logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Za izgradnju dionice Tarčin – Ivan grant EU od oko 11,8 milijuna eura

Priopćenje,  30. 7. 2020.

Bevnda foto 2mZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktor Europske investicijske banke /EIB/ za Sloveniju, Hrvatsku i zapadni Balkan Matteo Rivellini potpisali su sporazum o grantu Europske unije u vrijednosti 11,78 milijuna eura za izgradnju poddionice Tarčin – Ivan.
Ugovor o grantu za financiranje izgradnje autoceste na koridoru Vc potpisan je korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju virusa Covid -19.

Opširnije...

Za projekt energetske efikasnosti u Sarajevu 10 milijuna eura

Priopćenje, 29. 7. 2020.

ebrd - nastupna - 2409mZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i predstavnik Europske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ Josip Polić potpisali su danas sporazume o zajmu i grantu Europske unije ukupne vrijednosti 10 milijuna eura namjenjenih za projet energetske efikasnosti u Sarajevu.
Sporazum o grantu u iznosu dva milijuna eura i sporazum o zajmu u vrijednosti osam milijuna eura potpisani su korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju virusa Covid -19.

Opširnije...

Potpisan ugovor o zajmu za Projekt gradskih prometnica Sarajevo

Priopćenje, 25.06.2020.

Bevanda- Nassel -mZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, potpisao je danas sa šeficom ureda EBRD-a u BiH Manuelom Naessl ugovor o zajmu za Projekt gradskih prometnica Sarajevo.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju virusa Covid -19.

Opširnije...

Za projekt usklađivanja zemljišnih knjiga još 20 milijuna eura

Priopćenje, 2. 7. 2020.

733ae156-1077-4af8-8004-90fab1fcfff6 -malaZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu za dodatno financiranje Projekta registracije nekretnina u vrijednosti 20 milijuna eura.

Potpisnici su se složili da je riječ o izuzetno bitnom projektu kojim se nastavlja proces usklađivanja zemljišnih knjiga i katastarskih podataka u oba entiteta, te da su uvjeti kredita povoljni.

Opširnije...

Anketa u okviru „Proračuna za građane“ Ministarstva financija i trezora BiH

Obavijest

BzG - anketaMinistarstvo financija i trezora BiH sudjeluje u projektu „Proračun za građane“ i provodi istraživanje kako bi prikupili stavove i mišljenja o sadržaju ovog projekta ključnog za transparentnost u području javnih financija.

„Proračun za građane“ je vrsta vodiča za građane i proračunske korisnike koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupljati i trošiti novac iz budžeta institucija BiH.

Posjetitelje web stranice Ministarstva financija i trezora molimo da doprinesu boljoj realizaciji ovog projekta i ispune anketu koja se nalazi na linku ispod ovog teksta.

Priprema „Proračuna za građane“ za Ministarstvo financija i trezora BiH se provodi uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Eda – Agencija za razvoj poduzeća.

Za popunjavanje upitnika je potrebno oko pet minuta. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja.

ANKETA