logosrbdeachrvdeacbosact

Održan sastanak Foruma za koordinaciju donatora u BiH

Saopštenje, 23.05.2018.

DCF slika mRedovni sastanak Foruma za koordinaciju donatora (DCF), kojim je  predsjedavala pomoćnik ministra finansija i trezora gđa.  Dušanka Basta, održan je danas u organizaciji Sektora za finansijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na današnjem sastanku Ministarstvo finansija i trezora predstavilo je  postignuća i izazove u Upravljanju  javnim investicijama u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak stavljen je na  Program javnih investicija i  relevantnu legislativu, glavne karakteristike Programa, relevantne razvojne politike, planove i sektorske strategije, te njihovo mapiranje, kao i poboljšanja u upravljanju javnim investicijama.  Takođe je predstavIjen Informacijski sistem za upravljanje javnim investicijama (PIMIS), koji je dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva, uz prezentovanje glavnih karakteristika i funkcionisanja u praksi.

 

Ministarstvo finansija Republike Srpske predstavilo je u nastavku iskustva Republike Srpske u upravljanju javnim investicijama.

Predstavnici domaćih vlasti sa svih nivoa vlasti u BiH i donatora, članica DCF-a, nadalje su razmijenili informacije  o razvojnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima usmjerenim ka daljem socio-ekonomskom razvoju zemlje. 

Sve prezentacije i materijali sa sastanka su dostupni na web stranici Foruma za koordinaciju donatora www.donormapping.ba.