logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

O dugu za isporučeni ruski gas - 4. sjednica VMBiH

Saopćenja ( 22.03.2007 )

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju i predložene zaključke Ministarstva finansija i trezora o načinu obezbjeđenja sredstava za nesmetano servisiranje obaveza po kreditima odobrenim od Svjetske banke (IDA) br. 38970 (TF 24034), 29030 i 30290.
         
Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, kojom je podržan projekt «Sistem odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik».


Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj Ministarstva finansija i trezora u vezi reprograma obaveza po Japanskoj donaciji po projektima «2KR i NON PROJECT – AID» od 1996-2000 sa oredloženim zaključcima.Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o radu Komisije za utvrđivanje stvarnog iznosa duga za isporučeni ruski gas, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora. Zaključeno je da se organizuje sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara, entitetskim premijerima i državnim ministrom finansija i resornim entitetskim ministrima, kako bi se ovo pitanje definitivno razriješilo.

Ministar Vrankić u Beču potpisao tri sporazuma

Saopćenja ( 20.03.2007 )

 

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Dragan Vrankić i izvršni direktor Bank Austria Creditanstalt AG dr. Angelo Rizzuti potpisali su danas u Beču dva kreditna sporazuma za realiziranje projekata izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema Općine Gradiška te izradu i izgradnju postrojenja za preradu vode za piće u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Sporazumom o izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema Općine Gradiška je ugovoren iznos kredita od pet miliona eura s rokom otplate od 15,5 godina, uz grace period od šest godina i iznimno povoljnu kamatu u visini od 0,55 %.

Kreditni sporazum, kojim se finansira izrada i izgradnja postrojenja za preradu vode za piće u Brčko distriktu BiH, vrijedan je 4.961.979,00 eura uz grace period od 5 godina i rok otplate od 14,5 godina.
Riječ je o beskamatnom kreditu, koji prate niski servisni troškovi.

Potpisivanje ovih kreditnih sporazuma je proizašlo iz Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, koji je potpisan 30. marta 2006. godine.

Tokom današnjeg boravka u Beču, ministar Dragan Vrankić i generalni direktor OPEC Fonda za međunarodni razvoj Suleiman J. Al-Herbish u sjedištu OPEC Fonda su razgovarali o budućoj saradnji i potpisali Kreditni sporazum za realiziranje Projekta unaprjeđenja ruralnog poduzetništva između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj. Uz unapređenje održivog rasta ruralnih preduzeća, ovaj projekat će stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mjesta.
Iznos kredita je 5,95 miliona američkih dolara sa alokacijom cijelog iznosa na Federaciju BiH. Otplata kredita će se izvršiti u 30 polugodišnjih rata, počevši od 15. septembra 2011. godine (završetak grace perioda) i kamatnu stopa 3,25 %. Za provedbu projekta je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva preko Jedinice za koordiniranje projekata u poljoprivredi.
Ukupna vrijednost Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva u BiH je 24,5 miljuna američkih dolara od čega 5,95 milijuna američkig dolara OPEC; 12,62 miliona američkih dolara IFAD; vlastito učešće 2,25 miliona američkih dolara; projektni korisnici-farmeri 2,02 miliona američkih dolara; kao i sudioničke finansijske institucije 1,65 miliona američkih dolara.

Prva. sjednica Vijeća ministara BiH u novom sazivu

Saopćenja ( 09.02.2007 )

  

U Sarajevu je održana 1. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao dr. Nikola Špirić. Sjednici je predhodila primopredaja dužnosti između starog i novog saziva Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je prihvatilo Izvještaj o potvrdi imenovanja članova Vijeća ministara i zamjenika ministara u sastavu: ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj i zamjenica ministra Ana Trišić-Babić; ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Slobodan Puhalac i zamjenik Vilim Primorac; ministar finansija i trezora (zamjenik predsjedavajućeg) Dragan Vrankić i zamjenik Fuad Kasumović; ministar komunikacija i transporta dr. Božo Ljubić (trenutno bez zamjenika); ministar civilnih poslova Sredoje Nović(trenutno bez zamjenika); ministar za ljudska prava i izbjeglice dr Safet Halilović i zamjenik Slavko Marin; ministar pravde Bariša čolak i zamjenik Srđan Arnaut; ministar sigurnosti,(zamjenik predsjedavajućeg) Tarik Sadović i zamjenik Mijo Krešić; i zamjenica ministra odbrane za upravljanje resursima Marina Pendeš ( trenutno bez ministra i drugog zamjenika).
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o davanju ovlaštenja zamjenici ministra odbrane za upravljanje resursima Marini Pendeš da do 21. aprila ove godine vrši dužnost ministra odbrane.

VM utvrdilo Nacrt budžeta za 2007.- I dio 2.sjednice

Saopćenja ( 15.02.2007 )      

 
Novinare su na press konferenciji informirali predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i zamjenik predsjedavajućeg i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić.

Utvrđen  je Nacrt  o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog zakona o budžetu Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.   

Prema Nacrtu , budžet iznosi 1.013.709.461,00 KM i za 59,1 miliona veći je u odnosu na prošlu godinu. Nacrtom budžeta za finansiranje institucija BiH planirano je oko 725 miliona, odnosno, uključujući programe posebne namjene i rezervisanja za kapitalana ulaganja, nove institucije, te pregovore sa EU 750.100.000,00 KM. Istovremeno, zahtjevi budžetskih korisnika iznosili su 882,5 miliona KM. Za servisiranje vanjskog duga planirano je 263.609.461,00 KM. 

Osnovna postavka projekcija budžeta je prilagođavanje ekonomskoj realnosti, što praktično znači svođenje ukupne javne potrošnje na nivo, koji omogućavaju realno planirani prihodi. Međutim, vodilo se računa da raspoloživi prihodi moraju osigurati provođenje institucionalnih reformi. Najveća povećanja budžeta vezana su za institucije koje su u fazi kadrovskog popunjavanja i prenosa nadležnosti sa entiteta na državu, odnosno stranih na domaće institucije.