logosrbdeachrvdeacbosact

Uputstva

 

Uputstvo o načinu pokretanja postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini(dostupno na hrvatskom jeziku)

Uputstvo o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja(dostupno na hrvatskom jeziku)


Obavijest za fizička i pravna lica u vezi sa ovjeravanjem poreskih obrazaca drugih država i izdavanjem potvrda o rezidentnosti

01.07.2013. godine

Ministarstvo finansija i trezora BiH 21.06.2013. godine uputilo je entitetskim ministarstvima finansija i Direkciji za finansije Brčko Distrikta obavijest da će u drugoj polovini 2013. godine zaprimljene zahtjeve stranaka u vezi sa ovjeravanjem poreskih obrazaca drugih država i izdavanjem potvrda o rezidentnosti upućivati poreznim upravama kao nadležnim organima.