logosrbdeachrvactbosdeac

Održane obuke

Koordinatori za srednjoročno planiranje su kroz praktičnu pripremu i konzultacije prošli cjelokupan proces izrade Srednjoročnog plana rada za svoju instituciju.

01 02

Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH organizirao je jednu plenarnu obuku i četiri trodnevne obuke za potporu procesu srednjoročnog planiranja u institucijama Bosne i Hercegovine.

Obuke su održane u Sarajevu u razdoblju od siječnja 2015. do svibnja 2015.godine u okviru projekta „Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija na razini BiH i na entitetskoj razini za učinkovito upravljanje javnim investicijama“, a uz tehničku i financijsku potporu Švedske međunarodne agencije za razvojnu suradnju (Sida).

Obuke su organizirane za državne službenike - koordinatore za srednjoročno planiranje iz 76 institucija BiH.

Trodnevne obuke su bile tematski podijeljene u tri sekcije:

  • Ciljevi i programi;
  • Pokazatelji uspjeha i rezultata i
  • Procjena troškova Srednjoročnog plana.

Nakon upoznavanja s teorijskim elementima svake od tema, u nastavku dana su vođene diskusije o prezentiranim temama i radila se praktična vježba na stvarnim primjerima za svaku od 76 institucija.