logosrbdeachrvdeacbosact

UN nastavlja pomagati BiH u rješavanju migrantske krize

Saopćenje, 5. 2. 2019.

Bevanda - Sinanoglu MZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda razgovarao je danas o realizaciji aktuelnih projekata s rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija (UN) za BiH Sezin Sinanoglu

S obzirom na to da je ministar Bevanda kopredsjedavajući Zajedničkog upravnog odbora UN-a  i BiH, sagovrnici su ocijenili da uskoro treba organizirati sastanak jer su mnogi ciljevi uspješno ispunjeni, ali još nisu završene sve aktivnosti.

Imajući u vidu da su u toku reforme u organizaciji UN-a, Sezin Sinanoglu obavijestila je ministra Bevandu da ubuduće ona neće biti na čelnoj poziciji UNDP-a, ali ostaje uključena u sve projekte kao rezidentna koordinatorica UN-a.

Na sastanku je bilo riječi i o rješavanju problema migrantskih porodica, a kao poseban problem Sinanoglu je istakla boravak maloljetne djece bez staratelja i rješavanje pravnog statusa migranata u BiH.

Naglasila je da je dobra saradnja UN-a s institucijama direktno nadležnim za probleme migracija, ali da je problem iliegalnih migracija problem cijelog društva te da se mjesečno objavljuju zbirni podaci svih institucija o stanju i kretanju migranata u BiH.

Ministar Bevanda naglasio je da je UN, ali i UNDP, izuzetno važan partner i donator u BiH te je zahvalio na podršci koju, putem mnogobrojnih projekata, kontinuirano pruža Bosni i Hercegovini.

Sagovrnici su se složili da će i dalje u fokusu biti regionalni projekti očuvanja mira,  vladavine prava, socijalne uključenosti, ali i privredni razvoj i zapošljavanje.  (kraj)