logosrbdeachrvdeacbosact

Projekat o pripremama za izradu Budžeta za građane

Saopćenje, 29.5.2020.

fokus grupaMPredstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH učestvovali su 27. i 28. maja 2020. godine u radu on-line fokus grupa što je dio metodologije za provođenje analize za pripremu Budžeta za građane.
Cilj fokus grupe je bio prikupljanje osnovnih informacija za pripremu takozvanih SWOT i PESTLE analiza za pripremu Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Na ovim fokus grupama, osim službenika Ministarstva finansija i trezora BiH, učestvovali su predstavnici, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva pravde BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT i Udruženja građana Tender. 

Tokom fokus grupa dobijeni su korisni savjeti koji će biti korišteni u procesu pripreme Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH.
Fokus grupe su održane u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada SR Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ u suradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA.