logosrpacthrvdeacbosdeac

Презентације са обука

  1. Увод у средњороцно планирање-Имплементација Одлуке о средњорочном планирању, праћењу и извјештавању (доступно само на босанском језику)
  2. Метод рада на припреми средњорочног плана и календар кључних догађаја (доступно само на босанском језику)
  3. Стратешки оквир – Презентација ДЕП БиХ  (доступно само на српском језику)
  4. Израда Средњороцног плана рада институције-Циљеви-програми-пројекти (доступно само на босанском језику)
  5. Израда Средњороцног плана рада институције-Дефинисање показатеља за працење и евалуацију (доступно само на босанском језику)
  6. Израда Средњороцног плана рада институције-Процјена трошкова плана (доступно само на босанском језику)
  7. Израда Средњороцног плана рада институције-Додатни примјер за процјену трошкова плана (доступно само на босанском језику)