logosrbdeachrvdeacbosact

Za projekat usklađivanja zemljišnih knjiga još 20 miliona eura

Saopćenje, 2. 7. 2020.

733ae156-1077-4af8-8004-90fab1fcfff6 -malaZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu za dodatno finansiranje Projekta registracije nekretnina u vrijednosti 20 miliona eura.

Potpisnici su se složili da je riječ o izuzetno važnom projektu kojim se nastavlja proces usklađivanja zemljišnih knjiga i katastarskih podataka u oba entiteta, te da su uvjeti kredita povoljni.

Prema potpisanom ugovoru na Federaciju BiH bit će alocirano oko 7,2 miljuna eura, a na Republiku Srpsku oko 12, 8 milona eura. Rok otplate je 23 godine, uključujući sedam godina grejs perioda i povoljnu kamatu stopu.

Glavni cilj projekta je pružiti podršku održivom sistemu registracije nekretnina s usklađenom evidencijom u zemljišnim knjigama i katastrima u urbanim područjima Federacije BiH i Republike Srpske.

Potpisivanjem ovog ugovora nastavlja se postojeći Projekat registracije nekretnina koji se provodi na osnovu zaključenog Sporazuma o finansiranju između BIH i Međunarodne asocijacije za razvoj od 25. januara 2013. godine.

Ministar Bevanda izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža podršku kako u konsultantskim poslovima tako i finansiranju projekata koji doprinose boljem kvalitetu života građana BIH, ali i rada institucija koje su im na usluzi.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju virusa Covid -19.