijsko upravljanje i kontrolu i koordinatorima za proces upravljanja rizicima u institucijama BiH. Polaznicima obuke predstavljeno je trenutno stanje u vezi s uspostavom sistema finansijskog upravljanja i kontrole u insitucijama BiH ali i date smjernice za njegovo unapređenje.

 

Državnim službenicima na obuci su predstavljeni i praktični primjeri uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Agenciji za sigurnost hrane BiH i Centralnoj harmonizacijskoj jedinici MFiT BiH.
„Obavljajući poslove za koje je nadležna na osnovu Zakona o finansiranju institucija BiH Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH organizuje ovu obuku za državne službenike na kojima i jeste obaveza da u institucijama uspostavljaju sistem finansijskog upravljanja i kontrole utemeljenog na dobrim međunarodnim praksama. Uspostavljanje ovog sistema ne odnosi se samo na oblast finansijskog poslovanja, nego na sve procese u institucijama BiH a radi što efikasnijeg, ekonomičnijeg i efektivnijeg trošenja javnih sredstava uz poštivanje principa 'vrijednost za novac'“, izjavio je Ranko Šakota, direktor CHJ MFiT BiH, obraćajući se polaznicima obuke.

 

Obuku su održali obučeni instruktori Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i instruktori za pojedina područja obuke koje je angažovala CHJ MFiT BiH.

 

 

Sačinjen Konsolidovani godišnji izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2015. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u  skladu  sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, uradila je Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu.
Od ukupno 74 institucije, koje su bile u obavezi CHJ MFiT BiH dostaviti svoj godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu, izvještaj su dostavile 63 institucije.

 

Izvještaj nisu dostavili neki od najvećih budžetskih korisnika kao što su  Ministarstvo vanjskih poslova BiH,  Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Predsjedništvo BiH,  Ministarstvo pravde BiH, Parlamentarna skupština BiH, ali ni Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Centar za uklanjanje mina BH –BHMAC i  Institut za nestale osobe BiH.

 

Analizom dostavljenih izvještaja  CHJ MFiT BiH utvrdila je da sve institucije BiH još nisu u potpunosti uspostavile planski pristup poslovanju i da većina institucija još nije imenovala osobu zaduženu za finansijsko upravljanje i kontrolu.  
„Proces upravljanja rizicima uspostavljen je u manje od 50% institucija koje su dostavile izvještaje za 2015. godinu. Budući da se finansijsko upravljanje i kontrola zasniva na procesu upravljanja rizicima, ova je oblast ključna za razvoj kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i neophodno je njeno unapređenje“,  istaknuto je u Konsolidovanom godišnjem izvještaju o finansijskom upravljanju  i kontroli s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 26.4. 2016. godine.

 

Na prijedlog Centralne harmonizacijske jedinice MFiT BiH Vijeće ministara svojim Zaključkom zadužilo je institucije BiH da ubrzaju realizaciju aktivnosti na uspostavi i razvoju kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Poboljšanje finansijskog upravljanja i kontrole, naročito u ključnim procesima budžetskog ciklusa, neophodno je radi efikasnog, efektivnog i ekonomičnog upravljanja javnim sredstvima.

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ovlaštena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

 

Sačinjen Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2015. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora BiH, u skladu s odredbama člana 25. Zakona o internoj reviziji institucija BiH, pripremila je Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2015. godinu.
Ovaj izvještaj daje osnovne podatke o sistemu interne revizije u institucijama BiH, aktivnostima CHJ, o jedinicama interne revizije, internim revizorima, revidiranim institucijama i podatke o preduzetim aktivnostima na realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH.

 

Prema Odluci o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH, 17 institucija BiH bilo je obavezno uspostaviti jedinice interne revizije. Zaključno sa 31.12. 2015. godine, potpuno je uspostavljeno 13 jedinica interne revizije, dok su tri institucije djelimično ispunile svoje obaveze na uspostavi jedinica interne revizije.
„Ministarstvo sigurnosti BiH jedina je od 17 institucija koja i dalje nije preduzela aktivnosti na uspostavljanju interne revizije. Institucije BiH bile su u obavezi, u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH uspostaviti i popuniti jedinice interne revizije. Kašnjenje u realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH dovodi do kašnjenja u napretku razvoja sistema interne revizije i ispunjavanja preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i BiH“, navedeno je u Konsolidovanom izvještaju o internoj reviziji za 2015. godinu, s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 26. 04. 2016. godine.

 

Najveći broj preporuka koje su interni revizori dali u toku 2015. godine odnosi se na:
- unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole,
- unapređenja u oblasti javnih nabavki,
- unapređenja u oblasti putnih troškova i upotrebe službenih vozila i
- unapređenja u oblasti zakupa imovine.

 

U 2015. godini jedinice interne revizije institucija BiH dale su 443 preporuke od kojih je u cjelosti realizovano 98 ili 22,1% od ukupnog broja datih preporuka.

 

Sistem interne revizije dio je sistema javne interne finansijske kontrole (PIFC – Public Internal Financial Control) koji je razvila Evropska komisija s ciljem da državama u procesu pridruživanja EU pomaže u razumijevanju i primjeni dobro razvijenih i efektivnih sistema interne kontrole.
Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ovlaštena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

Javni poziv za prijavu predavača za održavanje obuka za sticanje Certifikata ovlaštenog internog revizora u institucijama BiH

 

Održana završna konferencija projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“

 

Završna konferencija „Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ održana je 06.07.2015. godine u prostorijama Delegacije Evropske unije na kojoj su prikazani postignuti rezultati napretka iz oblasti kreiranja politike i planiranja budžeta, kao i jačanja sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

Cilj projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ je doprinos reformiranoj i efikasnoj javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, koja je u stanju da podrži proces integracije zemlje u EU, jačanjem kapaciteta državnih i entitetskih uprava u polju kreiranja politika i koordinacije, kao i u području kontrole i upravljanja javnim finansijama.

Na konferenciji su se prisutnima obratili predstavnici Delegacije Evropske komisije, centralnih harmonizacijskih jedinica i ministarstava finansija entiteta i državnog nivoa, kao i predstavnici projekta „Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“.

 

Održana obuka iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole

 


U saradnji sa projektom „Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH“ kojeg finansira Evropska unija, a u skladu sa članom 33f. stav (2) tačka c) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 61/14 i 98/14), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH je održala obuku iz oblasti primjene Standarda za internu kontrolu u institucijama BiH i Priručnika za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH.

 

Obuka je organizovana u tri faze i njom su obuhvaćene sve institucije Bosne i Hercegovine. Obuci su prisustvovali državni službenici koji se bave finansijskim poslovanjem u institucijama Bosne i Hercegovine. Ukupno je obučeno 67 državnih službenika iz 63 institucije BiH.
Također, Projekat je u cilju stvaranja samoodrživih kapaciteta proveo obuku i za buduće instruktore koji su osposobljeni da ubuduće organizuju i vrše obuku iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH. Ovu obuku su prošle ukupno četiri osobe iz Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Usvojen Godišnji izvještaj o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2014. godinu

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH je u skladu sa članom 33f. stav (2) tačka h) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercgovine  izradila Godišnji izvještaj o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

Izvještaj sadrži napredak koji je ostvaren, kao i plan aktivnosti za naredni period u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH je na 8. sjednici održanoj 21.05.2015. godine razmotrilo i usvojilo Godišnji izvještaj o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2014. godinu, te s tim u vezi donijelo sljedeće zaključke:

 

- Zadužuje se CHJ MFiT BiH da u 2015. godini nastavi izvršavati obaveze u vezi sa uvođenjem i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BIH u skladu sa odobrenom dinamikom od strane Vijeća ministara BiH, kako bi institucije BiH ispunile obaveze u vezi primjene člana 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
- Zadužuju se institucije BiH da u 2015. godini operativno provode podzakonske akte iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole kako bi unaprijedile sistem finansijskog upravljanja i kontrole shodno važećem zakonodavnom okviru.

 

Sačinjen Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2014. godinu

 

U skladu sa članom 25. stav (1) tačka a) Zakona o internoj reviziji institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH je, na osnovu godišnjih izvještaja rukovodilaca interne revizije, pripremila Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2014. godinu.

 

Predmetni izvještaj je odobren od strane ministra finansija i trezora BiH dana 25.03.2015. godine, te  aktom broj: 01-16-7-2675-2/15 od  30.03.2015. godine dostavljen Vijeću ministara BiH, radi upoznavanja.

 

Objavljen podzakonski akt Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH

Dana 07.04.2015. godine u „Službenom glasniku BiH“, broj: 29/15, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine donio je Odluku o objavljivanju Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Smjernice za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljaju jednu od podloga za uspostavljanje i funkcionisanje finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Cilj objavljivanja Smjernica za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama Bosne i Hercegovine je ujednačiti praksu upravljanja rizicima i postaviti okvir unutar kojeg će svaka institucija ugraditi i razvijati upravljanje rizicima prilagođeno svojim specifičnostima.

Smjernice daju prikaz ključnih koraka za uspostavljanje upravljanja rizicima u institucijama koji se zasnivaju na COSO okviru, različite pristupe i opcije u njihovoj razradi prilikom uspostavljanja upravljanja rizicima kako bi svaka institucija mogla odabrati način i metode koje su za njih najprihvatljivije.


Objavljeni Standardi interne kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

Dana 05.08.2014. godine u „Službenom glasniku BiH“, broj 61/14, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, objavio je Standarde interne kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.
Standardi su izrađeni uz podršku projekta EU „Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH“ i predstavljaju polazni element razrade komponenti interne kontrole i njihove primjene za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrola.

 

Zaključci Vijeća ministara BiH o uspostavljanju interne revizije u institucijama BiH

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 08.07.2014. godine, se upoznalo sa Godišnjim konsolidiranim izvještajem interne revizije za 2013. godinu, te je zaključilo:

 

-    zadužuje se Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine da pruži podršku institucijama koje uspostavljaju jedinice interne revizije i da nastavi sa aktivnostima na razvoju sistema interne revizije u institucijama BiH u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 32/12) kako bi se uspostavila operativna i funkcionalna struktura interne revizije u institucijama BiH,
-    zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da, u najkraćem roku, ispuni svoje obaveze u vezi sa uspostavljanjem funkcije interne revizije u skladu sa Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/12) i Pravilnikom o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 81/12),
-    zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine kojima su odobreni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji u dijelu koji se odnosi na internu reviziju da poduzmu aktivnosti vezane za osiguranje sredstava i provođenje procedura za zapošljavanje internih revizora kako bi se tokom 2014. i 2015. godine okončala procedura uspostavljanja i popunjavanja jedinica interne revizije u institucijama BiH.

 

Studijsko putovanje u Budimpeštu 25.-27.06.2014. godine u organizaciji Zajednice prakse interne revizije PEM PAL

PEM PAL Zajednica prakse interne revizije organizovala je studijsko putovanje u Budimpeštu, Mađarska u periodu 25.-27.06.2014. godine za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, a radi prenošenja iskustava Mađarske kao članice Evropske Unije u oblasti interne revizije i PIFC-a.

Na putovanju su, ispred institucija Bosne i Hercegovine, prisustvovali Ranko Šakota, direktor i Njegoš Pavlović, pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ciljevi ovog putovanja su:


1.    Razmjena iskustava Mađarske i drugih zemalja učesnica u implementaciji reforme PIFC-a,
2.    Saznanja o primjeni metodologije interne revizije u Mađarskoj,
3.    Razmatranje primjera dobre prakse koje se primjenjuju u oblasti interne revizije u Mađarskoj i drugim zemljama učesnicama. 

Na konferenciji su predavači iz svake od zemalja učesnica prezentirali svoj model interne revizije i PIFC-a, te su uz praktične primjere i aktivni razvoj diskusija razmatrane konkretne aktivnosti i primjeri dobre prakse u pojedinim zemljama iz ove oblasti. 

 

Interno prijavljivanje korupcije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH

Na osnovu člana 5. stav (2) i člana 13. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), dana 28.03.2014. godine, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine donio je Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Ovaj pravilnik, kao i Obrazac za prijavu korupcije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, dostupan je, i može se preuzeti na ovoj web stranici.Prijava se može podnijeti na način propisan Pravilnikom, a putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Održana Konferencija o podizanju svijesti o javnoj internoj finansijskoj kontroli (PIFC) - „Novi koncept javne uprave“ 

U okviru projekta „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole (PIFC)“, uz saradnju sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva finansija i trezora BiH, organizirana je Konferencija o podizanju svijesti o javnoj internoj finansijskoj kontroli (PIFC) pod nazivom „Novi koncept javne uprave“ koja je održana u Sarajevu 3.oktobra 2013. godine.

 

Konferenciju su otvorile zamjenica ministra finansija i trezora BiH dr. Edita Đapo i voditeljica projektnog tima SPFM Projekta Martine Thouet, a tematski dio vodio je bivši rukovodilac Odjela za PIFC u Generalnoj direkciji za budžet Evropske komisije Robert de Koning,.

 

Namjera Konferencije bila je razvijanje svijesti kod rukovodstva institucija BiH o upravljačkoj odgovornosti, te značaju javne interne finansijske kontrole i novog koncepta javne uprave.
Novi koncept javne uprave posmatra se u kontekstu sveukupnih reformi javne uprave u BiH, s osvrtom na već izvršena prilagođavanja zakonodavnog okvira vezanog za procese fiskalne koordinacije, pripreme budžeta i uvođenje elemenata programskog budžetiranja, te zakonodavnog okvira za afirmaciju upravljačke odgovornosti, a u vezi sa planiranim procedurama i aktivnostima na uspostavi savremenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.(kraj)

 

 

 

Studijsko putovanje u Francusku 

 

U okviru projekta „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) organizirano je studijsko putovanje u Pariz od 26. do 31. avgusta 2013. godine za predstavnike centralnih jedinica za harmonizaciju i sektora za budžet Ministarstva finansija i trezora BiH, Federacije BiH i Republike Srpske. 
Cilj ovog putovanja je upoznavanje sa sistemom javnih finansija u Francuskoj, radi sticanja novih saznanja, iskustava i mogućnosti u praktičnoj primjeni u BiH.
Eksperti u oblasti upravljanja javnim finansijama u Francuskoj su održali prezentacije o temama u vezi sa općim okvirom za javne finansije (PIFC- sistem interne kontrole i sistem interne revizije), te programsko budžetiranje i budžetska kontrola.
Učesnici su posjetili Direkciju za finansije Pariza, Direkciju za finansije Grada Lille, Generalni inspektorat za finansije u Parizu i Direkciju za budžet u Ministarstvu finansija Francuske.

 

Sastanak predstavnika CHJ i Ureda za reviziju institucija BiH

Saopćenje, 06.11.2012.

U sklopu redovnih aktivnosti Centralne harmonizacijske jedinice i Ureda za reviziju institucija BiH održan je radno-konsultativni sastanak između predstavnika Centralne harmonizacijske jedinice i Ureda za reviziju institucija BiH na kome je razmatrana aktuelna problematika iz oblasti eksterne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Na sastanku su razmatrani aspekti i modaliteti saradnje ove dvije institucije, kao i saradnja između eksterne i interne revizije i njeno dalje unapređenje.

Na sastanku je razgovarano o stečenim iskustvima u vezi sa dosadašnjim aktivnostima na polju eksterne i interne revizije.

Sagovornici su, na obostrano zadovoljstvo, zaključili da su ovakvi sastanci korisni, te da ovakve oblike saradnje treba nastaviti. Također, zaključeno je i da je potrebno razvijati i produbljivati saradnju između ovih institucija koja treba da se prenese i na nivo revizorskog osoblja, posebno u segmentima saradnje između eksterne i interne revizije. (kraj)

 

Održani sastanci Zajednice prakse interne revizije PEM PAL

Saopćenje, 24.10.2012.

U ukrajinskom gradu Lavovu od 8. do 12. oktobra 2012. godine održana su tri sastanka (18., 19. i 20.)  Zajednice prakse interne revizije PEM PAL-a, gdje je prisustvovao i pomoćnik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Njegoš Pavlović.

Sastanak je organizovan u saradnji sa više partnera, uključujući Svjetsku banku, Ministarstvo finansija Ruske Federacije, te SIGMA/OECD, GIZ, SECO i CEF .

Mreža upravljanja javnim finansijamaučenje u saradnji sa kolegama (PEM-PAL) počela je sa radom 2006. godine uz pomoć Svjetske banke i ima za cilj da pruži podršku reformama javne potrošnje i finansijskog upravljanja u 22 zemlje Evrope i centralne Azije kroz promovisanje izgradnje kapaciteta i razmenu informacija.

Sve Zajednice prakse (ZP) se periodično sastaju da bi članovi međusobno razmijenili iskustva i tragali za praktičnim rješenjima prioritetnih pitanja vezanih za sprovođenje reforme upravljanja javnim finansijama. Ovi sastanci (18, 19. i 20. sastanak radnih grupa ZP interne revizije) imali su fokus na procjeni rizika, obuci i certifikaciji, odnosno osiguranju kvaliteta.

Na sastanku u Lavovu učesnici su proučavali primjere dobre prakse u zemljama čiji su predstavnici učestvovali na radionicama i radili na pripremi sopstvenih priručnika koji predstavljaju važan resurs znanja za članove zajednica prakse. Nastavljen je rad na izradi Priručnika za primjenu metodologije za procjenu rizika i Smjernica dobre prakse za kontinuirani profesionalni razvoj internih revizora u javnom sektoru.

Učesnici su, također, završili i usvojili tri dokumenta koje je izradila Radna grupa za obuku i sertifikaciju u prethodnom periodu. To su dokumenti koji će kasnije biti objavljeni, uključujući:

•    Program obuke za aktivne interne revizore koji je izradila ZP interne revizije u okviru mreže PEM - PAL,
•    Obrazac smjernica za mentorski rad i
•    Rječnik pojmova u oblasti interne revizije.

Između ostalog, učesnici su dodatno elaborirali i Smjernice za kontrolu kvaliteta.
Detaljan pregled sadržaja 18., 19. i 20. sastanka radnih grupa Zajednice prakse interne revizije nalazi se na web stranici: www.pempal.org

 

Potpisan protokol o saradnji između IDDEEA i Centralne harmonizacijske jedinice

IDDEEA CHJ (2)Direktori Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i Centralne harmonizacijske jedinice  (CHJ) Ministarstva finansija i trezora BiH potpisivali su danas u Banja Luci potokol o međusobnoj saradnji

Protokolom je definisana saradnja između potpisnika protokola u vezi sa aktivnostima  uvođenja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, s tim da IDDEEA predstavlja pilot instituciju na čijim se pozitvnim iskustvima i praktičnim rješenjima kreiraju okvirna rješenja za institucije BiH i instituciju na kojoj se testiraju okvirni podzakonski i upravljački akti kao što su operativna uputstva, instrukcije, pravilnici, opisi poslovnih procesa i drugo.

CHJ se ovim protokolom obavezala da će na raspolaganje staviti okvirne podzakonske akte i radne dokumente iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole koje razrađuje u skladu sa članom 33b.  Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine,  a kojima se detaljnije razrađuju  komponente kao što su: kontrolno okruženje, procjene rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje i procjena sistema.

IDDEEA će, s druge strane, u svrhu izrade okvirnih podzakonskih akata staviti na raspolaganje dokumentaciju i obrazloženja akata kojima su regulisani procesi kao dio sistema upravljanja dokumentima (DMS), koji je IDDEEA kreirala i u svom radu uspješno primjenjuje od prošle godine.

Kao značajnu pomoć drugim institucijama BiH, IDDEEA će osigurati  dokumentaciju za analizu rješenja koja je nastala u toku akreditacije IDDEEA-e za ISO 9001 (uvođenje sistema kvaliteta) i ISO 27001 (uvođenje sistema sigurnosti informacija). Ova rješenja mogu poslužiti kao podloga za izradu okvirnih dokumenata kojima se unapređuju procesi upravljanja i kontrola u institucijama BiH.

Protokol o međusobnoj saradnji potpisali su direktori IDDEEA-e Siniša Macan i CHJ Ranko Šakota, a okvirni dokumenti nastali kao rezultat saradnje predstavnika IDDEEA i CHJ će pored službenog objavljivanja biti i  javno publikovani putem internet stranica te informisanjem u pisanim i elektronskim medijima.(kraj)

 

Prisustvo na 17. plenarnom sastanku Zajednice prakse interne revizije PEM PAL

Predstavnik Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BIH je prisustvovao 17. plenarnom sastanku Zajednice prakse interne revizije PEM PAL koji je održan od 18. do 20.06.2012. godine u Budimpešti, Mađarska.

Tema 17. plenarnog sastanka Zajednice prakse interne revizije je „Odnos između interne revizije, finansijske inspekcije i eksterne revizije-kako ovaj odnos učiniti efikasnijim“.

Ciljevi ovog sastanka su:

1. Nastavak razvoja Zajednice prakse interne revizije u formi dinamičnog učenja kroz partnerstvo, učenja kroz razmjenu iskustava i zajedničkih napora za pronalaženje novih rješenja.
2. Predstavljanje i razmatranje najnovijih rezultata radnih grupa Zajednice prakse interne revizije: priručnik za internu reviziju, metodologija procjene rizika, obuka i certifikacija, smjernice za mentorski rad, smjernice za osiguranje kvaliteta.
3. Prikupljanje informacija i davanje smjernica radnim grupama za dalji rad.
4. Razmatranje primjera dobre prakse u uspostavljanju odnosa između interne revizije, finansijske inspekcije i eksterne revizije, na osnovu iskustava članova Zajednice prakse interne revizije.
5. Priprema i usvajanje saopštenja sa plenarnog sastanka Zajednice prakse interne revizije na osnovu diskusija i postignutih zaključaka.
6. Njegovanje wiki-ja kao oblika zajedničke memorije za sve teme, aktivnosti i smjernice u okviru Zajednice prakse interne revizije.

Detaljan pregled 17. plenarnog sastanka Zajednice prakse interne revizije nalazi se na web stranici www.pempal.org

 

Usvojene Izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija BiH

24.05.2012. godine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, koje se odnose na uvođenje i reguliranje oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine objavljene su u Službenom glasniku BiH, broj 42/12.

 

Održana Završna Konferencija za štampu Projekta PIFC

Projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole (PIFC)“, je u Sarajevu, 22.05.2012. godine, organizirao Završnu Konferenciju za štampu Projekta PIFC.

Na Završnoj Konferenciji su se prisutnima obratili Holeger Schroeder, šef operacija Delegacije Evropske unije u BiH, Nikola Špirić, ministar Ministarstva finansija i trezora BiH, Siniša Bilić, savjetnik u Federalnom ministarstvu finansija i Jovo Radukić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske za fiskalni sistem.

Rezime napretka i ostvarenih rezultata u centralnim harmonizacijskim jedinicama odnosne vlasti, sa posebnim naglaskom na usku saradnju i veliku pomoć PIFC Projekta pri realizaciji istog, kroz prigodne prezentacije prikazali su Ranko Šakota, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, Fatima Obhođaš, pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija i Radmila Trkulja, rukovodilac Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija Republike Srpske.

PIFC Projekt odigrao je značajnu ulogu u radu centralnih harmonizacijskih jedinica, odnosno pri uspostavi odgovarajućih modela sistema javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini, kao jednom od osnovnih zadataka koje je trebalo realizirati u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

 

Održana Završna Konferencija Projekta PIFC

Projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole (PIFC)“, u saradnji sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva finansija i trezora BiH organizirao je Završnu Konferenciju Projekta PIFC, koja je održana u Tesliću 17.05.2012. godine.

Cilj ove Konferencije je rezime postignutog za vrijeme trajanja Projekta PIFC i prezentacija ostvarenih rezultata u oblastima interne revizije i javne interne finansijske kontrole.

Na Konferenciji su se uvodnim govorima svim prisutnima obratili Miroslav Tomić, glavni ekonomski savjetnik u Ministarstvu finansija i trezora BiH, Siniša Bilić, savjetnik u Federalnom ministarstvu finansija, Jovo Radukić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske za fiskalni sistem, te Una Kelly, vršilac dužnosti šefa sektora Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU.

Prezentacije napretka i ostvarenih rezultata u centralnim harmonizacijskim jedinicama odnosne vlasti prikazali su Ranko Šakota, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH sa prezentacijom „Uspostava i razvoj PIFC-a u institucijama BiH“, Fatima Obhođaš, pomoćnik ministra za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija sa prezentacijom „Razvoj PIFC-a u Federaciji BiH“ i Radmila Trkulja, rukovodilac Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija Republike Srpske sa prezentacijom „Uvođenje PIFC-a u Republici Srpskoj i tehnička pomoć Evropske unije“.

Prezentacije specifičnih revizorskih tema prikazali su Amela Muftić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora BiH na temu „Strateško planiranje interne revizije u Ministarstvu finansija i trezora BiH“, Zineta Habul, interni revizor u Kantonu Tuzla na temu „Strateško planiranje interne revizije u Kantonu Tuzla“, te Nada Đurić, interni revizor Općine Bijeljina na temu „Povelja interne revizije Općine Bijeljina u odnosu na Okvirnu povelju iz Priručnika za interne revizore javnog sektora RS“.

Konferneciju je završila Ilse Schuster, vođa tima Projekta tehničke pomoći sa prezentacijom na temu „Ostvarenje Projekta i put naprijed“.

Na Konferenciji su podijeljeni certifikati učesnicima dosadašnjih obuka koje su održane u okviru Projekta PIFC iz oblasti interne revizije.

 

 

Prisustvo na Drugoj regionalnoj konferenciji o PIFC-u

Predstavnici Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BIH su prisustvovali Drugoj regionalnoj konferenciji o internoj finansijskoj kontroli u javnom sektoru (PIFC) za države kandidate i potencijalne kandidate koja je održana od 21. do 23.09.2011. godine u Portorožu-Republika Slovenija.
Cilj Druge regionalne konferencije o PIFC-u je „Upoznati učesnike sa dobrim običajima na području uvođenja i razvoja sistema PIFC-a“.

Na studijskom putovanju su obrađene sljedeće teme:

- Ključni izazovi u provođenju finansijskog upravljanja i kontrole/interne revizije,
- Provođenje finansijskog upravljanja i kontrole,
- Finansijska inspekcija,
- Rad centralnih jedinica za harmonizaciju.

Na konferenciji su stručni predavači održali tematska izlaganja iz svojih oblasti, uz aktivan rad svih učesnika konferencije u forumima i raspravama o iznesenim problematikama na zadate teme, te razmatranje konkretnih primjera i razmjena iskustava pojedinih zemalja.

 

Održana Konferencija o javnoj internoj finansijskoj kontroli

Projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole (PIFC)“, kojeg finansira Evropska unija iz IPA fondova podrške Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva finansija i trezora BiH organizirao je Konferenciju o javnoj internoj finansijskoj kontroli (PIFC), koja je održana 11.05.2011. godine.

Javna interna finansijska kontrola, koja uključuje internu reviziju i finansijsko upravljanje i kontrolu, predstavlja važan okvir za provedbu pravne stečevine EU i stvaranje institucija koje su sposobne kontrolisati javna sredstva, te na taj način osigurava podršku reformi sistema javne uprave, kao jednoj od prekretnica u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Cilj ove konferencije je podizanje svijesti viših rukovodilaca u pogledu javne interne finansijske kontrole, naročito u pogledu usvojenog zakonodavstva, upravljačke odgovornosti i važnosti javne interne finansijske kontrole za proces pridruživanja Evropskoj uniji.

Konferenciju je, uvodnim govorom, otvorio ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić. Govornici su još bili rukovodilac Odjela za operacije II Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Johan Hesse, vođa tima za PIFC Generalne direkcije za budžet Evropske komisije Robert de Koning, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, Ranko Šakota, direktorica Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija Hrvatske Danijela Stepić i vođa tima Projekta tehničke pomoći Ilse Schuster.

 

Studijsko putovanje u Švedsku

Projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC) je za predstavnike centralnih jedinica za harmonizaciju, Ministarstva finansija i trezora BiH i ministarstava finansija entiteta, od 11.04. do 15.04.2011. godine, organizirao Studijsko putovanje u Štokholm (Švedska).

Studijsko putovanje je organizirano sa ciljem stjecanja iskustva iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, a radi izrade i uspostavljanja odgovarajućih modela u Bosni i Hercegovini.

Ovim putovanjem pružena je prilika učesnicima da analiziraju implementaciju interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u zemlji domaćina, da razmijene vlastita iskustva, te primjene najvažnije zaključke i preporuke kod upotrebe praktičnih znanja u matičnim institucijama učesnika.

Učesnici su posjetili Upravu za finansijsko upravljanje Švedske (ESV), Švedski nacionalni ured za dugovanja, Švedsku upravu carina, Ministarstvo finansija, i Skupštinu grada Štokholma.

Na studijskom putovanju su obrađene slijedeće teme:

- Pregled Švedskog javnog sektora,

- Organizacija Švedske centralne vlade (strategije, politike, finansiranje, planiranje, izvještavanje i praćenje sredstava),

- Program certificiranja revizora,

- Uloga i zadaci CJH u pogledu finansijskog upravljanja i kontrole u centralnoj vladi,

- Organizacija FMC,

- Funkcija interne revizije u Državnom uredu za dug,

- Planiranje aktivnosti i praćenje rizika u skladu sa FISK-om,

- Uloga i zadaci CJH za internu reviziju u centralnoj vladi,

- Organizacija interne revizije (profesionalni standardi, standardi IR, metodologija, priručnici, program obuke za revizore, certifikacija internih revizora),

- Organizacija IR i FMC u Upravi carina i načini komunikacije sa CJH,

- Strateška pitanja koja se odnose na IR i FMC iz perspektive vlade,

- Načini funkcioniranja IR i FMC u općinama (organizacija, ciljevi, upravljanje, odgovornosti, rukovođenje, interna kontrola i revizija).


Predavanja su se održavala u svim navedenim ustanovama predvođena kompetentnim kadrovima-specijalistima iz određenih oblasti, i bila su praćena diskusijama na svaku obrađenu temu, pri čemu su iznesene prednosti i date sugestije za primjene modela FMC i IR u Bosni i Hercegovini.

 

Održan radni sastanak predstavnika CHJ i Ministarstva finansija i trezora BiH

16.03.2011. godine, održan je radni sastanak predstavnika Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH sa predstavnicima Sektora za budžet institucija BiH, Sektora za trezorsko poslovanje i Odjela interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH, a vezano za uvođenje i razvoj sistema interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

Na osnovu materijala koji je dostavio projekt „Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH“ (PIFC), na sastanku se razgovaralo o kreiranju inoviranog zakonodavnog okvira vezanog za FMC, te o postojećoj zakonskoj regulativi vezanoj za procese strateškog planiranja, budžetiranja, trezorskog poslovanja i izvještavanja o efektima trošenja javnih sredstava, a koja bi se prilagodila novom zakonodavnom okviru FMC institucija BiH.

 

Planirani projekti CHJ za februar i mart

Projekt Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC), kojeg finansira Evropska unija iz IPA fondova podrške BiH, vrši obuku internih revizora na svim nivoima vlasti.

Projektom je planirana podrška institucijama BiH za uvođenje i razvoj sistema interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC).

U cilju pružanja praktičnog iskustva Projekt u saradnji sa CHJ organizuje Prvu pilot reviziju u Ministarstvu odbrane BiH od 14. do 25.02.2011. godine.

Također u cilju pružanja podrške u razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole Projekt će organizirati Radionicu o reviziji informacionih tehnologija koja će se održati na Vlašiću od 07. do 11.03.2011. godine.

U okviru realizacije projekta Evropska komisija je angažirala konsultantsku kuću „PKF“, kako bi CHJ bila pružena ekspertna pomoć u programu provođenja analize sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

PKF i CHJ će od 03. do 11.02.2011. godine provesti „gap“ analizu, kako bi se napravio presjek stanja i izradila analiza prednosti i nedostataka finansijskog upravljanja i kontrole  u sljedećim državnim institucijama:

- Agencija za državnu službu BiH,

- Ministarstvo komunikacija i transporta BiH,

- Ministarstvo vanjskih poslova BiH,

- Ministarstvo odbrane BiH.

Također, analiza će se 02.03.2011. godine provesti u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i 03.03.2011. godine u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka.