logosrbdeachrvdeacbosact

Ministar Bevanda i koordinatorica UN-a o ekonomskim posljedicama pandemije

Saopćenje, 12. 5. 2020.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda održao je danas sastanak s rezidentnom koordinatoricom agencija Ujedinjenih nacija (UN) Ingrid Macdonald gdje su glavne teme bile uticaj pandemije Covid -19 na socioekonomsku situaciju u BiH.

Tokom sastanka naglašeno je da se cijeli svijet susreo s teškim posljedicama ove pandemije, kako zdravstvenim tako i ekonomskim i socijalnim, te da je neophodno preduzeti hitne mjere kako bi se prevazišli štetni uticaji i u Bosni i Hercegovini.

Ministar Bevanda zadovoljan je dugogodišnjom saradnjom između BiH i agencija UN-a koje imaju mnogobrojne projekte u implementaciji, ali i u planu za budućnost što će biti obuhvaćeno novim Okvirom razvojne pomoći UN-a za period 2021. – 2025. godine.

Na sastanku je naglašeno da uvijek ima prostora da se saradnja unaprijedi, ali da je uvijek bila neprocjenjiva i ključna pomoć koju UN putem svojih agencija pruža u vanrednim situacijama građanima BiH.

S obzirom na to da je ministar Bevanda kopredsjedavajući Zajedničkog upravnog odbora BiH i UN-a na sastanku je dogovoreno da se termin za naredni sjedinicu ovog tijela dogovori u najskorije vrijeme te da se nastavi s redovnim aktivnostima.