logosrbdeachrvdeacbosact

Registar propisa

 

      Prilog: Operativni godišnji akcioni plan CHJ MFiT BiH za razvoj i unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2019. godinu

             Prilog: Povelja interne revizije

 

 

      Prilog 1 - Evidencioni list o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internog revizora u institucijama BiH
        Prilog 2 - Izvještaj o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u jedinici interne revizije