logosrpacthrvdeacbosdeac

Именована Савјетодавна комисија за дуг -56 сједница ВМ

 

Именована Савјетодавна комисија за дуг -56 сједница ВМ

 

Саопштења (24.07.2008)
  
  
Савјет министара БиХ донио је Рјешење о измјени Рјешења о именовању Савјетодавне комисије за дуг, коју је предложило
 Министарство финансија и трезора.
  У Савјетодавну комисију за дуг именовани су: испред Савјета министара БиХ: Драган Вранкић, министар финансија и трезора БиХ–предсједавајући Комисије; Фуад Касумовић, замјеник министра финансија и трезора БиХ-замјеник предсједавајућег Комисије; Закира Муратовић, помоћник министра финансија и трезора БиХ-члан Комисије; Нада Матла, стручни савјетник у Сектору за планирање и управљање дугом-замјеник члана Комисије. Испред Централне банке Босне и Херцеговине именовани су: Верица Божић, руководилац у Одјелу за сервисирање јавног дуга БиХ-члан Комисије; Василија Араповић, руководилац у Одјелу за мониторинг и анализе ¬замјеник члана Комисије. Испред Федерације Босне и Херцеговине: Вјекослав Беванда, федерални министар финансија-члан Комисије и Тихомир Ћурак, помоћник федералног министра финанција-замјеник члана Комисије; Зада Габела, секретар Министарства -члан Комисије; Јасна Вукасовић, шеф Одсјека за управљање унутрашњим дугом ¬замјеник члана Комисије. Испред Републике Српске: Александар Џомбић, министар финансија Републике Српске-члан Комисије; Драгана Алексић, помоћник министра финансија Републике Српке; Божидар Плављанин, помоћник министра финанција Републике Српке-члан Комисије; Невенка Лубурић, начелник Одјела-замјеник члана Комисије. Испред Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине: Мато Лучић, директор Дирекције за финанције Брчко Дистрикта БиХ-члан Комисије; Осман Османовић, директор Трезора Брчко Дистрикта БиХ-замјеник члана Комисије..
 
  Остало
  *Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора донио је закључак о преносу револвинг линије – учешћа Босне и Херцеговине у Европском фонду за Босну и Херцеговину у Европски фонд за југоисточну Европу, са Информацијом о функционисању ЕФБХ и ЕФСЕ.
  
Савјет  министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Одлуку о расписивању јавног огласа за избор и именовање члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ.
 
  *Савјет  министара БиХ усвојио је Информацију Министарства финансија и трезора о даљем усложњавању процеса имплементације Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње и прихватило Иницијативу Министарства финансија и трезора за хитно разрјешавање проблематике старе девизне штедње код недомицилних банака (Љубљанска банка, Инвест банка Београд и др).
  Задужено је Министарство спољнких послова, Министарство финансија и трезора, Министарство правде и Министарство за људска права и избјеглице да у року од мјесец дана припреме приједлог стратегије и модалитете начина разрјешења старе девизне штедње код Љубљанске банке, Инвест банке Броград и других недомицилних банака.
  Задужено је Министарство споњљих послова да иницира, координира и руководи радом реализације ових закључака и да о томе одмах информише Савјет  министара, као и о претходним активностима које су евентуално резултирале конкретним договором по питању разрјешења страре девизне штедње код Љубљанске и Инвест банке Београд