logosrbdeachrvdeacbosact

Ministar

 bevanda

 
 

Ministar  i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH :

 

Vjekoslav Bevanda 

 

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 205 345

 

Dan i mjesto rođenja: 13. maj 1956., Mostar
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece

 Obrazovanje:

 

1975. –  Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, smjer Finansije

 

 Profesionalna karijera:

 

1979. – 1989. – Zrakoplovna industrija „Soko“ Mostar; referent finansiranja investicija; rukovodilac Službe platnog prometa, direktor Sektora bankarskih poslova; direktor Posebne finansijske službe i direktor Interne banke

 

1990. – 1993. – APRO banka Mostar; direktor Sektora factoring; zamjenik direktora banke i direktor banke

 

1993. – 1999. – Eurosped group Zagreb; član uprave EG; direktor Nord Adria Trieste i direktor Nord Adria Wien

 

2001. – 2007. – Commerce banka d.d. Sarajevo; direktor
                      – CBS banka d.d. Sarajevo; direktor
                      – NLB group, direktor Filijale Mostar i direktor Glavne filijale Mostar

 

 Politička karijera:

 

2007. – 2010. – Ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine

 

2010.-  2011. – Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

2012. - 2015. -  Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 

2015. -    Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora