logosrbdeachrvactbosdeac

Uplaćeno 2.357.053 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

Priopćenje, 07. 5. 2020.

MemorandumPODATCI O UPLATAMA NA PODRAČUN ZA POMOĆ U BORBI PROTIV COVID -19

 

Ministarstvo financija i trezora BiH svaki dan će objavljivati na svojoj web stranici podatke o uplatama na namjenski podračun, koji je otvoren kod Centralne banke BiH, gdje će biti uplaćivana financijska pomoć u borbi protiv virusa COVID-19.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo financija i trezora BiH dalo instrukcije za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Instrukcija sa detaljnim uputama za uplate, kao i iznos uplaćenih sredstava dostupni su na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH (www.mft.gov.ba).