logosrpacthrvdeacbosdeac

Регистар прописа

Регистар прописа


    Прилог: Оперативни годишњи акциони план ЦХЈ МФиТ БиХ за развој и унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама БиХ за 2019. Годину

      Прилог: Повеља интерне ревизије

 

 

 

    Прилог 1 - Евиденциони лист о континуираној професионалној едукацији интерног ревизора у институцијама БиХ
    Прилог 2 - Извјештај о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у јединици интерне ревизије