logosrpacthrvdeacbosdeac

Одржане обуке

Координатори за средњорочно планирање су кроз практичну припрему и консултације прошли цјелокупан процес израде Средњорочног плана рада за своју институцију.

01 02

Сектор за координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора БиХ организовао је једну пленарну обуку и четири тродневне обуке за подршку процесу средњорочног планирања у институцијама Босне и Херцеговине.

Обуке су одржане у Сарајеву у периоду од јануара 2015. до маја 2015.године у оквиру пројекта „Развој капацитета у министарствима финансија на нивоу БиХ и на ентитетском нивоу за ефикасно управљање јавним инвестицијама“, а уз техничку и финансијску подршку Шведске међународне агенције за развојну сарадњу (Sida).
Обуке су организоване за државне службенике - координаторе за средњорочно планирање из 76 институција БиХ.

Тродневне обуке су биле тематски подијељене у три секције:

  • Циљеви и програми;
  • Показатељи успјеха и резултата и
  • Процјена трошкова Средњорочног плана.

Након упознавања са теоријским елементима сваке од тема, у наставку дана су вођене дискусије о презентираним темама и радила се практична вјежба на стварним примјерима за сваку од 76 институција.