2.8.2012

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2013. godinu – instrukcija za budžetske korisnike broj 2 - Tabela

30.6.2012

Instrukcije o ostvarivanju prava budžetskih korisnika iz tekuće rezerve za 2012. godinu

27.6.2012

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2012. godinu

27.6.2012

Procedure o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za 2012. godinu - Obrazac

20.6.2012

Zakon o budžetu za 2012. godinu i Instrukcija broj 1. za sačinjavanje DOB-a 2013-2015. god

15.2.2012

(Not translated)Instrukcija za budžetske korisnike br. 2 - Tabele

11.10.2011

Instrukcija za izradu dinamičkih planova budžetskih korisnika po Odluci o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar – decembar 2011. godine

11.10.2011

Instrukcija za izradu dinamičkih planova budžetskih korisnika po Odluci o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-decembar 2011. godine - Tabela

7.10.2011

Instrukcija za sačinjavanje devetomjesečnog izvještaja o izvršenju budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. – 30.09.2011. godine

27.6.2011

Instrukcija za sačinjavanje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01. – 30.06.2011. godine