logosrpacthrvdeacbosdeac

Управљање јавним инвестицијама

Пројекат " Pазвој капацитета у министарствима финансија на нивоу БиХ и на ентитетском нивоу за ефикасно управљање јавним инвестицијама"

 

1.1. Укратко о пројекту

 

1.2. Округли сто - Управљање јавним финансијама у БиХ

1.2.1. Одржан округли сто Управљање јавним финанијама у БиХ

1.2.2. Нацрт дневног реда

1.2.3. Концепт нота

1.2.4. Мапа процеса (доступно само на босанском  језику)

1.2.5. Правила и принципи (доступно само на босанском  језику)

1.2.6. PIP-DIP Project Brief (доступно само на енглеском језику)

1.2.7. SPFM input RT Public Fin Mgmt (доступно само на енглеском језику)

1.2.8. SNPP Brief (доступно само на енглеском језику)

1.2.9. PFM_input (доступно само на енглеском језику)

1.2.10. Strengthening PDM in BiH_Projects_Synopsis_Dec_2013_BP (доступно само на енглеском језику)

1.2.11. ILDP_input_RT_Public_Fin_Mgmt (доступно само на енглеском језику)

1.2.12. EUDECEB - Background for RTM, Status, and Factsheet (доступно само на енглеском језику)

1.2.13. Записник са Округлог стола Управљање јавним финансијама у БиХ

 

1.3. Одржане обуке

1.3.1. Одржане обуке 2013.

1.3.1.1. Одржане обуке

1.3.1.2. IP obrazac - Poglavlje I  (доступно само на босанском  језику)

1.3.1.3. IP Obrazac -Poglavlja II-V + Logički okvir (доступно само на босанском језику)

1.3.1.4. IP Obrazac -Poglavlje VI (доступно само на хрватском језику)

 

1.3.2. Одржане обуке 2014.

1.3.2.1. Одржане обуке

1.3.2.2. Ciljevi treninga i ključne oblasti (доступно само на босанском језику)

 

1.4. Одлука о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („СЛ. гласник БиХ“, бр.62/14)