logosrpacthrvdeacbosdeac

Одржан састанак Форума за координацију донатора у БиХ

Саопштење, 23.05.2018.

DCF slika mРедовни састанак Форума за координацију донатора (ДЦФ), којим је  предсједавала помоћник министра финансија и трезора гђа.  Душанка Баста, одржан је данас у организацији Сектора за финансијско планирање развоја и координацију међународне економске помоћи Министарства финансија и трезора БиХ.

 

На данашњем састанку Министарство финансија и трезора представило је  постигнућа и изазове у Управљању  јавним инвестицијама у Босни и Херцеговини. Посебан нагласак стављен је на  Програм јавних инвестиција и  релевантну легислативу, главне карактеристике Програма, релевантне развојне политике, планове и секторске стратегије, те њихово мапирање, као и побољшања у управљању јавним инвестицијама.  Такође је представљен Информацијски систем за управљање јавним инвестицијама (ПИМИС), који је доступан јавности на интернет страници Министарства, уз презентовање главних карактеристика и функционисања у пракси.

Министарство финансија Републике Српске представило је у наставку искуства Републике Српске у управљању јавним инвестицијама.

Представници домаћих власти са свих нивоа власти у БиХ и донатора, чланица ДЦФ-а, надаље су размијенили информације  о развојној сарадњи и заједничким активностима усмјереним ка даљем социо-економском развоју земље.  

Све презентације и материјали са састанка су доступни на wеб страници Форума за координацију донатора www.donormapping.ba.