logosrbdeachrvdeacbosact

Budžet uopšteno

 

U okviru Sektora za budžet institucija Bosne i Hercegovine osnivaju se dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

- Odsjek za planiranje budžeta institucija Bosne i Hercegovine,

- Odsjek za izvršenje budžeta institucija Bosne i Hercegovine,

U okviru Sektora za budžet institucija Bosne i Hercegovine obavljaju se poslovi: priprema prijedloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz djelokruga Sektora, izrada srednjoročnog okvira rashoda (SOR) i dokumenata okvirnog budžeta (DOB), planiranje i pripremu budžeta institucija BiH u skladu sa politikom i propisima Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH i utvrđenim budžetskim procedurama, koordiniranje aktivnosti za osiguranje budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine, izvršavanje Budžeta odobrenog od strane Parlamentarne skupštine BiH i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine; informisanje i izvještavanje Vijeća ministara BiH o izvršenju i eventualnim problemima u izvršenju budžeta; praćenje dinamičkih planova rashoda korisnika budžeta, uspostava i kontrola sprovođenja ograničenja u raspolaganju budžetskih sredstava od strane korisnika; propisivanje i sprovođenje sistema i procedura internog nadzora korisnika budžeta institucija BiH; sprovođenje programa nadzora (interne revizije) u skladu sa računovodstvenim standardima za internu reviziju; vođenje registra budžetskih korisnika; priprema mišljenja, prijedloga i nacrta zakona, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje ako provođenje tih propisa zahtjeva osiguranje finansijskih sredstava.

Pomoćnik ministra:   Igor Bevanda

Tel:  +387 33 703 033, 703 032      Fax : + 387 33 205 039

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.