logosrbdeachrvactbosdeac

Ministar Bevanda i viceguverner CEB-a Dowgielewicz razgovarali o razvojnim projektima

Priopćenje, 27.05.2015.

Bevanda - Dowgielewicz MZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda primio je danas viceguvernera Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) Mikolaja Dowgielewicza.

Ministar Bevanda zahvalio se na dosadašnjem angažmanu CEB-a u BiH, posebno na pomoći koju su pružili nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile BiH u svibnju prošle godine.

Na sastanku se govorilo o aktualnim razvojnim projektima CEB-a koji se implementiraju u BiH, posebice o stambenom zbrinjavanju, razvoja sektora zdravstva, te zatvaranju kolektivnih centara.

Ministar Bevanda naglasio je socijalnu komponentu koju sadrže projekti CEB-a jer se oni odnose na pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva, poput izbjeglih i raseljenih osoba i njihovog integriranja u lokalnim zajednicama.

Viceguverner Dowgielewicz istakao je da će projekti ove banke biti više usmjerni ka loklanoj zajednici i svakodnevnim potrebama građana, kao što je oblast obrazovanja i zdravstva, te komunala infrastruktura i zaštita okoliša.

Naglašeno je da će, sukladno Strategiji CEB-a, ubuduće više pozornosti biti posvećeno i regionalnim projektima što podrazumijeva suradnju susjednih država, gdje BiH mora ojačati svoj angažman.

Ministar Bevanda ukazao je na potrebu otklanjanja birokratskih prepreka kako bi sredstva namijenjena za BiH što prije bila operativna, te naglasio da se i na ovakvim primjerima može vidjeti značaj što hitnijeg usvajnja mehanizma koordinacije da bi se prije došlo do sredstava iz europskih fondova i povoljnih kredita europskih banaka. (kraj)