logosrbdeachrvactbosdeac

Anketa u okviru „Proračuna za građane“ Ministarstva financija i trezora BiH

Obavijest

BzG - anketaMinistarstvo financija i trezora BiH sudjeluje u projektu „Proračun za građane“ i provodi istraživanje kako bi prikupili stavove i mišljenja o sadržaju ovog projekta ključnog za transparentnost u području javnih financija.

„Proračun za građane“ je vrsta vodiča za građane i proračunske korisnike koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupljati i trošiti novac iz budžeta institucija BiH.

Posjetitelje web stranice Ministarstva financija i trezora molimo da doprinesu boljoj realizaciji ovog projekta i ispune anketu koja se nalazi na linku ispod ovog teksta.

Priprema „Proračuna za građane“ za Ministarstvo financija i trezora BiH se provodi uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Eda – Agencija za razvoj poduzeća.

Za popunjavanje upitnika je potrebno oko pet minuta. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja.

ANKETA