logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Ministar Bevanda učestvovao na samitu Centralno evropske inicijative

Saopćenje, 15. 5. 2020.

bevanda - CEI- foto  kopijaZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda učestvovao je danas na vanrednom samitu Centralnoevropske inicjative (CEI) koji je ovog puta zbog mjera zaštite od pandemije održan putem video linka.

Ministar Bevanda pozdravio je incijativu da se održi vanredni samit nakon proglašenja pandemije COVID -19 i posljedica koje je ova bolest donijela te izrazio iskreno saučešće svima koji su pretrpjeli ljudske gubitke.

Opširnije...

Potpisan ugovor o zajmu u vrijednosti 33,1 milion eura za prevenciju Covid-19

Saopćenje, 13. 5. 2020.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas ugovor o zajmu sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Saliansom čime je odobreno 33,1 milion eura pomoći BiH namjenjenih za prevenciju Covid- 19.

Ugovor o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je korespodentno, bez uobičajenih ceremenojija, zbog mjera koje su poduzete u sprečavanju virusa Covid -19.

Ministar Bevanda zahvalio se predstavnicima Svjetske banke na razumijevanju i brzoj rekaciji kako bi bila osigurana sredstva u borbi protiv Covid -19 u BiH.

„Novac je namjenjen za oba entiteta koji su i korisnici ovog kredita i bit će na njih i alociran tako što Federaciji BiH pripada 60 posto, a Republici Srpskoj 40 posto. Uslovi su povoljni jer je rok otplate 32 godine sa sedam godina grejs perioda“, naglasio je ministar Bevanda nakon potpisivanja ugovora.

Implementatori projekta u Federaciji BiH, kojoj pripada 19.859.900 eura, su federalna ministarstvo zdravstva te rada i socijalne politike. Republici Srpskoj pripada 13.240.100 eura i projekt provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Ministar Bevanda očekuje da novac bude iskorišten svrsishodno u skladu s uslovima zajma, te je naglasio značaj ovakvih projkata u momentima kada se cijeli svijet susreće s teškim posljedicama pandemije i to ne samo zdravstvenim nego socijalnim i ekonomskim.

Cilj ovog projekta, između ostalog, je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija Covid-19, te jačanje pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH.

Uplaćeno još 5.020 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

Saopćenje, 8. 4. 2020.

MemorandumUvidom u knjigovodstvenu evidenciju Ministarstva finansija i trezora BiH do danas su uplatu na namjenskom podračunu za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19 imali Sarajevski kiseljak d.d. za eksploataciju mineralnih voda u iznosu od 5.000 KM i privatna osoba u iznosu 20 KM čime je na ovaj podračunu ukupno uplaćeno 720.403 KM.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo instrukcije za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Instrukcija sa detaljnim uputstvima za uplate, kao i iznos uplaćenih sredstava dostupni su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH (www.mft.gov.ba).

 

Ministar Bevanda i koordinatorica UN-a o ekonomskim posljedicama pandemije

Saopćenje, 12. 5. 2020.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda održao je danas sastanak s rezidentnom koordinatoricom agencija Ujedinjenih nacija (UN) Ingrid Macdonald gdje su glavne teme bile uticaj pandemije Covid -19 na socioekonomsku situaciju u BiH.

Tokom sastanka naglašeno je da se cijeli svijet susreo s teškim posljedicama ove pandemije, kako zdravstvenim tako i ekonomskim i socijalnim, te da je neophodno preduzeti hitne mjere kako bi se prevazišli štetni uticaji i u Bosni i Hercegovini.

Ministar Bevanda zadovoljan je dugogodišnjom saradnjom između BiH i agencija UN-a koje imaju mnogobrojne projekte u implementaciji, ali i u planu za budućnost što će biti obuhvaćeno novim Okvirom razvojne pomoći UN-a za period 2021. – 2025. godine.

Na sastanku je naglašeno da uvijek ima prostora da se saradnja unaprijedi, ali da je uvijek bila neprocjenjiva i ključna pomoć koju UN putem svojih agencija pruža u vanrednim situacijama građanima BiH.

S obzirom na to da je ministar Bevanda kopredsjedavajući Zajedničkog upravnog odbora BiH i UN-a na sastanku je dogovoreno da se termin za naredni sjedinicu ovog tijela dogovori u najskorije vrijeme te da se nastavi s redovnim aktivnostima.

Uplaćeno 2.357.053 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

Saopćenje, 07. 5. 2020.

MemorandumPODACI O UPLATAMA NA PODRAČUN ZA POMOĆ U BORBI PROTIV COVID -19

 

Ministarstvo finansija i trezora BiH svaki dan će objavljivati na svojoj web stranici podatke o uplatama na namjenski podračun, koji je otvoren kod Centralne banke BiH, gdje će biti uplaćivana finansijska pomoć u borbi protiv virusa COVID-19.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo instrukcije za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Instrukcija sa detaljnim uputstvima za uplate, kao i iznos uplaćenih sredstava dostupni su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH (www.mft.gov.ba).