logosrpacthrvdeacbosdeac

Регистар прописа

Регистар прописа

 

      Прилог: Повеља интерне ревизије

 

 

 

    Прилог 1 - Евиденциони лист о континуираној професионалној едукацији интерног ревизора у институцијама БиХ
    Прилог 2 - Извјештај о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у јединици интерне ревизије