logosrbdeachrvactbosdeac

Za integrirano upravljanje koridorom rijeka Save i Drine 30 milijuna eura

Priopćenje, 10. 12. 2020.

Bevanda 2605Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu u vrijednosti 30 milijuna eura namjenjenih za intergrirano upravljanje koridora rijeka Save i Drine.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj na ovaj način podržala je Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine, koji će se provoditi u tri faze, a regionalnog je karaktera jer uz BiH obuhvata područje Crne Gore i Srbije.

Ministar Bevanda naglasio je da je riječ o važnom i složenom projektu koji ima za cilj zaštitu okoliša, ali i zaštatitu od poplava te unapređenja plovnog puta deminiranjem desne obale koridora rijeke Save.

„Važnost ovog projekta je i u regionalnoj suradnji koja nam je u ovom segmentu potrebna što smo najbolje vidjeli kada su bile poplave. Moramo se okrenuti zaštiti okoliša i ulaganjima u naše prirodne potencijale“, istaknuo je ministar Bevanda.

Prema uvjetima iz ovog ugovora o zajmu sredstva u iznosu 30 milijuna eura bit će alocirana na Republiku Srpsku uz rok otplate od 32 godine i sedam godina grejs perioda.

Ministar Bevanda izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža potporu kako u konzultantskim poslovima, tako i financiranju projekata koji doprinose boljoj kvaliteti života građana BIH.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mjera koje su poduzete u sprječavanju virusa Covid -19.