logosrpacthrvdeacbosdeac

Управни одбор за стратегију ДИС-a - 53.сједница СM BiH

Управни одбор за стратегију ДИС-а - 53. сједница ВМ БиХ

Саопштење 23. 06.2008. 

Савјет  министара БиХ усвојио је Приједлог ревидиране Стратегије за примјену децентрализованог система имплементације (ДИС) за управљање програмима помоћи Европске заједнице у Босни и Херцеговини. Претходни  је Савјет  министара усвојило Информацију Дирекције за европске интеграције о проведеним активностима на изради Приједлога ревидиране Стратегије ДИС-а.
Савјет  је закључио да се формира Управи одбор задужен за провођење Стратегије ДИС-а којег ће чинити директор Дирекције за европске интеграције Осман Топчагић, државни министар финансија и трезора Драган Вранкић, ентитетски министри финансија Вјекослав Беванда и Александар Џомбић и по један представник, које ће именовати владе ентитета.
Задужена је Дирекција за европске интеграције да, у сарадњи с Министарством финансија и трезора БиХ, отпочне с реализирањем активности назначених у Стратегији ДИС-а.
Задужена је Дирекција за европске интеграције да, у сарадњи с Министарством финансија и трезора БиХ, припреми одлуке које се односе на успостављање неопходних структура и тијела за реализацију активности ДИС-а, те одлуке које се односе на именовање особа надлежних за руковођење овим структурама и тијелима. 
Дирекција за европске интеграције и Министарство финансија и трезора БиХ требају припремити ове одлуке и доставити их
Савјету  министара БиХ у року од 45 дана од усвајања Стратегије ДИС-а.
Задужене су институције
Савјета министара БиХ које учествују у процесу реалиизације Стратегије ДИС-а, да у своје планове рада унесу активности намијењене за практичну реализацију задатака наведених у дијелу ИИИ стратегије ДИС-а-Мапа пута за примјену децентрализованог система имплементације ДИС-а