logosrbdeachrvdeacbosact

Uplaćeno 2.357.053 KM za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19

Saopćenje, 07. 5. 2020.

MemorandumPODACI O UPLATAMA NA PODRAČUN ZA POMOĆ U BORBI PROTIV COVID -19

 

Ministarstvo finansija i trezora BiH svaki dan će objavljivati na svojoj web stranici podatke o uplatama na namjenski podračun, koji je otvoren kod Centralne banke BiH, gdje će biti uplaćivana finansijska pomoć u borbi protiv virusa COVID-19.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo instrukcije za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Instrukcija sa detaljnim uputstvima za uplate, kao i iznos uplaćenih sredstava dostupni su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH (www.mft.gov.ba).