logosrbdeachrvactbosdeac

Dokumenti okvirnog proračuna

Dokumenti okvirnog proračuna

 

 Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od  2018. do 2020. godine

Instrukcija za proracunske korisnike broj 1 (priprema Dokumenta okvirnog proracuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine)

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine) i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2017. godinu tijekom 2016. godine

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godina

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine) i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2016. godinu u toku 2015. godine

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2015.-2017. godina

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine) i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2015. godinu tijekom 2014. godine

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2014. DO 2016. GODINE --- (dokument dostopan samo na srpskom jeziku)

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2014. godinu tijekom 2013. godine ------ Tabela

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2013. DO 2015. GODINE - dokument dostupan na srpskom jeziku 

Nacrt  Dokumenta okvirnog  proračuna Institucija BiH za razdoblje od 2011. do 2013.godine (u Prijedlozi i nacrti)

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2010.do 2012.godine (u Prijedlozi i nacrti)

 NACRT DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAčUNA 2009-2011 (dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

 

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAčUNA  2008.- 2010.god.(dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

 

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAčUNA 2007.- 2009.g (dokument dostupan samo na bosanskom jeziku)