20.10.2020

Uputstvo o izmjenjenom načinu rada Ministarstva finansija i trezora s ciljem zaštite uposlenih u Ministarstvu

20.8.2020

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2020. godinu

11.8.2020

Instrukcija za prestrukturisanje rashoda budžetskih korisnika za 2020. godinu

20.7.2020

Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2021. godinu – Instrukcija za budžetske korisnike broj 2

7.7.2020

Instrukcija o izmjeni i dopuni Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine

30.1.2020

Instrukcija za budzetske korisnike broj 1 (priprema Dokumenta okvirnog budzeta institucija BiH za period od 2021. do 2023.godine)

25.12.2019

Instrukcija za prestrukturisanje rashoda budžetskih korisnika za 2019. godinu

25.12.2019

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2019. godinu

2.7.2019

Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020. godinu

2.7.2019

Instrukcija za proračunske korisnike broj 2