logosrpacthrvdeacbosdeac

Одржан састанак Форума за координацију донатора у БиХ

Саопштење, 06.06.2019. godine

dcf0606foto malaРедовни састанак Форума за координацију донатора (ДЦФ) одржан је данас у Сарајеву у организацији Сектора за финанцијско планирање развоја и координацију међународне економске помоћи Министарства финансија БиХ и трезора уз супредсједавање Уједињених нације (УН) у Босни и Херцеговини.

Резидентна координаторица УН-а у БиХ Сезин Синаноглу уз подршку тима УН-а представила је кључне аспекте текуће реформе Развојног система УН-а што је развило дискусију о томе на који начин ова реформа утиче на партнерства с националним и међународним актерима у БиХ. 

Генерална скупштина УН-а усвојила је Резолуцију о репозиционирању Развојног сустава УН-а у мају прошле године, како би се боље прилагодили проведби Агенде 2030 и циљевима одрживог развоја.

Реформа укључује различите аспекте Развојног система УН-а с циљем повећања његове учинковитости и дјелотворности и јачања колективних капацитета и знања система, како би се на одговарајући начин помогло земљама чланицама у њиховим напорима да реализују Циљеве одрживог развоја.

У септембру 2015. године БиХ је, заједно с другим државама чланицама УН-а, усвојила програм „Трансформација нашег свијета“: Агенду 2030 за одрживи развој (Агенда 2030) и Циљеве одрживог развоја као глобални оквир за праћење трансформативних циљева орјентисаних на људска права за окончање сиромаштва и заштиту планете.

Након формалног усвајања, БиХ је покренула процес локализације и одређивања приоритета Циљева одрживог развоја у властитом контексту кроз основану Радну групу за одрживи развој у БиХ, коју чине представници релевантних власти у БиХ, уз потпору УН-а у БиХ.

На данашњем састанку ДЦФ-а, представници Радне групе информирасли су присутне о досадашњем раду и резултатима скупине као и о предстојећим активностима. Представници Чланица ДЦФ-а разговарале су о могућностима јачања потпоре раду Радне скупине за одрживи развој и убрзавању проведбе Циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини.

Током дискусије представници домаћих власти са свих нивоа власти у БиХ и донатора размијенили су информације о новим и планираним пројектима, заједничким садашњим и будућим активностима, позитивним искуствима и изазовима с којима се суочавају.

Све презентације и материјали са састанка су доступни на wеб страници Форума за координацију донатора www.donormapping.ba.