logosrbdeachrvdeacbosact

Održan 5. sastanak visokih predstavnika zemalja nasljednica bivše SFRJ

Saopćenje, 14. 11. 2019.

IMG-52926b08933c33625c651ce8c1ff46fa-V-01Zamjenik ministra finansija i trezora BiH i član Stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika država nasljednica bivše SFRJ Mirsad Žuga učestvovao je na 5. sjednici Stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika država nasljednica bivše SFRJ koja je održana juče u Zagrebu.

Svrha sastanka bila je pregled stanja provedbe Sporazuma o pitanjima sukcesije. Visoki predstavnici su razgovarali o svim aneksima Sporazuma, razmotrili preporuke s prethodnog sastanka i složili se da je hitno potreban nastavak rada u zajedničkim odborima za svaki aneks. Delegacija BiH zalagala se za dosljednu i efikasnu implementaciju Sporazuma o sukcesiji od strane svih država nasljednica bivše SFRJ, ispunjavanje obaveza iz Sporazuma u dobroj vjeri i nastavak dijaloga između visokih predstavnika.

U okviru rasprave o pitanju „mješovitih banaka“, delegacija BiH je istakla neminovnost da Republika Srbija dostavi podatke o načinu utroška sredstava depozita mješovitih banaka kako bi se na osnovu toga mogli definisati modaliteti za kompenzaciju. Dogovoreno je da će Slovenija nastojati da do kraja godine organizuje drugi sastanak Zajedničkog odbora za Aneks A na kojem će se utvrditi modaliteti rada kako bi se provedba ovog aneksa ubrzala.

Što se tiče Aneksa B, odnosno raspodjele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, naglašena je važnost završetka raspodjele preostalog dijela DKP imovine te prodaje imovine za koju nije zainteresovana ni jedna od država nasljednica. Delegacija BiH istakla je hitnost rješavanja otvorenog bilateralnog pitanja koje BiH ima s Republikom Hrvatskom u vezi sa stečenom imovinom u Alžiru te je zatraženo što skorije dostavljanje diplomatske note od strane Republike Hrvatske.

Vezano za efikasnu implementaciju Aneksa C koji reguliše pitanje raspodjele finansijskih potraživanja i dugovanja bivše SFRJ, Stalni zajednički odbor pozvao je nadležne organe Republike Srbije da svim državama nasljednicama dostave izvještaj o stanju finansijske imovine njujorških Agencija Beogradske banke i Jugobanke koja je 2009. godine prenesena Agenciji za osiguranje depozita - Beograd. Visoki predstavnici su se složili da je potrebno osigurati da Zajednički odbor za Aneks C nastavi s raspravama o pitanjima tzv. mješovitih banaka te da se sve informacije koje su potrebne za utvrđivanje finansijske imovine bivše SFRJ bez odlaganja dostave navedenom odboru.

Na sastanku u Zagrebu su sve države nasljednice podržale prijedlog da se uz pomoć sredstava iz međunarodnih izvora finansiranja nastoji osigurati podrška realizaciji zajedničkog projekta digitalizacije arhivske grade bivše države koja je predmet Aneksa D Sporazuma o sukcesiji.
U vezi s učinkovitom provedbom Aneksa G koji reguliše privatnu imovinu i stečena prava, Delegacija BiH je naglasila da su odredbe Sporazuma o sukcesiji direktno primjenjive te da Sporazum kao međunarodni ugovor ima prioritet i prvenstvo u provedbi u odnosu na domaće zakonodavstvo. Naglašena je potreba da vlade država nasljednica osiguraju provedbu Aneksa G u praksi sudskih i upravnih tijela te da se stave izvan snage pravni propisi koji onemogućavaju provedbu ovog aneksa.

Visoki predstavnici su se složili da sastanci ubuduće moraju biti češće održavani kako bi se ubrzao proces provedbe Sporazuma o sukcesiji.

U skladu s principom rotacije, sljedeću sjednicu Stalnog zajedničkog odbora sazvati će Republika Sjeverna Makedonija najkasnije do kraja juna 2020. godine.