logosrbdeachrvdeacbosact

Registar propisa

 

- Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine

            Prilog 1 Obrazac OB-1 Nalog za pokretanje interne revizije učinka
            Prilog 2 Obrazac OB-2 Izjava o nezavisnosti
            Prilog 3 Obrazac OB-3 Plan interne revizije učinka
            Prilog 4 Obrazac OB-4 Plan prikupljanja i analize podataka
            Prilog 5 Obrazac OB-5 Matrica podataka
            Prilog 6 Obrazac OB-6 Revizorski nalazi i preporuke
            Prilog 7 Obrazac OB-7 Plan aktivnosti/pregled preporuka
            Prilog 8 Obrazac OB-8 Pregled revizije 

      Prilog: Operativni godišnji akcioni plan CHJ MFiT BiH za razvoj i unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2019. godinu

             Prilog: Povelja interne revizije

 

 

      Prilog 1 - Evidencioni list o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internog revizora u institucijama BiH
        Prilog 2 - Izvještaj o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u jedinici interne revizije