logosrbdeachrvdeacbosact

Potpisan ugovor o zajmu u vrijednosti 33,1 milion eura za prevenciju Covid-19

Saopćenje, 13. 5. 2020.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas ugovor o zajmu sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Saliansom čime je odobreno 33,1 milion eura pomoći BiH namjenjenih za prevenciju Covid- 19.

Ugovor o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je korespodentno, bez uobičajenih ceremenojija, zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju virusa Covid -19.

Ministar Bevanda zahvalio se predstavnicima Svjetske banke na razumijevanju i brzoj rekaciji kako bi bila osigurana sredstva u borbi protiv Covid -19 u BiH.

„Novac je namjenjen za oba entiteta koji su i korisnici ovog kredita i bit će na njih i alociran tako što Federaciji BiH pripada 60 posto, a Republici Srpskoj 40 posto. Uslovi su povoljni jer je rok otplate 32 godine sa sedam godina grejs perioda“, naglasio je ministar Bevanda nakon potpisivanja ugovora.

Implementatori projekta u Federaciji BiH, kojoj pripada 19.859.900 eura, su federalna ministarstvo zdravstva te rada i socijalne politike. Republici Srpskoj pripada 13.240.100 eura i projekt provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Ministar Bevanda očekuje da novac bude iskorišten svrsishodno u skladu s uslovima zajma, te je naglasio značaj ovakvih projkata u momentima kada se cijeli svijet susreće s teškim posljedicama pandemije i to ne samo zdravstvenim nego socijalnim i ekonomskim.

Cilj ovog projekta, između ostalog, je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija Covid-19, te jačanje pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH.