logosrbdeachrvactbosdeac

Članci

Projekt " Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija na razini BiH i na entitetskoj razini za učinkovito upravljanje javnim investicijama"

 

 

1.1. Sažetak projekta

 

1.2. Okrugli stol - Upravljanje javnim financijama u BiH

1.2.1. Održan okrugli stol Upravljanje javnim financijama u BiH
1.2.2. Nacrt dnevnog reda
1.2.3. Koncept nota
1.2.4. Mapa procesa (dostupno samo na bosanskom  jeziku)
1.2.5. Pravila i principi (dostupno samo na bosanskom  jeziku)
1.2.6. PIP-DIP Project Brief (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.7. SPFM input RT Public Fin Mgmt (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.8. SNPP Brief (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.9. PFM_input (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.10. Strengthening PDM in BiH_Projects_Synopsis_Dec_2013_BP (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.11. ILDP_input_RT_Public_Fin_Mgmt (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.12. EUDECEB - Background for RTM, Status, and Factsheet (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.13. Zapisnik s Okruglog stola Upravljanje javnim financijama u BiH

 

1.3. Održane obuke

1.3.1. Održane obuke 2013.

1.3.1.1. Održane obuke
1.3.1.2. IP obrazac - Poglavlje I (dostupno samo na bosanskom jeziku)
1.3.1.3. IP Obrazac -Poglavlja II-V + Logički okvir (dostupno samo na bosanskom jeziku)
1.2.1.4. IP Obrazac -Poglavlje VI


1.3.2. Održane obuke 2014.

 

1.3.2.1. Održane obuke
1.3.2.2. Ciljevi treninga i ključne oblasti (dostupno samo na bosanskom jeziku)

 

1.4. Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine („SL. glasnik BiH“, br.62/14)