logosrbdeachrvactbosdeac

Uplaćeno još 5.020 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

Priopćenje, 8. 4. 2020.

MemorandumUvidom u knjigovodstvenu evidenciju Ministarstva financija i trezora BiH do danas su uplatu na namjenskom podračunu za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19 imali Sarajevski kiseljak d.d. za eksploataciju mineralnih voda u iznosu od 5.000 KM i privatna osoba u iznosu 20 KM čime je na ovaj podračunu ukupno uplaćeno 720.403 KM.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je kod Centralne banke BiiH na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo financija i trezora BiH dalo instrukcije za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Instrukcija sa detaljnim uputama za uplate, kao i iznos uplaćenih sredstava dostupni su na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH (www.mft.gov.ba).