logosrpacthrvdeacbosdeac

СМ утврдило Приједлог закона о платама запослених у и

Саопштење ( 21.02.2008 )


  СМ утврдило Приједлог закона о платама запослених у институцијама БиХ - 40.сједница    

                                            

Савјет министара БиХ је на сједници у Сарајеву, утврдил, већином гласова Приједлог закона о платама и накнадама запослених у институцијама Босне и Херцеговине, са предложеним корекцијама. Предлагач, Министарство финансија и трезора упутит ће Приједлог закона у Парламентарну скупштину БиХ на разматрање по темељној законодавној процедури.

Овим законом по први пут се област расподјеле плаћа и накнада упослених на разини институција БиХ уређује на јединствен и једнообразан начин, чиме се укида досадашња пракса да бројне институције појединачним актима саме утврђују плаће. Законом се жели увести ред у ову област и системски принцип за исти или сличан посао иста плата.

Према Приједлогу закона основица за обрачун плаћа утврђује се у износу од 85 посто исплаћене просјечне мјесечне нето плаће у БиХ исказане на годишњем нивоу за календарску годину, која двије фискалне године претходи години у којој ће се основица примјењивати. Највиши коефицијент за расподјелу плаћа је 10,00 колико је утврђено за за предсједника Уставног суда БиХ и члана Предсједништва БиХ. Најнижи коефицијент је 1,00 колико је предвиђено за НСС.