logosrpacthrvdeacbosdeac

Беванда потписао приступање Босне и Херцеговине Мултилатералној конвенцији о узајамној административној помоћи у порезне сврхе

Саопштење, 26.11.2019.

IMG-2dd4424d699b30470c840ef3470692d5mЗамјеник предсједавајућег Савјета министара и министар финансија и трезора БиХ Вјекослав Беванда потписао је у Паризу приступање Босне и Херцеговине Мултилатералној конвенцији о узајамној административној помоћи у пореске сврхе.
Потписивање је одржано у оквиру обиљежавања десетогодишњице Глобалног форума.

Мултилатерална конвенција о узајамној административној помоћи у пореским стварима (МАC) представља најопширнији мултилатерални инструмент који омогућава све облике међународне пореске сарадње као што су размјена информација на захтјев, спонтана размјена информација, симултане надзоре, обављање пореских истрага у иностранству, доставу докумената у другој држави, помоћ у прикупљању пореза, мјере осигурања, аутоматску размјену пореских информација те заједничке инспекције, а све у циљу борбе против пореске евазије и избјегавања плаћања пореза.

Приступањем овој Конвенцији Босна и Херцеговина се придружује групи од преко 125 земаља потписница.
У односу на билатералне споразуме о избјегавању двоструког опорезивања ова Конвенција има ширу примјену, те представља правни основ за аутоматску размјену информација.
Министарство финансија и трезора БиХ у поступцима међународне сарадње у пореске сврхе има улогу координатора између надлежних институција (Федерално министарство финансија, Министарство финансија Републике Српске и Дирекција за финанције Брчко Дистрикта), те представља контакт тачку за сарадњу с Глобалним форумом.

Након потписивања слиједи процес ратификације у складу са Законом о закључивању и извршавању међународних уговора.

Босна и Херцеговина приступила је Глобалном форуму у јулу 2018. године, и тиме се обавезала да ће проводити стандарде размјене пореских информација.